sesli sohbet canli sohbet Bets10ucak biletiacilis organizasyonuPorno

Özürlü Aylığı ve Bakım Parası almanın şartları ?

Kategori : Bilgi Bankası,Genel,Haklarımız,Sıkça Sorulanlar |

Özürlü aylığı 2012 miktarı ve bakıma muhtaç özürlü maaşı  miktarları sgk tarafından bağlanan engelli sakat veya sakatlık maaşı bilgileri 2012 yılı katsayılarının belirlenmesi devamında yeniden hesaplanacaktır. Aşağıdaki bilgiler 2011 yılına aittir.

Özürlü Aylığı 18 yaşını doldurmuş, %40 – %69 arası özürlü olanlar için : Yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %200’ ü kadardır. 01/01/2011 tarihi itibariyle aylık 200,72.-TL’ dir.01.07.2011 tarihi itibariyle 2011 temmuzdan geçerli olmak üzere 208,85 TL dir

Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı  18 yaşını doldurmuş, %70 ve üzeri özürlü olanlar için : Yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300’ ü kadardır. 01/01/2011 tarihi itibariyle aylık 301,08.-TL’ dir.01.07.2011 tarihi itibariyle 2011 temmuzdan geçerli olmak üzere 313,28 TL dir

Ayrıca bu tutarlara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir.

hesaplama şu şekilde yapılmaktadır primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan, özürlü ve bakıma muhtaç özürlü aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının(1620) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır.

Özürlü Maaşı Artırımı :

 • 2022 sayılı Kanuna göre özürlü (%40 – %69 arası özürlü) aylığı bağlanmış olanlardan, %70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300’ ü oranına çıkartılır. (01/01/2011 tarihi itibariyle bakıma muhtaç özürlü aylığı (%70 ve üzeri özürlü), bir aylık: 301,08.-TL’  01.07.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 313,28 TL dir Ayrıca bu tutara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir.

  Özürlü maaşı için Nereye, Nasıl Başvurulur :

 • 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza özürlü aylığı bağlama işlemleri, defterdarlık/malmüdürlükleri (Valilik/Kaymakamlık) aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvuru evrakının, il/ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne ulaşmasının ve yapılan incelemenin ardından ilgili servisler tarafından evrak geliş sırasına göre yapılmaktadır.

Özürlü Maaşı na Kimler Başvurabilir :

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, %40 ve üzeri özürlülük oranı olanları,

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyenleri,

 • 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu

Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri kapsamaktadır.

Özürlü maaşı Bağlama Süreci Nasıldır? :

1.Adım: İlçe Malmüdürlüklerinden (İlde Defterdarlıktan) alınacak sevk kağıdı ile rapor vermeye yetkili hastanelerden birisine başvurularak özürlü sağlık kurulu raporu alınır. (sevk ile gidilmesi halinde herhangi bir rapor ücreti alınmamaktadır.)

2.Adım: Kişinin ikamet ettiği İlçenin malmüdürlüğünden (İlde Defterdarlıktan) veya SGK İl Müdürlüklerinden temin edilecek 2022 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Başvuru Formu doldurulur.

3.Adım: Doldurulan Başvuru Formu, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte malmüdürlüklerine (İllerde Defterdarlığa) teslim edilir.

4.Adım: İl/İlçe İdare Kurulları tarafından başvuru sahibi ile ilgili inceleme yapılır ve muhtaç olup olmadığına karar verilir.

5.Adım: İl/İlçe İdare Kurullarının başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi halinde başvuru evrakı Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve işleme alınır.

 

Özürlü Maaşı için Gerekli Belgeler :

a) 2022 sayılı Kanuna göre Özürlü, Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Başvuru Formu:

 • Bu formda yer alan aylık talep dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.

 • Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi il/ilçe idare kurularınca doldurulur.

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) il/ilçe mahalli maliye teşkilatları tarafından alınır.

b) Özürlü Raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu.

c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.

Özürlü Aylığı  Başvurusunda Bulunurken;

 • Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,

Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,

 • Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,

 • Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,

 • Başvurunuzun ilgili Malmüdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğinden,

 • Emin Olunuz!

  Özürlü Maaşını ve  Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim ? :

  • Aylık bağlama işlemleri, Defterdarlıklar/Malmüdürlükleri tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

  • İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından, daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

  • 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

  Özürlü Maaşı Ödeme Günleri : Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

  Ödeme yapılmaktadır.

  Özürlü Maaşı Konutta Ödeme :

  • 2022 sayılı Kanuna göre, özürlü ve bakıma muhtaç özürlü aylığı almakta olanlar Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne dilekçe ile talep etmeleri halinde dönem aylığı ödemeleri PTT aracılığıyla evlerinde yapılır.

  Özürlü Maaşı Kesme Nedenleri :

  • Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıklar; ölüm, feragat, vatandaşlıktan çıkma, muhtaçlığın kalkması, özürlülük oranının %40’ ın altına düşmesi, aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması, ve sosyal güvenlik kurumlarından, SGK’ dan gelir, aylık hakkından yararlanması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir.

  • Ancak aylık almakta olan özürlünün bir takvim yılı içinde 90 günden az çalışması halinde aylıkları kesilmez. Bu durumların Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan tutarlar tahsil edilir.

  Özürlü Maaşı Alanların Bildirim Yükümlülüğü nedir :

  • 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanlar ile aylık sahiplerinin eş, anne,baba,vasi,kayyum,veli veya vekilleri, aylık kesilmesi gerektiren durumları 3 (üç) ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni faizi ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından yerine getirilir.

  Özürlü Maaşında  Yersiz Ödemelerin Tahsili :

  • Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları TÜFE oranı uygulanarak tahsil edilir.

  Ceza Kovuşturması :

  • Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.

  Özürlü Maaşı alanların  Muayene ve Tedavisi nasıl olur :

  • 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların tedavi giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında yeşil kart verilerek karşılanır.

   kaynak  SGK

 

Özürlü Aylığı ile Evde Özürlü Bakım Parası  Almanın Şartları

Soru: Biri 15 yaşında % 80 diğeri 19 yaşında %60 özürlü olmak üzere iki çocuğum var. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Benim herhangi bir gelirim yok. Çocuklarımdan dolayı ne gibi özürlü aylığı haklarımız bulunuyor? İsmi saklı

Cevap: Eşinizin ücret geliri ve diğer kira, faiz gibi gelirlerinden giderler düşüldükten sonra çocuklarınıza fert başına ayırabileceğiniz nafaka geliri 92,67 TL den az oluyorsa 2022 sayılı kanun kapsamında % 70 den fazla özürlü çocuğunuz için 278,02 TL aylık bağlatabilir. % 40-69 arasındaki özürlü çocuğunuz 18 yaşından küçük olduğu için ona değil, fiilen bakmakta olan kişi olarak siz kendinize 2022 sayılı yasa kapsamında 185,34 TL özürlü yakını aylığı bağlatabilirsiniz.
2828 sayılı yasa kapsamında başvuru yaptığınızda şayet “Ağır Özürlü” kapsamında değerlendirilirse aylık geliriniz net asgari ücretin üçte ikisi olan 347,93 TL den az olduğunun bakım raporu ile tespiti halinde sürekli bakımını yaptığınız % 80 oranında özürlü çocuğunuz için 2828 sayılı kanun kapsamında 521,89 TL lik evde bakım parasını kendiniz alabilirsiniz.  Bunu alırsanız bu defa 2022 sayılı yasa kapsamındaki özürlü yakını aylığını alamazsınız. Zira bu defa kendi geliriniz (halen geçerli memur maaş katsayısına göre) aylık 92,67 TL yi geçmiş olacaktır.

Haberi yazan - 16 Ekim 2010. Kategori Bilgi Bankası, Genel, Haklarımız, Sıkça Sorulanlar. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

500 yazısına Özürlü Aylığı ve Bakım Parası almanın şartları ? yorum yapılmış

 1. Özürlü evde bakım ücreti ödeme şartındaki 347.93 tl kişi başı gelir olarak değerlendiriliyor.

  Numan Tuncer
  20 Ekim 2010 - 13:14
  Cevapla

  • ben özürlü maaş almak istiyom ama nasıl alacağımıbilmiyom

   samet
   04 Şubat 2012 - 15:08
   Cevapla

   • maaş 800 fakat kirada oturuyoruz ve oldugu gibi gidiyo.biz annemle beraber kalıyoruz.bn kızı olyorum bnde babamdan alıyorum babam ölddü maaşı 430 lira fakat yetiştirmiyom.bu bakım parasını ben kızı olaraktan alablirmiyim.

    gülşen
    18 Nisan 2012 - 13:49
    Cevapla

    • alabilirsiniz…

     r.kilic
     19 Nisan 2012 - 09:15
     Cevapla

     • Merhaba benım annem yuzde 68 raporlu ayrıca gözleri görmüyor ve böbrek hastası evde bakacak sadece ben varım bende bakmam gerektıgı ıcın calısamıyorum hiç bir gelirimiz yok evimiz kira cok magduruz ben anneme maas alabılırmıyım alabılırsem bu ne maası olur ve ne kadar olur acil yarımcı olursanız sevinirim.

      Yunus Emre KILIÇ
      16 Haziran 2012 - 01:06

 2. mrb.kardesim sağ eli ve sag ayagından %44 özürlü 13 yasında.özürlü aylığı baglandı annem alıyo maasını.annem kardeşim için bakım parası alabilirmi?

  ömür
  29 Ekim 2010 - 13:20
  Cevapla

 3. benim özürlü kardeşim var araç almak isyoböyle bir imkan varmı

  hüseyin
  14 Aralık 2010 - 19:02
  Cevapla

  • araba alabilirsiniz ama yüzde 90san özürlü raporu olması gerekiyor

   fatma
   18 Eylül 2011 - 18:21
   Cevapla

  • slm merhaba tüm özürlü arkadaslar ben istanbul esenyurt dan sizlere katiliyorum benim birdiğim kadar özürlü araba bir kere arinabiliniyor kardesler

   halil ibrahim elveren
   11 Ekim 2011 - 19:11
   Cevapla

   • engellilere tanınan ÖTV ve MTV muafiyetinden yararlanarak beş yılda bir araç alınabilir.

    ozan erdal
    22 Kasım 2011 - 11:44
    Cevapla

 4. SelamuN AleykuM

  birşeyler duydum nekadr doğru bilmiyorum ama engellievlenince maaşı kesilmiycekmiş.
  evli bir çift evde erkek çalışıyor ama eşi engelli. tek gelir var
  bu durumda engelli eş(kadın) engelli maaşı alabiliyormu ?

  kısaca
  evlenince engelli maaşı kesilirmi?
  veya ne gibi durumlarda kesilir ? bilgilendirirsenz çok sevnirim. kolay gelsn…

  rabia
  01 Ocak 2011 - 00:36
  Cevapla

 5. mrb ben fuat yaş18 boy 173 kilo69 sakat zegin bir kız istiyorum msn edresim seni_sevdim_bitlisli@hotmail.com

  fuat
  04 Ocak 2011 - 20:15
  Cevapla

 6. merhaba benim özürlü kız kardeşim var 29 yaşında %60 zihinsel özürlü annem bakıyor kendine bakacak durumda değil babamdan kalan emekli maaşı alıyor kız kardeşimde alıyor ama çok az sebebini bilmiyoruz özürlü maaşı veya evde bakım maaşı alabilirlermi ne yapmamız lazım nereye başvurucaz kimse yardımcı olmuyor
  teşekkür ederim

  ferhat keleş
  06 Ocak 2011 - 01:35
  Cevapla

 7. merhaba engeli maaşi için nereye baş vurmam gerekiyor

  sema erdönmez
  31 Ocak 2011 - 21:39
  Cevapla

  • il sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurmanız gerekmekte.

   r.kilic
   01 Şubat 2011 - 09:48
   Cevapla

   • banim kardeşim bakım maşılmıyor kideva başhurdum 72 raporlu kim2222 lıyor bakım neyevermiyorlar

    turan
    02 Nisan 2012 - 18:18
    Cevapla

  • engelli raporunla beraber bulundugun ildeki maliyeye..

   jeth
   27 Eylül 2011 - 14:01
   Cevapla

  • slm merhaba sema hanim bende sizin gibi özürlü bir vatandasim sizinle bu konuda siz isterseniz bu adreslerden bana ulaşabilirsiniz
   evkur_evkur_34@hotmail.com
   kral_fm_halil_1980@hotmail.com
   halil_elveren@mynet.com
   saygılarımla
   halil ibrahim elveren

   halil ibrahim elveren
   11 Ekim 2011 - 19:19
   Cevapla

   • merbaha arkadaşlar benim annem MS hastası %51 raporu var ama hiç biyerden yaralanamıyor babamdan resmi bişekilde ayrılmadıgı için verilmiyormuş birde alzaymır hastası ananem var dedemden bagkur emeklisi var ama annemle ananeme bakım üçreti alabilirmiyiz teşekkur ederim

    GUL
    14 Nisan 2012 - 09:10
    Cevapla

  • sosyal yardımlaşmaya arkadaşim işin burdan cözülür

   emre
   17 Kasım 2011 - 16:28
   Cevapla

 8. BEN 2007 SSK EMEKLISIYIM VE BAŞBABANLIK ÖZÜRLULER IDARESINDEN ALDIGIM ÖZURLU KIMLIK BELGESINE GORE %55 ÖZURLUYUM BU OZURLU BAKIM UCRETINI EŞİM ALABİRMI YARDIMCI OLURSANIZ COK SEVINIRIM SAYGILERIMLA MAIL ADRESIME YAZARSANIZ DA COK COK AMA MUTLU OLURUM IYI CALISMALAR DILERIM

  EROLPOYRAZ
  02 Şubat 2011 - 01:26
  Cevapla

 9. bence türkiyede özürlü haklarını tamamen vermiyorlar benim kardeşim hem zihinsel hemde bedensel özürlü ama ağır değil diyorlar raporunda yüzde 80 özürlü geçiyor ama ağır değil diorlar bune biçim iş kardeşim yetkiller ne yapıyor sadece koltuktamı oturuyorlar kalksınlar baksınlar ayıptır günahtır haklarını versinler bu insanların…

  vatandaş
  25 Mart 2011 - 15:43
  Cevapla

 10. eski eşimin %94 özürlü raporu var bende özel bir şirkette sigortalı olarak çalışıyorum. Kendime eşim için bakım parası alabilir miyim.
  eski eşim hasta olduğu için ben ilgileniyorum.

  emine
  09 Nisan 2011 - 09:23
  Cevapla

  • Merhabalar benim şuanda 18 aylık doğdukdan sonra kuvozde yaşanan sorunlardan dolayı Serebral palsi geçirmiş bir çocuğum var.Fizik tedavi görüyoruz %80 özürlü raporu var.Ev kendimizin ama çocuğun doktor masrafları vs çok ağır.Geçenlerde özürlü maşı alabileceğimizi duydum.Bu maşı bizde alabilirmiyiz bunu merak ediyorum ve bunun için neler yapmam gerekli.Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler…

   Talha
   07 Eylül 2012 - 01:11
   Cevapla

 11. babam 800 lira emekli maaşı alıyor ama 400 lirası kredisine kesiliyor bu evde bakım ucretı hesaplamasında maaşını kaç olarak hesaplayacağız bilgi verirseniz sevınırım…

  emre
  11 Nisan 2011 - 19:04
  Cevapla

  • senin baban muhtar mı?

   ahmet dere
   24 Temmuz 2011 - 13:46
   Cevapla

   • hayırmemur

    samet
    04 Şubat 2012 - 15:10
    Cevapla

 12. oglumun21 hidrogaz eksikligi var ayrıca vicudunda tuz kaybı var ilac la yasıyor babasının sigortası var askari ücret alıyor ama cocugumuzun ihtiyacını karsılamakta cok zorlanıyoruz maaşa baglanma durumu varmı bu konuda bilgi verirseniz sevinirim

  taliye kan
  27 Nisan 2011 - 22:53
  Cevapla

 13. bizler kronik böbrek hastasıyız 11 yıldır diyalize giriyoz mallülen emkli olduk elimize gecen 700 tl maas toplam 5 kişiyiyiz evde calışan yok cocuklar okuyo bakı parası alabilirmiyiz saygılarımla

  muhsintuncay
  28 Mayıs 2011 - 11:58
  Cevapla

 14. slm babam :%99 özürlü raporu var annem ve babam ssk emeklisi başkada gelır yok bu durumda özürlü maaşı baglanırmı tşklr..

  ayten
  30 Mayıs 2011 - 19:42
  Cevapla

  • hayır özürlü maaşı alamazlar..

   r.kilic
   01 Haziran 2011 - 02:20
   Cevapla

  • bu konuda benim içbir birgim yokdur bunu bence bu numaraya arayip ogrenebilirsiniz sayın ayten hanım
   özürlüler nerdeği
   telefon numaralari
   telefon nunarasi
   (0212)449_96_00 (1) tel
   (0212)263_88_28 (2) tel
   (0212)263_65_64 (3) faxtel
   saygılarımla
   halil ibrahim elveren

   halil ibrahim elveren
   11 Ekim 2011 - 19:25
   Cevapla

 15. slm.halama 27.09.2007 tarihinde alınan agır mental retardasyon IQ:30 %90 saglık kurul raparu var tam teşekküllü hastaneden.halam %90 özürlü ve babası vefat etti,babasından kalan emekli sandıgından emekli parası alıyor.yalnız anneside yaşlı oldugu için artık halama bakamıyor.tüm bakımlarını annem karşılıyor.bu durumda anneme özürlü aylıgı bakım parası nasıl ne şekilde baglatabilirim.nerelere basvurmam gerekiyor sırasıyla neler yapmam gerekli,maas baglatabilirmiyim.cevaplarsanız sevinirim.tşkler

  hasan
  14 Haziran 2011 - 09:54
  Cevapla

 16. tek göze kaç oran özürü veriliyor sol göz hiç görmüyor

  yakup
  20 Haziran 2011 - 20:43
  Cevapla

  • ben de aynı durmdayım ama hıc bır bılgımyok sen de arastırıyorum

   başak
   29 Ocak 2012 - 18:28
   Cevapla

 17. Anlamadığım husus şu: engelli maaşı için istenen şartlar, yoksulluk maaşı için istenenden daha ağır. Engellilerden de yoksul olma şartı isteniyor. Bir engelli yoksulsa niye raporlarla uğraşsın ki ….

  Alparslan kılıç
  02 Temmuz 2011 - 09:54
  Cevapla

 18. Annemin babamdan kalma bağ-kur maaşı var.Ama annem yürüyemiyor, bakıma muhtaç.Evde bakım parası alabilir miyiz?Alabilme hakkımız varsa yol gösterebilir misiniz?

  ahmet dere
  24 Temmuz 2011 - 13:39
  Cevapla

 19. eşim %92 özürlü bakım maaşı almaktayım. 4 kişilik bir aileyiz. kayın biraderim iş gereği bizimle kalmak istiyor. onlarda 3 kişiler. bizimle kalırsalar onlarında kişi başına düşen gelir hesaplaması yapılır mı?cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

  kemal
  21 Ağustos 2011 - 22:01
  Cevapla

 20. ben %96 özürlü bakıma muhtaç biriyim. eşimden ayrıldım. şu anda yalnız 12 yaşında kızımla kirada kalıyoruz. sosyal hizmetlere bakım parası için müracaatta bulunduk. benim hiç bir gelirim yok. 2022 maaşını da alabilirmiyim? bakım maaşı şahsıma ödenecekmi? bakıcıya da ayrıca ödenecek mi? cevaplarınızı bekliyoruz şimdiden teşekkürler

  yasemin
  25 Ağustos 2011 - 11:54
  Cevapla

 21. 1996 dan 7 aylık sigyortam var. 2000 yılında doğum yaptım. doğumdan sonra behçet hastalığı nedeniyle her iki gözümü de kaybettim ve % 92 ağır özürlü raporu aldım. %100 vergi indirimi raporum da var. emekli olmak istiyorum. geriye dönük pirim ödeyebilirmiyim? doğum yıllarını geriye dönük ödeme yapabilirmiyim? ne kadar pirim ödemem gerekiyor? hangi tarihte emekli olabilirim?
  cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

  ayşe
  25 Ağustos 2011 - 11:59
  Cevapla

 22. eşim % 94 ağır özürlü bakıma muhtaç kurul raporu vardır. hastalığı süreklidir ibaresi de vardır. devlet hastanelerimizden katkı payı almaktadır. her eczaneye gittiğimde ilaç parasının 5 fazlası katkı payı olarak ödüyoruz. özürlülerden katkı payı alınmaması yönünde kanun varmıdır?
  cevaplarınız için şimdiden teşekkürler…

  halit
  27 Ağustos 2011 - 20:52
  Cevapla

 23. merhaba ben murat benim yüzde 95 özürlü bir kardeşim var kardeşim bir zamanlar rehabilitasyon mrkzibde yatılı kalıyordu kardeşime işkence ve darp uyguladıkları için ailem kardeşimi deri aldı ve kend,leri bakmaya başladı ve bakım maşını alıyorlar ama biz kardeşim 20.12.2010 tarinde bakım evinden aldık ve gerekli belgeler var biz tekrar bakım maaşı için müracatta bulunduk 2011 mayıs ayında baglandı kardeşimi biz bakım evine yerleştirirken biz bakım hakkını kazan mıştık bize dedilerki bakım hakkını kazandınız ister siz bakın ister bakım merkezine yatırın dediler bizde bakım merkzeni yatrdık neyse kardeşim 2010onun 12 ayından beri yanızma 12 aydan mayıs 2011 tarihine kadar bize hiçbir şekilde bakım parası yatırılmadı bu bakım maaşını almamız için ne yapmamız lazım gerkli yerlere sordum ama onlarda böyle birşeyle hiç karşılaşmadıkları için ne yapacaklarını bilmiyrlar yardımcı olursanz sevinirim şimdiden tşk

  murat
  01 Eylül 2011 - 23:55
  Cevapla

 24. babam sgk kurumundan malülen 70 üzerinden emekli maaşı almaktadır. babama annem bakmaktadır. Annem bakım ücreti alabilir mi?

  yaşar
  02 Eylül 2011 - 18:08
  Cevapla

  • bildiğim kadarıyla babanız emekli olduğu için alamaz.. ama siz yine de SGk ya başvurun

   r.kilic
   03 Eylül 2011 - 11:52
   Cevapla

 25. merhaba 26 yaşında %90 bedensel engelli bir kızım var. hayatını tekerlekli sandalyede devam ettiriyor. kızım engelli maaşı alıyor. engeli nedeniyle bugüne kadar şehir içi ve şehirlerarası rahat bir ulaşım yapamadı. kızım için uygun ve rahat bir ulaşım saylayacağı araç almak istiyoruz. engelli plakasından yararlanmak istiyoruz. bu durumda maaşı kesilirmi? beni aydınlatırsanız çok sevinirim…

  Nimet
  28 Eylül 2011 - 23:05
  Cevapla

 26. mrb ben dul bir bayanım kardeşim 10o/100 özürlü yemeğeni suyunu bezini kısaca hic bir ihtiyacını karşılıyamayan kardeşime bakıyrm kardeşim üc aydan üc aya bin tl alıyr banada yeni 600 tl bağladılar fakat evim kira ve sosoyal yardımlardan hic bir yardım almıyrm bez kömür erzak gibi gitmem gerekiyrmuş benim hastam var nasıl bu işlerle günlerce uğraşabilrm mahalenin muhtarları sosyal hizmetler bilmuyrmu ilaki dilenci gibi kapıyamı gidelim bence böle hasataları olanlara yetgililer evlere gelmeli bakmalı engeliler nasıl bakılıyr şartları nasıl maaaşı verip cekilmesinler kenara ben madurm kardeşimle birlikte bende özürlü oldum yokluk ve ödemeler pskoleşimi bozuyor özlülerin elektrk su giderlerini sosyal yardımlar yada bld ödemeli bence yada devletin toki evlerinden ev vermeli özürlü kişi yaşadığı sürece oturması icin özlümz var diye ev kiraya vermiyorlar haklarımız versinler

  emine işler
  30 Eylül 2011 - 10:39
  Cevapla

 27. MERHABA BENİM 5 YAŞINDA OTİZM BİR OĞLUM VAR RAPORU\40 AĞIR ÖZÜRLÜ YAZMIYOR AMA SÜREKLİ HAYATI BOYUNCA YAZIYOR 4 KİŞİLİK BİR AİLEYİZ SADECE BABA ÇALIŞIYOR BEN OĞLUM İÇİN MAAŞ VEYA BAKIM AYLIĞI ALABİLİRMİYİM BANA BU KONUDA BİLĞİ VERİRMİSİNİZ TEŞEKKÜR EDERİM

  GÜLŞEN
  03 Ekim 2011 - 19:33
  Cevapla

  • oğlunuz için bakım parası alamazsınız çünkü mevzuat gereğibakım parası alabilmek için ağır özürlü raporu olması gerekiyor,ama oğlunuza özürlü aylığı bağlatabilirsiniz.

   ozan erdal
   02 Aralık 2011 - 13:17
   Cevapla

 28. MERHABA BENİM 2YAŞINDA YEĞENİM ´YÜZDE 86 ÖZÜRLÜ OMUR FELCİ KAFASINDA ŞANT TAKILI OLDUĞU İÇİN BÖBREKLER HASARLI GÜNDE 6 DEFA SONDAYLA YAŞIYOR AYLE DURUMU YOK FİZİK TEDAVİSİ İÇİN VE BAKIM PARASI İÇİN NERE BAŞ VURMAMIZ GEREK BU YARDIMLARDAN FAYDALANA BİLİRMİYİZ LÜTFEN BİZE YOL GÖSTERİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  kader
  09 Ekim 2011 - 11:21
  Cevapla

  • Bakım parası için yeğeninize ağır özürlü raporu alarak bulunduğunuz yerdeki sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurmanız gerekir.yine yeğeninizin raporu %70 ten fazla olduğu için ona muhtaç özürlü aylığı bağlatabilirsiniz bu durumda ona yeşil kart verilecektir ve fizik tedavisini bu kartla yaptırabilirsiniz

   ozan erdal
   02 Aralık 2011 - 13:23
   Cevapla

 29. merhaba kızım yüzde 60 a 70 özürlü göründüeşimin üzerinde 2 daire tapusu var ben özürlü maaşı alabilirmiyim annesi olarak lütfen cvp bekliyorum

  özlem pınarbaşı
  17 Ekim 2011 - 19:12
  Cevapla

  • allamısınız ablam eşınızı sızın adınıza bişey olmuyacak

   baran
   12 Şubat 2012 - 00:13
   Cevapla

 30. yüzde 60 ağır raporlu özürlü amcam var üç aylık maaş alıyor aydan aya maaş bağlamak için ne yapmam lazım 1983 doğumlu bekar yalnız yaşıyor benım gayem aylık maaşa bağlayıp evlendırıp bakılması yanı eşi olursa kımseye ihtiyaç duymadan yaşamına devam eder bu maaş bağlanması için bir yardım veya bır yol göstemenizi bekliyorum

  mustafa yıldırım
  21 Ekim 2011 - 15:02
  Cevapla

 31. eşim 100 de 80 ağır özürlü hem özürlü maaşı hemde bakım maaşı alıyorum sizde alabilirsiniz
  emekliye memura zam yapılıyor özürlü maaşları hala yerinde sayıyor 329 tl ile nasıl yaşanır bu para özürlünün ihtiyacını karşılarmı öaürlüler neden unutuluyor artık bizide hatırlayın

  fatma bican
  02 Kasım 2011 - 17:19
  Cevapla

 32. ben akçiğer kanseriyim küçük hücreli beyin mastastas oldum.Sol elim ve sol ayğım tutmuyor fazla nomet geçiriyorum sürekli eşim yanımda olmazsa gecee alma açık olmadan yatamıyorum korkuyorum labo işimi yaptıktan sonra temizlenemiyorum eşim olmazsa yapamıyorum.3 çocuk var aile ferci olarak 5 kişiyiz malulen emekliliğim var özürlü bakım parası albilirmiyim.cevap istiyorum

  Erdoğan özdemir
  09 Kasım 2011 - 18:51
  Cevapla

 33. annem ve babam sağır dilsiz torbalının köyünde yaşıyorlar. annem %74 özürlü raporu aldık. babam bağ kurdan maaş alıyor.bu raporla özürlü maaşı alabilirmi?

  selma
  17 Kasım 2011 - 17:37
  Cevapla

  • anneniz özürlü maaşı alabilir fakat babanı< bağkurdan maaş aldığı için özürlü maaşı alamaz.

   ozan erdal
   02 Aralık 2011 - 13:26
   Cevapla

 34. selam ben songul hanım ben 84 özurum var akciger kanseriyim ve raporum var 84 raporluyum ve sag böbregım alındı ben özurlul aracı alamk isdiyorum ala bilirmiyim pekiaraba ihtiyacım var yeşil kartlıyım ve rahatsızlandım he zaman araba bulamıyorum o nedenel özurlul aracı alamk isdiyoruz nasıl olacak ve ala bilirmiyiz

  songul kekeçoglu
  20 Kasım 2011 - 22:33
  Cevapla

  • Songül hanım %84 raporunuzla engellilere tanınan ÖTV ve MTV muafiyetinden faydalanarak otomobil almak için ortopedik özrünüzün bulunması gerekir. eğer %90 raporunuz olsaydı bu durumda ortopedik engelli olma şartı aranmayacak ve tanınan vergi muafiyetlerinden yararlanarak araç alma imkanınız olacaktı aracı 3. dereceye kadar bir yakınınız kullanabilecekti.

   ozan erdal
   22 Kasım 2011 - 11:34
   Cevapla

 35. annem… yalnız yaşayan felçli bir bayan. emeklilik yada her hangi bir geliri yok.üzerinde sadece ew var.2 katlı altı salon olarak işletmekte idi,felç geçirdikten sonra yatalak kaldı işletemedi geliride kalmadı.babam yok ve anneme bakacak kimsede kalmadı. ben bakmaya çalışıyorum.ama yeterli gelemiyorum.sağlık giderlerine yetişmek için ssk ödüyoruz açıktan eşimle sorunlar yaşıyorum anneme yetemiyorum.anneme özürlü maaşı ve kendime bakma ücreti bağlatmak istiyorum bana yol gösterirseniz minnettar kalıcam. yardımlarınız için teşekkür ediyorum. eposta veriyorum :: cereneren@msn.com tekrar teşekkürler.

  ceren eren
  26 Kasım 2011 - 18:28
  Cevapla

  • annenize özürlü sağlık raporu alarak özürlü maaşı bağlatabilirsiniz, bu rapor %40-%69 arasında ise özürlü aylığı %70 ve üzerinde ise muhtaç özürlü aylığı bağlanacaktır. her iki durumda da kendisine yeşil kart verilecektir. sağlık hizmetlerinden faydalanmak için prim ödemenize gerek kalmayacaktır. Yeşil kart ile tedavisini yaptırabilirsiniz ve ağır özürlü raporu alırsanız evde bakım parası alabilirsiniz.

   ozan erdal
   02 Aralık 2011 - 13:34
   Cevapla

 36. emekli sandığından maaş alan yüzde 80 özürlü birinin ailesine bakım parası bağlanırmı özürlü kişi babasından emekli maaşı alıyor

  umut özkaya
  27 Kasım 2011 - 15:04
  Cevapla

 37. babasından emekli maaşı alan kişinin ailesine bakım parası verilirmi maaşı emekli sandığından alıyor

  umut özkaya
  29 Kasım 2011 - 13:51
  Cevapla

  • emekli maaşı olması bakım parası almaya engel değildir fakat alınan maaşın evde yaşayan fert sayısına bölündüğünde çıkacak rakamın önemi vardır sanıyorum kişi başına düşen gelirin 350 tl den az olması gerekiyor.

   ozan erdal
   02 Aralık 2011 - 13:38
   Cevapla

 38. nasıl onaylamam gerek bana yardım edin

  kıymet uzunerol
  29 Kasım 2011 - 16:25
  Cevapla

 39. benim 2yasında oğlu var iki kol ve parmaklarında problem var.%85 agır engelli raporu var.bakım parası alıyo.ötv den nasıl muaf olabilirim.

  süleyman
  07 Aralık 2011 - 15:27
  Cevapla

  • bu rapordaki özür oranıyla ÖTV muafiyetinden faydalanamazsınız en az %90 özür oranı gerekir

   erdal
   12 Aralık 2011 - 10:49
   Cevapla

 40. Annemin iki gözünde de görme kaybı var. biri yüzde on diğer gözü yüzde yirmi görüyor. özürlü maaşı alabilir mi

  Berceste Salih
  09 Aralık 2011 - 10:54
  Cevapla

  • annenizin öncelikle özürlü sağlık kurulu raporu alması gerekir. Rapora göre özür derecesi %40 ve üzerinde olursa ve diğer şartları taşırsa özürlü maaşı alabilir.

   erdal
   12 Aralık 2011 - 10:46
   Cevapla

 41. MERHABA BENIM KARDESIMIN %70 ENGENLI MAASI VAR. BABAM SIMDILIK BAKICI PARASI ALIYOR. BIRKAC AY SONRA BABAM YASTAN EMEKLI OLACAK BAKICI PARASI KESILIR MI.

  EDO
  13 Aralık 2011 - 01:46
  Cevapla

  • aldığı maaşın evde yaşayan kişi sayısına bölündüğünde çıkacak rakam evde bakım parası alma şartlarında aranan rakamdan yüksek olursa kesilir.

   erdal
   22 Aralık 2011 - 10:18
   Cevapla

 42. eşim kulagından özürlü devleten yardım alabilirmi

  tayfun
  14 Aralık 2011 - 01:22
  Cevapla

 43. benım 4 yasında down sendromlu oglum var %62 raporu var egıtım ve özurlu kımlıgı destegı var ozurlu maaşı baglatabılırmıyım ben sıgortalıyım

  meltem
  15 Aralık 2011 - 01:40
  Cevapla

  • özürlü maaşının 18 yaşından büyükleriçin bağlandığını biliyorum.

   erdal
   22 Aralık 2011 - 10:15
   Cevapla

 44. merhaba benim 16 yaşında 100 70 özürlü kızım var 5kişilik bir aileyim askeri üçretle çalışıyorum bakım parası alabilirmiyim birde 2022 den yararlanırsak ne kadar aylık baglanır çevap için şimdiden teşekkürler

  mehmet unal
  20 Aralık 2011 - 00:34
  Cevapla

  • kızınızın raporunda ağır özürlü ibaresi yoksa evde bakım parası alamazsınız kızınızın raporu %70 olduğu için muhtaç özürlü aylığı alabilir buda üç aydan üç aya 800-900 tl civarındadır.

   erdal
   22 Aralık 2011 - 10:14
   Cevapla

 45. slm arkadaşlar %96 özürlü kardeşim var babam emekli ve vergi mukellefi anneme bakım parası alabilir miyiz?bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursanız cok sevinirim şimdiden tşkler.

  yusufolukcu
  20 Aralık 2011 - 09:53
  Cevapla

  • kardeşinizin raporunda ağır özürlü ibaresinin bulunması gerekir,
   babanızın gelirinin evde yaşayan kişi sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan rakamın önemi var bu rakamın tam bilemiyorum ama 35 tl den az olması gerekiyor.

   erdal
   22 Aralık 2011 - 10:08
   Cevapla

  • yanlş yazmışım 350 tl olacak

   erdal
   22 Aralık 2011 - 10:09
   Cevapla

 46. selamlar benim eşimin yüzde doksan özürlü raporu var aynı zamanda işçi emeklisi benim hiç bir gelirim yok eşime baktığım işin bakım parası alabilirmiyim cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler..

  zihnet kalay
  21 Aralık 2011 - 11:36
  Cevapla

 47. zihnet hanım eşiniz için evde bakım parası alabilmeniz için öncelikle eşinizin özürlü raporunda ağır özürlü ibaresinin bulunması gerekir.Daha sonra eşinizin aldığı maaşın evde yaşayan kişi sayısına bölünmesiyle çıkacak rakam önemlidir.

  erdal
  22 Aralık 2011 - 10:02
  Cevapla

 48. iyi günler bir konuda yardım istiyorum annemin iki gözüde görmüyor sağlık kurulu yüzde yüz sakat demiş ancak kuruldan hayır çıkmış bunun nedeni ne şimdi ne yapmamız lazımm nasıl bir yol izlememiz lazım

  kadir
  23 Aralık 2011 - 13:26
  Cevapla

 49. eşimden ayrıldım %27 raporum var ben özürlü maaşı alabilirmiyim

  ayşe
  25 Aralık 2011 - 20:31
  Cevapla

  • özürlü maaşı alabilmek için en az %40 rapor olması gerekir.

   erdal
   04 Ocak 2012 - 10:09
   Cevapla

 50. eşim hem böbrek,kalp,solunum yetmezliği ve gözde %70 görmrmr engeli var sadece emekli maaşı ve küçük oğlumun eylığı var artı ev taksiti ödüyoruz.. benim gelirim yok evde eşime bakıyorum.. acaba bakım ücreti alabilirmiyim saygılsr

  saklı
  26 Aralık 2011 - 19:44
  Cevapla

 51. % 40raporlu çocugum var özürlü maaşı alabilir miyim

  ibrahim aydinç
  28 Aralık 2011 - 22:06
  Cevapla

  • eğer çocuğunuzun bir geliri yoksa alabilirsiniz.

   erdal
   04 Ocak 2012 - 10:11
   Cevapla

 52. benm annem beyin felci geçirdi ve %73 ağır özürlü raporu var benm yanımda kalıyor..evde tek eşim çalışıyor fakat benmde abimin işyerinden ssk gözüküyor çalışmıyorum ama ssk yaptırmıştık..ben bakıcı aylığı alabilirmiyim yani tek maaş eşim var benm ssk bu aylığa engelmidirr.. acil cvp verirseniz sevinirimm

  tülay
  28 Aralık 2011 - 22:40
  Cevapla

 53. Merhaba arkadaşlar, benim kızımın sağ gözü görmüyorü sol gözü ise az görüyor bakım parası için nereye başvuracağım? Ben asgari ücretle çalışıyor olmam bakıcı parası alamız için engelmidir?

  Ne yapmam ve nereye başvurmam gerekir? Beni bilgilendiriseniz çok memnun olurum.. Saygılarımla..

  ahmet
  30 Aralık 2011 - 15:20
  Cevapla

 54. gözümün biri görmüyor engelli maaşı alabilirmiyim

  gökhan
  31 Aralık 2011 - 17:27
  Cevapla

 55. eşim %61 özürlü eşim 3 aylık maaş alıyor bende 2 yıl gecerli %82 agır özürlüyüm bana evde bakım parası baglandı şimdi 3 aylık maaş için kaymakamlıga müracat etik fakat eşim kaymakamla sorunları var kaymakam isterse maaşı onaylamaya bilirmi ayrıca ben kanser hastasıyım sorumu cevaplarsanız acil sevinirim

  hande özdemir
  31 Aralık 2011 - 17:31
  Cevapla

 56. slm kardesım26 yasında %70 ozurlu 3 aylık maas alıyor bakım parası alabılrımı annem ne grekıyor nelreler basvurmamız grekıyor teskeuler

  mehmet
  02 Ocak 2012 - 15:54
  Cevapla

  • kardeşinize bakım parası almanız .çin raporunda ağır özürlü ibaresinin bulunması gerelir,

   erdal
   04 Ocak 2012 - 10:07
   Cevapla

 57. kardeşim %50 zihinsel engelli bizim ne gbi haklarımız var ögreneblirmyz..

  hilal
  03 Ocak 2012 - 19:12
  Cevapla

  • Hilal hanım, kardeşinizin herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda maaşı yoksa özürlü aylığı başlatabilirsiniz bunun için bulunduğunuz yerdeki deftardarlığa başvurmanız durumunda yapmanız gereken işlemler size anlatılacaktır.

   erdal
   04 Ocak 2012 - 10:04
   Cevapla

   • biz başvurduk ama mal müdürlugü 18 ini doldurup 19 a grmesi gerekiyo dedi..

    hilal
    04 Ocak 2012 - 17:42
    Cevapla

    • hilal hanım ,bu doğrudur.Çünkü özürlü maaşı almanın şartlarından bir tanesi de on sekiz yaşını doldurmaktır.

     erdal
     05 Ocak 2012 - 09:58
     Cevapla

 58. annemin 87 raporu var otv indirimiyle arac almak istiyoruz ama 90 olmaliymis bunun bi yolu olmali agir ozurluler icin bisey yapilmali

  erhan aslan
  09 Ocak 2012 - 13:16
  Cevapla

  • malesef yasa böyle, ama %90 rapor alabileceğiniz başka hastaneler vardır mutlaka… benim 4 raporum var, 2 si %40 biri %50 biri %55.. burası türkiye…

   r.kilic
   10 Ocak 2012 - 10:33
   Cevapla

  • anneniz bu raporuyla kendi kullanacağı özel tertibatlı otomobili ÖTV muafiyetinden faydalanarak alabilir, fiziksel engelli ise ,ama aracı kendi kullanamayacak durumda ise %90 rapor gerekir.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:35
   Cevapla

  • selamlar benim annemde ayn şekilde 87 rapor verildi ağır özürlü olarak ya lnız raporda süreli ibaresi var buda başka hastaneden rapor almayı kısıtlıyor benim sormak istedğim siz ne şekilde sorununuzu hallettinizmi rapora itiraz ettinizmi birde ben bir araç bayisini aradım nakil vasıtalar bazen bu durumlarda tolerans sağlıyabiliyormuş

   ertuğrul telli
   15 Nisan 2012 - 00:05
   Cevapla

 59. eşimden ayrılalı 14 yıl oldu oglum yüzde 45 raporlu babası nafaka baglandığı halde ödeme yapmıyor oğluma sakatlık maaşı baglanırmı bu konuda ne yapmam lazımbanada ayda 120 tl nafaka bağlandı 8 sene öncebabam işçi emeklisi babama bakıyorum bende bakım parası alabilirmiyim teşekkür ederim

  ayla
  12 Ocak 2012 - 13:21
  Cevapla

  • Ayla hanım oğlunuz 18 yaşından büyükse ve sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor ve çalışmıyorsa ona özürlü maaşı bağlatabilirsiniz. babanız için evde bakım parası alabilmeniz için bulunduğunuz yerdeki sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:40
   Cevapla

 60. slm maaşım 1200tl

  annem ve baabam 3 ayda bir ikisinin toplamı 600 tl alıyor (65 yaş maaşı
  babam %96 özürlü eşim aylık 600tl bakım parası alıyor.
  babam özürlü maaşı alabilirmi
  evde kişi sayısı 6
  ve tplam gelirimiz 1200+200+600=2000
  özürlü maaşı alabilirmi?şimdiden tşk ederim

  mustafa
  12 Ocak 2012 - 13:35
  Cevapla

  • babanız 65 yaş maaşı aldığı için özürlü maaşı alamaz.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:42
   Cevapla

 61. benim %60 ozurlu down sendromlu kızım var bende işyerı sahıbıyım kızmı özürlü maaşı baglatabılırmıyız

  emin ay
  12 Ocak 2012 - 18:00
  Cevapla

  • işyeri sahibiyseniz mutlaka bir şekilde ssk yada bağkur üyesisinizdir. Değilseniz özürlü maaşı alabilirsiniz..

   r.kilic
   12 Ocak 2012 - 23:24
   Cevapla

  • burada önemli olan özürlü kişinin bir sosyal güvenlik kurumundan gelir almamasıdır. dolayısıyla sizin işyerinizin olmasının bir önemi yoktur. Bulunduğunuz yerdeki defterdarlığa başvurarak kızınıza özürlü maaşı bağlatabilirsiniz.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:14
   Cevapla

 62. Otomobili olan arkadasşım var 70 roporu var özürlü maaşı alabilirmi 2022 cevaplarsanız sevinirim otomobil 2000 model ticari deyil

  batuhan
  12 Ocak 2012 - 23:06
  Cevapla

 63. Otomobilim var 70 roporu var özürlü maaşı alabilirmiyim 2022 cevaplarsanız sevinirim otomobil 2000 model ticari deyil

  batuhan
  12 Ocak 2012 - 23:10
  Cevapla

 64. Otomobilim var 70 roporu var özürlü maaşı alabilirmi 2022 cevaplarsanız sevinirim otomobil 2000 model ticari deyil

  batuhan
  12 Ocak 2012 - 23:11
  Cevapla

  • bildiğim kadarıyla otomobilinizin olması özürlü maaşı almanıza engel değil..

   r.kilic
   12 Ocak 2012 - 23:22
   Cevapla

 65. mrb benı bu konuda bılgılendırmenızı ıstıyorum %40 gorme sorunum var 4 cocugum var esımın maası 2700 rapor alıpta bende maas alabılırmıyım…

  arzu boruk
  13 Ocak 2012 - 15:29
  Cevapla

  • eşinizin maaşı 2700 TL olduğu için alamazsınız..

   r.kilic
   13 Ocak 2012 - 17:53
   Cevapla

 66. %44 raporlu kızım var özürlü maaşı baglata bılırmıyım ben calışıyorum napmam gereklı

  eser
  13 Ocak 2012 - 17:48
  Cevapla

  • kızınızın bir sosyal güvenlik kurumundan geliri yoksa bağlatabilirsiniz.Bunun için bulunduğunuz yerdeki defterdarlığa müracaat etmeniz gerekir.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:18
   Cevapla

  • kızınızın yaşının 18 den büyük olması gerekir.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:19
   Cevapla

 67. kardeşimin %47 özürlü raporu var özürlü maaşı ne kadar alabilir aylık mı yoksa 3 aylık mı yaşı 19 nisan ayında da 20 ye girecek.

  derya
  13 Ocak 2012 - 19:26
  Cevapla

  • gerekli şartları taşıyorsa üç ayda bir 650-700tl maaş alır

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:29
   Cevapla

 68. slm 2 iştme engeli çocuğum var 8 ve 10 yaşlarında /52 raporları var 384 tl maaş alıyorum başka hiç bir gelirim yok ancak zorunlu bağkur pirimi ödiyorum 2022 faydalana bilirmiyim

  muhtar
  14 Ocak 2012 - 15:10
  Cevapla

 69. mrh.sıze bır sorum olacaktı. ben 30 yasındayım yenı malulen emeklı oldum ozurlu bakım maası alabılır mıyım ve araba alabılıyor muyum?
  tesekkurler

  GAYE OK
  14 Ocak 2012 - 15:32
  Cevapla

 70. slm benım kızm 100/70 zihınsel özürü var nereye nasıl başb-vuracagım evd ebakım parası ııcnn yardımcı olacak olan vars aranızda bahri_24@hotmail.com msn adresımı eklesın

  berk4234
  15 Ocak 2012 - 20:43
  Cevapla

  • evde bakım parası alabilmeniz için öncelikle kızınızın raporunda ağır özürlü ibaresinin bulunması gerekir. Aynı zamanda gelirinizin evde yaşayan kişi sayısına bölünmesi sonucu çıkacak rakamın da önemi vardır. Bulunduğunuz yerdeki sosyal hizmetler il müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:25
   Cevapla

 71. Benım oglum 16 yasında yuzde 80 agır ozurlu raporumuz var . Evde bakım ücreti alıyoruz.ayrıyetten sakat maaşı alabilirmiyiz ? Eşim asgari ücretle çalışıyor ben çalışmıyorum . Ve sakat maaşı alırsak kaç lira alabiliriz ?

  Ugur
  17 Ocak 2012 - 19:07
  Cevapla

 72. mrb benim oğlum yüzde 80 otistik raporumuz bu şekilde babasıyla ayrıyız henüz boşanamadık bakım parası için velayet gerekiyomu bide ben çalışıyorum annemlerle yaşıyoruz babamın emkli maaşıda giriyomu ortalamaya bilgilendirirseniz sevinirim

  özlem
  20 Ocak 2012 - 15:31
  Cevapla

 73. slm.9 yaşında zihinsel engelli kuzenim var.özür derecesi yüksek.anne babası ayrı ve annesi bakım maaşı alıyo.hiç bir sosyal güvencesi ve bağkuru yok.annesi bakım maaşı alırken aynı zamanda çocuk sakat maaşı alabilir mi.şartları nelerdir.maaş bağlanırsa kaç lira bağlanır…

  alaz
  22 Ocak 2012 - 17:49
  Cevapla

  • kuzeninizin özürlü maaşı alabilmesi için onsekiz yaşını doldurması gerekir

   erdal
   23 Ocak 2012 - 09:55
   Cevapla

 74. 100/98 sakat arkadaşım bakıcı parası alabılırmı kendısı işveren bunun için sormuştum

  unal
  23 Ocak 2012 - 10:54
  Cevapla

 75. kardeşimin %51rapor u var kendısi 27yaşında babamın üzerine 75 dönüm tarla var özürlü ve bakım parası alabilirmi

  mustafa
  23 Ocak 2012 - 15:56
  Cevapla

  • Özürlü Maaşı na Kimler Başvurabilir :
   Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, %40 ve üzeri özürlülük oranı olanları,
   Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyenleri,
   2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri kapsamaktadır. (mesela kişi başı 420 TL muhtaçlık sınırı, evde 3 kişi var ve 1200 TL nin altında geliriniz var ise başvurmanızda fayda var.)

   r.kilic
   23 Ocak 2012 - 19:39
   Cevapla

 76. 1967 doğumluyum YÜZDE 4O RAPORUM FAKAT İŞİM VE SOSYAL GÜVENCEM YOK ÖZÜRLÜ MAAŞI YADA BAKICI AYLIĞI ALABİLİRMİYİZ

  abdulgazi cinyol
  24 Ocak 2012 - 09:48
  Cevapla

  • bu durumda alabilirsiniz gibi görünüyor…

   r.kilic
   25 Ocak 2012 - 09:24
   Cevapla

 77. Ben 19 yaşımdayım ve gece körlüğü var askerden muaf edildim bende bu hizmetten yararlanabiliyormuyum bilgisi olan var mı?

  İlker
  25 Ocak 2012 - 03:36
  Cevapla

  • askerlikten muaf olmak demek engellilerin yararlandığı tüm haklardan yararlanabilri olmak demek değildir..
   önce hastaneden minimum %40 rapor almanız lazım ki başvuruda bulunabilesiniz… bana kalırsa boşuna uğraşısrınız.. ama yok denemek istiyorum derseniz buyrun deneyin..

   r.kilic
   25 Ocak 2012 - 09:24
   Cevapla

 78. benim 20 yaşında %100 raporlu özürlü kızım var,devamlı bakıma muhtaç evde bakıyorum eşimin gelir durumu iyi. ama ben evde bakım ücreti alabilirmiyim benim üzerimde bir evim var başka birşeyim yok.daha evvel başvuruda bulunmuştuk ama vermediler başka ne gibi haklarımız var veya nelerden yararlanabiliriz.

  f.a.mermel
  25 Ocak 2012 - 18:14
  Cevapla

  • Eğer kızınız için muhtaç özürlü aylığı talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine müracaatınız gerekir. Ayrıca özürlülere tanınan ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç alabilirsiniz.

   erdal
   30 Ocak 2012 - 10:04
   Cevapla

  • alırsın cumku 18 gecmış yanı kendı haklarına sahıp bakıcı parasını alabılırsın