[25 Eylül] Engellilere Taninan Vergi Avantajlari

Kategori : Genel |

Doğuştan veya sonradan maruz kalınan rahatsızlık sebebiyle sağlık problemi yaşayan engelliler ve aileleri ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Ülkemizde engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi anayasal güvence altına alındığı halde yıllardır bu konuda ciddi adımlar atılabildiğini söylemek zor. Fakat son yıllarda muhtelif kanunlardaki özel hükümlerle engellilere yönelik bazı düzenlemeler hayata geçirildi. Yapılan  düzenlemelerle, engelleri dolayısıyla sıkıntı yaşayan kişilerin ekonomik açıdan desteklenmesi ve bu kişilerin çalışma ve sosyal hayata iştiraklerinin sağlanması hedefleniyor. Vergi kanunlarında engelliler lehine yapılan düzenlemeler çeşitli sınıflara ayrılabilir. Gelir Vergisi’nde 570 YTL’lik muafiyet Ücretli olarak çalışan özürlü hizmet erbabı, serbest meslek faaliyetinde bulunan özürlü serbest meslek erbabı, basit usulde vergilendirilen engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek
erbabı ile hizmet erbabı; sağlık kuruluşlarından alınan raporlarda gösterilen engellilik
derecesine göre vergi matrahlarından indirim hakkı elde ediyorlar.

Yani yukarıda sayılan kişilerin vergileri hesaplanırken sakatlık derecesine göre aylık 140 ile 570 YTL arasında bir rakam vergi matrahından düşülüyor. Vergileri yıllık olarak hesaplananlarda bu rakamlar 12 ile çarpılıp bulunan rakam vergi matrahından düşülüyor.
Otoda Gümrük Vergisi ve ÖTV alınmıyor Münhasıran malûl ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc’ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları sebebiyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc’ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları hariç) ve bu araçlara ilişkin getirilen yedek parça ve aksesuarlar Gümrük Vergisi’nden muaf.

Fakat bu araçlar 5 yıl boyunca satılamıyor. 5 yıl geçtikten sonra engelli olmayanlara satılmaları halinde ödenmeyen Gümrük Vergisi tahsil ediliyor. 10 yıl geçtikten sonra
satılırlarsa Gümrük Vergisi aranmıyor.
Ayrıca sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere alınan binek otomobilleri, arazi taşıtları, kamyonet, motosiklet ve mopedlerin 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabında Özel Tüketim Vergisi alınmıyor. Özel Tüketim
Vergisi, KDV’nin matrahına dahil olduğundan istisna tutarının % 18’i tutarında KDV de hesaplanmıyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus % 90’ı aşan engellilerde taşıt, malûl veya engelli adına tescil edilmekle birlikte, bu taşıtların engelliler tarafından kullanılması gerekmiyor. Zaten % 90 engelli birisinin araç kullanmasına da imkan yok. Bu yüzden bu araçların özel tertibatlı olması gerekmiyor. Bu araçların malûl ve engelli kişinin kanuni temsilcisi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması mümkün. Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden de istisna edilmiştir.


ENGELLİYE ARAÇ ÜRETEN YERLİ FİRMA CEZALANDIRILMASIN

Münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük hayatlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin, görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programlarının yurtiçi teslimi ve ithalatı KDV’den istisna tutuluyor. Belirtilen niteliklere sahip araç ve gereçler ile bilgisayar programlarının sadece engellilere satışında değil, yurtiçinde tüm aşamalardaki satışlarında ve ithalatında istisnanın uygulanması gerekiyor. Gümrük Vergisi’nden muaf tutulan engellilere özel üretilen araçlar KDV’den de istisna; fakat bu araçlar yurtiçindeki bir satıcıdan alınırsa KDV kapsamında kabul ediliyor. Halbuki bu tarz taşıtların engellilerin günlük hayatlarında
kullanılmaları için özel olarak üretilen bir araç olarak kabul edilmesi ve yukarıda bahsedilen istisna maddesi kapsamında işlem görmesi gerekir. Çünkü aynı durumda
bulunan iki engelliden aracı yurtdışından satın alan engelliye tanınan KDV istisnasının,
aracı yurtiçinden alan engelliye tanınmaması yalnızca bu engelliler arasında bir eşitsizliğe
yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda yurtiçinde otomobil üreten firmaların da  ezalandırmasına sebep oluyor.

200 metrekareden düşük emlak için vergi yok.

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni bulunan engelliler,
şartları taşıdıklarını sağlık raporuyla ispat etmeleri halinde Emlak Vergisi ödemeyecekler.
Bu imkandan faydalanmak için mezkur meskende oturma şartı da yok. Yani engelliler sahip oldukları 200 metrekareden düşük meskeni kiraya da verseler Emlak Vergisi ödemeyecekler.

Bürokrasi, adeta Çin işkencesi çektiriyor!

Engellilere tanınan vergisel avantajlar maalesef bazı kişiler tarafından suistimal edilebiliyor. Bu yüzden devlet bu vergi avantajlarından faydalanmak isteyenlerden
birçok belge istiyor. Ayrıca alınmayan vergi sebebiyle haksız kazanç elde edilmemesi
için de bazı güvenlik müesseseleri getirilmiş durumda. Öncelikle Gümrük Vergisi’nden
muaf araç almak için izin belgesinin alınması aşamasında uygulanan prosedür sebebiyle engelliler ve yakınları tarafından yaşanan sıkıntılara değinmek gerekiyor. Özel tertibatlı otomobil ithalatı talebi Ankara Gümrükleri başmüdürü veya yetki vereceği başmüdür Yardımcısı başkanlığında, Ankara Naklihane ve Bedelsiz ıthalat Gümrük müdürü, ıçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından karara bağlanıyor. Heyet çalışmalarını Ankara Naklihane ve Bedelsiz
ıthalat Gümrük Müdürlüğü’nde yürütmekte olup heyetin toplanacağı gün ilgili sakat ve malul kişilerin de anılan gümrükte hazır bulunmaları şartı var. Her ay sadece bir gün toplanan bu heyete iştirak etmek isteyen engelliler ve yakınlarının yaşadıkları trajedi önceki haftalarda zaman gazetesinde konusu olmuştu. ÖTV ödenmeden malûl veya engelli tarafından yukarıda belirtilen esaslara göre iktisap edilen veya ithal edilen aracın
çalınma, kaza, doğal afet gibi elde olmayan sebeplerle elden çıkması halinde, beş
yıl geçmeden ÖTV istisnasından faydalanma imkanı bulunmuyor. Yani engelli veya malûl tarafından, bu şekilde kullanılamaz hale gelen araç yerine yeni bir araç alınması
halinde eski aracın tescil tarihinden 5 yıl geçmemişse ÖTV ödenmesi gerekiyor.

ÖTV ödenmeden alınan bu araçlar engelli dışında birilerine ne zaman satılırsa satılsın, alınmayan ÖTV’nin yeni alıcı tarafından ödenmesi gerekiyor. Bu da teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde engellilerin araçlarını elden çıkaramama veya
piyasaya göre ucuz satmalarına sebep oluyor. Bu uygulama sebebiyle aslında engellilere tanınan ÖTV istisnasından değil, bir ÖTV ertelemesinden bahsedilebilir. Kanunlar ve tebliğlerle getirilen düzenlemelerin uygulanması aşamasında görevli bürokratların işi zorlaştırmaları ve her müracaatta belgelerin aslını istemeleri de engellileri ve yakınlarını
maddi ve manevi külfet altına sokuyor. 

Editörün Noru : Zaman Gazetesi yazarı Sayın Ahmet Yavuz Bey’e Teşekür ediyoruz.

Haberi yazan - 26 Temmuz 2010. Kategori Genel. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.