Spk Özürlü Personel Alım Ilanı

Kategori : Genel |

Sermaye Piyasası Kurulundan :

ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI

Kurulumuz memur kadrolarına, sınavla özürlü personel alınacaktır. (Kurulumuz, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ve “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi değildir.)

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

A) Sermaye Piyasası Kurulu Özürlü Personel Giriş Sınavına, tüm vücut fonksiyon kaybı oranının en fazla yüzde 50 olduğunu, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarınca verilen resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyen “İşitme ve/veya Dil Konuşma”, “Görme” ve “Ortopedik” özür grupları katılabilecektir.

Sınav Açılacak Memur Kadrosunun; Alınacak Personelin;

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ÖZÜR GRUBU ÖZÜRLÜLÜK ORANI EĞİTİM DURUMU
GİH Memur 8 2 a) İşitme ve/ veya Dil Konuşma b) Görme c) Ortopedik %40 – %50 Lise veya dengi okul mezunu
GİH Memur 7 1 a) İşitme ve/ veya Dil Konuşma b) Görme c) Ortopedik %40 – %50 Lise veya dengi okul mezunu
    TOPLAM 3      

B) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Görevin gerektirdiği ahlâk ve karakter niteliklerini taşımak.

c) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

d) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

e) 18 yaşını bitirmiş bulunmak.

f) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.

C) Özel Şartlar:

a) 2008 yılında ÖSYM tarafından yapılan 2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavında KPSSP94 puanı 60 ve üzerinde olmak.

b) Herhangi bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanuna tabi çalışmış veya çalışıyor olmamak.

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

1- Başvuru Tarihi: 26/12/2008-09/01/2009 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar, şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Sınav Yeri, Tarihi ve Saati: Sınav giriş belgesinde belirtilecek tarihte Ankara’da yapılacaktır.

SINAV BROŞÜRÜ

Sermaye Piyasası Kurulu görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkez binasından ve İstanbul Temsilciliği’nden alınabilir. Ayrıca Kurul’un internet sayfasından da “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgeler, en geç 09 Ocak 2009 saat 17:00’ye kadar ulaşacak şekilde Kurul’un Ankara’daki merkezine teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV BAŞVURU BELGELERİ

1- Başvuru Formu (Başvuru yerinden veya SPK internet sayfasından temin edilecektir.),

2- Nüfus kimlik cüzdanının fotokopisi,

3- Öğrenim belgesinin onaylı örneği,

4- Kendi el yazısı ile hazırlanmış özgeçmişi (özgeçmişin, baba ve annesinin adlarını, meslek ve işlerini, adayın ilk, orta ve yüksek öğrenimini gördüğü okulları, yerleri ve yıllarını, yüksek öğrenimden sonra hangi kurumlarda hangi görevleri ifa ettiğini belirtecek şekilde düzenlenmiş olması gerekir),

5- (3) Adet Vesikalık Fotoğraf,

6- Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen sağlık kuruluşlarından alınacak.).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava Giriş Belgeleri 29.01.2009 – 30.01.2009 tarihlerinde saat 17:00’ye kadar adaylara elden teslim edilecektir.

SINAV KONULARI

Kurulumuzca istenilen koşullara sahip olan adaylarının sınavları çoktan seçmeli test seklinde aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacak, ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

• Temel Yurttaşlık Bilgisi

• Türkiye Coğrafyası

• Türkçe

• Matematik

• Mesleki Bilgiler

Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 66,67 puan alınması gerekmektedir.

SINAVIN ESASLARI

Her özür grubundan sınavda başarılı olanlar en yüksek puandan başlamak üzere kendi grubu içerisinde sıralanacak ve her özür grubundan en yüksek puanı alan kişilerin atamaları yapılacak olup; herhangi bir özür grubunda sınavda başarılı olanın bulunmaması halinde diğer özür gruplarındaki başarılı olanlardan en yüksek puanı alanın ataması yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurulun ilan panosu ve Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurul sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ İNTERNET ADRESİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No: 15 http://www.spk.gov.tr

06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0312) 292 89 98 İrtibat Tel: (0212) 334 56 09

spk

Haberi yazan - 26 Temmuz 2010. Kategori Genel. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.