Ana Sayfa » Kategori arşivi » Meraklısına » Rüya Tabiri

Rüyada balık ve çeşitleri görmek

 Rüyada sayısı bilinen balık. kadınlara. sayısı bilinmeyip çok olan balıklar ise ganimetten elde edilen mala işaret eder. Bir kimse. rüyada deniz ve nehirde toplanmış büyük ve taze balıklan istediği gibi çıkardığını veya yediğini yahut taksim ettiğini görse. denizden çıkardığı balıkların miktarı kadar ganimet malına kavuşur. Nasıl görülürse görülsün bulanık suda balık avlamayı görmede hayır yoktur. […]

 Rüyada file bindiğini veya sahibi olduğunu ya da file galip geldiğini gören kimse. devlet başkanlığına yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makama nail ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer.Bir kimse rüyada filin. kendisinin bir yerini parçaladığını görse. o kimseye devlet başkaniı tarafından bir afet ve bela erişir. Eğer rüya sahibi hasta ise ölür.Rüyada […]

Devamını okumak için …

 Rüyada dağ keçisi görmek. haddi tecavüz eden bir adamdır. Bir kimse bir dağ keçisine. keçiye yahut koça rastgeldiğini görse. ganimet alır. Vahşi hayvanlan avlamak ise. ganimettir.Dağ keçisine rastladığını gören kimse. bir zarara uğrar. Onun etini yediğini görse. eline mal geçer.  

Devamını okumak için …

  Rüyada görülen buzağı. eğer rüya sahibinin kendi hayvanından doğmuş veya kendisine bağışlanmış ise. erkek çocuğa işaret eder. Pişirilmiş buzağı Hz.İbrahim (A.S.)’in kıssasına binaen korkudan kurtulmaktır.Buzağı hayra kabiliyeti olan çocuktur. Bazen buzağı. üzüntü. keder. sıkıntı. masiyet ve Allah (C.C.)’a itaat etmemeye işaret eder. Bir kimse rüyada erkek veya dişi bir buzağıyı sırtına alıp kendi evine […]

Devamını okumak için …

 Rüyada eşek görmek. “Kendilerine tevrat yükletilip de sonra onu taşıyanların hali koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir” mealindeki âyet-i kerimesinin meali gereğince yolculuk yahut ilme işarettir.Eşek. amelsiz âlime yahut Yahudiye. yatak. kilim vs. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir. Rüyada katı ve eşeklere sahip olmak yahut binmek. mal yahut evlat ile ziynetlenmeğe işarettir. Dişi eşek. […]

Devamını okumak için …

Rüyada afyon kullanmak. rüya sahibinin ömrünü büyük bir unutkanlık içinde geçirerek bu yüzden çok şeyler kaybedeceğine işarettir. Rüyada afyon satmak ise. rüya sahibinin sıhhatinin bozulacağına işaret eder. Afyonu rüyada içmek. satmak ve almak iyi şekilde tabir edilmez. Çünkü uyuşturucu sağlığa zararlı bir maddedir.  

Devamını okumak için …

Zorluklara ve istikrarlı çalışmaya karşı sebatı olmayan bir adama işaret eder. Bazı tâbirciler. bu çiçeği görmek. tehlikeli. kibirli ve menfaatsiz bir adama işaret eder. demişlerdir. Bazı tâbirciler; Ağaç çiçeği. insanı din ve dünya işlerinde irşad eden zahirî ve batını nurdur demişlerdir. Nar çiçeği. gelin. eş. erik. zerdali. kayısı. armut ve ayva çiçekleri rüya sahibinin işiteceği […]

Devamını okumak için …

 Rüyada görülen beygir insanın çalışması ve gayretidir. Beygirlerin büyükleri dünya işlerinin faziletlisidir.Rüyada beygirinin konuştuğunu görse. hanımı tarafından mala nail olur ve şanı yücelir.Bazı tâbirciler de. beygir. yolculuktur. demişlerdir. Bundan dolayı bir kimse beygirinin sırtında gittiğini görse uzak bir yere yolculuk yapar ve hanımı kendisine iyilikte bulunur.Beygirinin toprakta ve çöplükte yuvarlandığını görse o kimsenin çalışma ve […]

Devamını okumak için …

 İbni Sirin’e göre (r.a.): Rüyada dişi arslan görmek. kötü düşünceli. zalim ve çocuğuna kahredici bir kadına işaret eder. Rüyada bir dişi arslanla münasebette bulunduğunu gören kimse. büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Kendi işlerinde yükselir ve düşmanına galip gelir. Dişi arslan sütünü içtiğini gören kimse. düşmana galip gelir. Etini yiyen de güç ve büyük bir mülk elde […]

Devamını okumak için …

 Rüyada ata binmek. gerçekte ata binen kimse için. şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek. bekâr kimse için. iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir.Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek. rüya sahibinin iktidarının artmasına. nzkının çoğalmasına; beyazımsı gri renkli bir […]

Devamını okumak için …