Sabir

Kategori : Genel |

Bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuşlardır:
“ .. Kim sabretmek isterse Allah ona sabır verir. Sabırdan daha hayırlı, daha vâsi(bol, engin)  atâ (ihsan, bağış)  kimseye verilmemiştir “ (1)
Sabretmek zordur.. Peygamber vasfıdır. Sabırlı kulların önderi, seyyidi, Mekkeli müşriklerin 13 yıl süren eziyetleri başta olmak üzere, her türlü güçlüğe bütün bir  ömür boyu metânetle sabreden Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) dir. Bilindiği üzere, Hz. Eyyub (a.s)da yakalandığı ağır hastalığa uzun yıllar boyunca sabretmişti. Bundan dolayı Kur’an-ı Kerîm’de kendisinden “ni’mel abd” ( iyi, güzel kul) (Sa’d 44)  olarak bahsedilmektedir.  Bunlardan anlamaktayız ki, sabrın sonu  başarı ve selamettir ; Allah-u Teâlâ’nın rızasını kazanmaktır. Bundan dolayı da yukarıda meali verilen hadiste  sabır  “Bol ve engin  bir ihsan” olarak, yani bir büyük nimet olarak  belirtilmiştir. Demek ki gerçek nimet, gerçek ihsan – aklımıza hemen gelen evler, arabalar, mücevherler, ve benzeri maddiyat  değil ; meşakkatlere, zorluklara tahammül edip sabır yeteneği kazanmamız; sabırlı, metânetli, olgun bir kul haline gelebilmemiz  imiş … 


Şunu hemen söyleyelim ki, zillete, meskenete, zalimin zulmü altında ezilmeye katlanmak sabır değildir !. Sabır :  Hak, hakikat ve ilim yolunda, nefsini terbiye yolunda ; din, vatan- millet uğrunda sebat ve metânet göstermek; meşakkatlere göğüs germek demektir.    

İslam  âlimleri sabrı üç çeşit olarak tanımlamışlardır (2) :
 
• İbadetlere : Allah-u  Teâlâ’ya itaat ve ibadetlerde, yani dînî vecibeleri gereği gibi yapmak için  sabırlı olmak (3)
• Masiyete   : Günah ve kötülükleri  işlememek için nefsine hâkim olmak
• Musibetlere : Hastalıklar, mal kaybı, eziyetler, .. v.b musibetlere karşı sabretmek (4)

Bunların içinde en faziletlisi olarak günahlara girmemek için olan sabır gösterilmektedir  Zira, insan nefsi  hevâ ve heveslerine dizgin vurulmadan  dilediği gibi yaşamak ister; insanın arzularına, nefsine hâkim olması çok zordur. Ancak, nefse hâkim olmadan, onun yanlış yollara sürüklemesine engel olmadan doğru yola yönelmek de mümkün değildir. Dolayısıyla öncelik nefse hâkim olmaya, günah ve kötülüklerden kaçınmaya verilmektedir. Burada şunu  da belirtelim ki, günah işlememek sadece  İslâm’ın haram saydığı  fiileri işlememek (örneğin: geçimini helal yoldan kazanmamak , zina, hırsızlık, v.b..) demek değildir. Dinimizin “Yapın”  dediği şeyleri (ör: namaz kılmak, zekat vermek, v.b farz ve vacipleri) yapmamak da günah sayılmaktadır. Zira, fıkıh’a göre “ geçerli mazereti bulunmadığı halde farzları terkeden kimse fâsık (günahkar)  durumuna düşer “. (5)
Allah-u Teâlâ’nın istediği sabrı, yani kötülüklere sürüklenmemek- nefse hâkim olmak- ibadetleri yapmak ve bizim gücümüz üzerinde gelen musibetlere dayanmak, hususlarındaki sabrı gösterirsek:
 “ Allah sabredenleri sever ..”    (Âl-i İmran 146)   
hükmü gereği O’nun   sevgisini kazanmayı, ve 
“ .. sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir ..”   (Zümer, 10)
hükmü gereğince de Cenab-ı Hakk’ın fazl ve keremi icabı, Cennet’de hesapsız, ölçülmesi mümkün olmayan nimetler içinde bulunmayı umabiliriz …Acaba  âlemlerin Rabbi, herşeyin Yaratıcısı olan Allah-u Teâlâ’nın sevdiği, razı olduğu bir kul olmaktan daha büyük bir saadet, bir  devlet varmıdır ? İşte bundan dolayı,  Peygamber Efendimiz (s.a.s) :
“ Sabır, Cennet hazinelerinden bir hazinedir  “     (6) buyurmuşlar ..


Sözlerimizi âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin, musibetlere sabredebilenler için çok müjdeli bir hadisleri ile bitiriyoruz:
“ Cenâb-ı Hak kıyâmet gününde terazileri koyar. Ardından namaz kılanlar getirilir ve ücretleri tartılarak kendilerine noksansız verilir. Sonra zekat verenler getirilir ve onların da ücretleri tartılarak kendilerine eksiksiz verilir. Nihayet bir belâya dûçâr olmuş kimseler getirilir de bunlar için ne terazi konur, ne dîvan kurulur, ne de defterler açılır. Bunlara ücret, sağanak yağmurları gibi bol bol ödenir …  “ (7)

 

KAYNAKÇA
1- Sahih-i Buhari tercümesi, cilt 5 , Hadis 730; Diyanet İşleri Bşk yayınları, altıncı baskı, 1982
2- “ Tasavvufi Ahlak ”    M. Zahid Kotku ,cilt 1; “ Sözler”, 21.inci söz, 3. ikaz, Bediüzzaman Said Nursi
3- İbadetlere sabır ile ilgili ayetlerden biri:
 “ O’na ibadet et ve O’na ibadet etmekte sabırlı ol .. “      Meryem suresi, 65
4- Musibetlere sabır ile ilgili ayetlerden biri :
“ … o gönülden bağlı olanlara(muhbitîn) müjdele! Onlar ki Allah anıldığı zaman kalbleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı hakkıyla edâ ederler  …“              Hacc suresi 34-35    ( Keza Bakara suresi 155 ilâ 157 ayetlerinde de musibetlere sabır hususu zikredilmektedir).
5-  “İlmihal “, T. Diyanet Vakfı- İSAM, Prof. H. Karaman ve diğerleri, cilt 1 shf 165
6-  “ 500 Hadis” , Ömer Nasuhi Bilmen(em. Diy. İşl. Bşk), C. Şen kitabevi, 1961
7- “Kur’an-ı Kerim meâli”, Hayrat neşriyat, 2001 , shf 458  (Zümer suresi 10. ayetinin açıklamasında Beydâvi’den naklen verilmiştir.) 

Haberi yazan - 26 Temmuz 2010. Kategori Genel. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.