[11 Mayıs] Özürlülerin Üretici Bireyler Haline Gelmeleri Engelleniyor

Kategori : Genel |

RİZE  (CİHAN) – Rize Valisi Kasım Esen, özürlülerin karşılaştıkları en önemli engellerden birinin de onların üretici bireyler haline gelmelerini engelleyen tutumlar olduğunu söyledi.
 Esen, engelliler yaşadıkları toplumlarda birçok olumsuz tutum ve davranışla karşılaşabildiğini, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri farklılıklar gösterse de toplumların engellilere karşı tutum ve davranışları benzerlikler gösterdiğini belirtti.
 Ekonomik ve sosyal yapı bozuklukları, toplumların bilgi eksikliği, yetersizliği, aldırmazlığı, yanlış yaklaşımları, olumsuz tutumları, ayrımcılık ve fiziksel çevre şartlarının yetersizliğinin özürlülerin sıklıkla karşılaştığı engeller olduğunu kaydeden Esen, şunları söyledi: “Özürlülerin toplumlarda karşılaştıkları en önemli engellerden biri de onların üretici bireyler haline gelmelerini engelleyen tutumlardır. Engellileri toplumun dışına iten, onları üretici yerine tüketici yapan, sosyal bütünleşmelerini engelleyen en önemli sorun ise özürlü ayrımcılığıdır. Özürlü ayrımcılığının ortadan kaldırılabilmesi için başta engelliler olmak üzere toplumun tüm kesiminin çabası gereklidir.”


 Esen, yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 12.29 olduğunu, özürlülüğün sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen bir sorun olduğuna dikkat çekti.
 2000 yılı nüfus sayımına göre, Rize’de 6 bin 786 özürlü bulunduğunun belirlendiğini ifade eden Esen, “Ancak il nüfusumuzun yüzde 10’unun engelli olduğunu baz alırsak 35 bin civarında engellimiz olması gerekir. Süreğen hastalık nedeniyle sonradan oluşan özürleri de hesaba kattığımızda bu sayının daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Özürleri nedeniyle toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede bazı engellerle karşılaşan bu vatandaşlarımızın eğitim, sağlık ve istihdam gibi temel haklarını sağlamak sosyal devletin en önemli görevleri arasındadır. Bu kapsamda il merkezimizde engelli bireylerin eğitim gördükleri; 1 zihinsel engelliler okulu, 1 işitme engeliler okulu, 3 adet de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Bu okul ve merkezlerden özürlüler tamamen ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. Ayrıca 18 yaş üstü erkek zihinsel engelliler için Çayeli ilçemizde 50 kapasiteli Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yatılı olarak hizmet vermektedir. Ağır düzeydeki özürlülerini evde bakmak isteyen ailelere aylık bir asgari ücret tutarında evde bakım ücreti verilmekte, bu sayede özürlülerin bakım standartları yükseltilmeye çalışılmaktadır. Malullük maaşı, vergi indirimi, ulaşım, istihdam gibi konularda da engellilerin yaşamlarını kolaylaştırma adına Valiliğimiz bünyesinde gerekli destek hizmetleri sağlanmaktadır.” diye konuştu.
 Toplumdaki her bireyin toplumsal faaliyetlerden ve imkanlardan eşit olarak yararlanma hakkına sahip olduğuna vurgu yapan Esen, şöyle devam etti: “Her türlü donatı ve hizmetin hem özürlü olan hem de özürlü olmayan kişilerce ulaşılabilir ve kullanılabilir olması gerekmektedir. Bu nedenle; toplumun tüm fertleri, özrün engele dönüşmemesi için daha duyarlı davranmalı ve şunu hiçbir zaman unutmamalıdır; ‘Aslında herkes birer engelli adayıdır.’ Fiziki engelli olmayanları, bir günlüğüne bile olsa bir âmâ gibi, bir işitme engelli gibi yaşamaya davet ediyorum.”

 

Haberi yazan - 26 Temmuz 2010. Kategori Genel. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.