Resim: Ortopedik Engellilerin Eğitimi

Ortopedik Engellilerin Eğitimi

Yazan: Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR
 
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
Armağan
Özel Hatırlatma
Önemli Not
İki Ortopedik Engelli Genç ve Bir Annenin Yasam Öyküsü
Giriş
BÖLÜM Ortopedik Engellilerin Eğitimi
Ortopedik Engelliler Tanımı ve Niteliği
Ortopedik Engellilerin Ülkemizdeki Durumu
Ortopedik Özürlü Çocuklarda Görülen Belirliler
Ortopedik Özürlerin Nedenleri
Doğuştan Oluşan Nedenlere Bağlı Ortopedik Özürler
Cerebral Palsy-Kasıntılı Beyin Felci
Brain Injured-Beyin İncinmiş Çocuklar
Doğumdan Önce Oluşan Nedenler
Doğum Sırasında Oluşan Nedenler
Doğum Sonunda Oluşan Nedenler
Bulaşıcı ve Ateşli Hastalıklar Sonucu Oluşan Ortopedik Özürler
Epilepsi-Sara
Metabolizma Bozuklukları
Çeşitli Kazalar ve Travmatik Haller
Karışık Nedenler
Ortopedik Engelin Önlenmesi İçin Alınacak Önlemler
Bilgilerinizi Değerlendirelim
Ortopedik Özürlü Çocukların Eğitimi
Ortopedik Özürlülerin Eğitiminde Uygulanacak TOVVER SİSTEM
Ortopedik Engellilerin Eğitim Süreci Boyunca Sağlanması Gereken Hizmetler
Teşhisle İlgili Hizmetler
Tedavi ve Düzeltme ile ilgili Hizmetler
Psikiyatrik Terapi-Sağaltım
Psikoterapi ile İlgili Hizmetler
Fizyoterapi Hizmetleri
Konuşma Terapisi ile İlgili Hizmetler
İşitme Terapisi ve Danışmanlık Hizmetleri
Boş Zamanlan Değerlendirme ve Hoş Geçirme-Terapi Hizmetleri
Akademik Öğretim Hizmetleri
Sosyal Eğitim ve Etkinlik Hizmetleri
Mesleki Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri
Ortopedik Özürlü Çocukların Eğitimlerinde Değerlendirme
Ana Baba Eğitimi ile İlgili Hizmetler
Halk Eğitimi
Ortopedik Özürlülerin Eğitim Alacağı Kurumlar
EK I: Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Özel Eğitim Okulu ve Meslek Lisesi'nin Anatomisi
EK 2: Ankara Ortopedik Özürlüler Okulu ve Öğrencilerinin Yardım Derneği
SONSÖZ
Yararlanılan Kaynaklar

Resim: Prof. Dr. Doğan ÇağlarProf. Dr. Doğan ÇAĞLAR

1927 yılı Mart ayında Gaziantep'in Burç Köyünde doğmuştur. İlköğrenimini aynı köy okulunda yapmış, 1944 yılında Adana Düziçi Köy Enstitüsünden mezun olarak öğretmen olmuştur

1946-1947 yıllarında Ankara-Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Özel Eşitim, 1962-1963 te GeorgeTown Üniversitesi'nde İngilizce. 1964-1967 de ABD NewYork şehri Columbia Üniversitesinde Özel Eğilim Programları Yönetimi dalında lisans ve yüksek lisans (M.A.) öğrenimi yapmıştır. 1974 yılında özel eğitim alanında doktor, 1979 yılında doçent, 1987 yılında profesör olmuştur.

Yedi yıl ilkokul öğretmenliği ve müdürlüğü yaptıktan sonra yüksek öğrenim yapmak üzere ayrılmış ve yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra sırası ile aşağıdaki görevleri yapmıştır. İzmir Buca Kız Yetiştirme Yurdu Müdür Yardımcılığı. Gaziantep Körler Okulu Kurucu Müdürlüğü. Sakarya İlköğretim Müfettişliği. Maraş Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ye Vekilliği. Öğretmen Okulu Psikoloji Öğretmenliği, Orta dereceli okullarda Almanca, İngilizce, Biyoloji ve Tabiat Bilgisi Öğretmenliği yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgülünde ÖZEL Eğitim Şube Müdür Yardımcılığı. Hizmet İçi Eğitim Dairesinde Özel Eğitim ve Yabancı Diller Uzmanlığı. Rehberlik ve Araştırma Merkezinde Psikometrist ve Sosyal Araştırıcı olarak görev yapmıştır. Sosyal Hizmetler Akademisinde Sosyal Psikoloji ve Ölçme Değerlendirme, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda Ölçme Değerlendirme Öğretim Üyeliği yapmıştır. Yedek Subaylık Askerlik görevini askeri okullarda Almanca Öğretmeni olarak tamamlamıştır. 1972 yılından beri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi, Özel Eğitim Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Yüksek Öğrenim Kanunu çıkar çıkmaz gönüllü olarak bir yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev almış aynı zamanda Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Dönüşte Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde EPH Bölümü Özel Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.

1987 yılı Kasım ayında YÖK Kanununa göre Özel Eğitim alanında ilk ve tek Profesör olmuş ve Çukurova Üniversitesi Eğilim Fakültesine atanmıştır.
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yaparken, 3 Aralık 1991 de aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Danışmanı olarak atanmış ve bu görevi de 2. görev olarak yapmıştır.

19.10.1993 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Eğitim Fakültesi Dekanlığına atanmıştır. Bu Fakültenin Dekanı olarak üç yıl çalışmış ve 21 Ekim 1996 günü emekli olmuştur.

Meslek yaşamı 52 yıl 3 gün sürmüştür. Yayınlanmış 14 kitabı ve 54 makalesi vardır.


* Kitap için fiyat belirlenmemiştir. Çünkü kitaptan elde edilecek gelirin tamamı DOĞAN ÇAĞLAR ORTOPEDİK ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU VE MESLEK LİSESİ’ne bağışlanmıştır.

* Kitabı temin etmek isteyenler –kendi belirledikleri- ücreti aşağıdaki banka hesap numaralarına yatırdıktan sonra, hesap belgesini ve kitabın yollanacağı adresi aşağıda irtibat bilgiler olan Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulu ve Meslek Lisesi’ne yolladıklarında, kitap en kısa sürede adreslerine postalanacaktır.

BANKA HAVALESİ İÇİN:
VAKIFLAR BANKASİ AYDINLIKEVLER ŞUBESİ 1023946 nolu hesap
VAKIFLAR BANKASI AYDINLIKEVLER ŞUBESİ 2006193 nolu hesap

KİTAP İSTEMEK İÇİN:
ADRES: Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulu ve Meslek Lisesi
Faik Suat Caddesi No: 35 06080 Telsizler ANKARA
Müd. Tel: 0.312 316 59 23
Santral  : 0.312 317 06 21

Logo: Hakkımızda
Sitenin tüm hakkı saklıdır
Copyright © 2003 by Engelliler Kulübü