sesli sohbet canli sohbet Bets10ucak biletiacilis organizasyonuPorno

Özürlü Aylığı ve Bakım Parası almanın şartları ?

Kategori : Bilgi Bankası,Genel,Haklarımız,Sıkça Sorulanlar |

Özürlü aylığı 2012 miktarı ve bakıma muhtaç özürlü maaşı  miktarları sgk tarafından bağlanan engelli sakat veya sakatlık maaşı bilgileri 2012 yılı katsayılarının belirlenmesi devamında yeniden hesaplanacaktır. Aşağıdaki bilgiler 2011 yılına aittir.

Özürlü Aylığı 18 yaşını doldurmuş, %40 – %69 arası özürlü olanlar için : Yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %200’ ü kadardır. 01/01/2011 tarihi itibariyle aylık 200,72.-TL’ dir.01.07.2011 tarihi itibariyle 2011 temmuzdan geçerli olmak üzere 208,85 TL dir

Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı  18 yaşını doldurmuş, %70 ve üzeri özürlü olanlar için : Yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300’ ü kadardır. 01/01/2011 tarihi itibariyle aylık 301,08.-TL’ dir.01.07.2011 tarihi itibariyle 2011 temmuzdan geçerli olmak üzere 313,28 TL dir

Ayrıca bu tutarlara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir.

hesaplama şu şekilde yapılmaktadır primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan, özürlü ve bakıma muhtaç özürlü aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının(1620) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır.

Özürlü Maaşı Artırımı :

 • 2022 sayılı Kanuna göre özürlü (%40 – %69 arası özürlü) aylığı bağlanmış olanlardan, %70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300’ ü oranına çıkartılır. (01/01/2011 tarihi itibariyle bakıma muhtaç özürlü aylığı (%70 ve üzeri özürlü), bir aylık: 301,08.-TL’  01.07.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 313,28 TL dir Ayrıca bu tutara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir.

  Özürlü maaşı için Nereye, Nasıl Başvurulur :

 • 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza özürlü aylığı bağlama işlemleri, defterdarlık/malmüdürlükleri (Valilik/Kaymakamlık) aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvuru evrakının, il/ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne ulaşmasının ve yapılan incelemenin ardından ilgili servisler tarafından evrak geliş sırasına göre yapılmaktadır.

Özürlü Maaşı na Kimler Başvurabilir :

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, %40 ve üzeri özürlülük oranı olanları,

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyenleri,

 • 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu

Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri kapsamaktadır.

Özürlü maaşı Bağlama Süreci Nasıldır? :

1.Adım: İlçe Malmüdürlüklerinden (İlde Defterdarlıktan) alınacak sevk kağıdı ile rapor vermeye yetkili hastanelerden birisine başvurularak özürlü sağlık kurulu raporu alınır. (sevk ile gidilmesi halinde herhangi bir rapor ücreti alınmamaktadır.)

2.Adım: Kişinin ikamet ettiği İlçenin malmüdürlüğünden (İlde Defterdarlıktan) veya SGK İl Müdürlüklerinden temin edilecek 2022 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Başvuru Formu doldurulur.

3.Adım: Doldurulan Başvuru Formu, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte malmüdürlüklerine (İllerde Defterdarlığa) teslim edilir.

4.Adım: İl/İlçe İdare Kurulları tarafından başvuru sahibi ile ilgili inceleme yapılır ve muhtaç olup olmadığına karar verilir.

5.Adım: İl/İlçe İdare Kurullarının başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi halinde başvuru evrakı Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve işleme alınır.

 

Özürlü Maaşı için Gerekli Belgeler :

a) 2022 sayılı Kanuna göre Özürlü, Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Başvuru Formu:

 • Bu formda yer alan aylık talep dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.

 • Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi il/ilçe idare kurularınca doldurulur.

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) il/ilçe mahalli maliye teşkilatları tarafından alınır.

b) Özürlü Raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu.

c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.

Özürlü Aylığı  Başvurusunda Bulunurken;

 • Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,

Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,

 • Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,

 • Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,

 • Başvurunuzun ilgili Malmüdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğinden,

 • Emin Olunuz!

  Özürlü Maaşını ve  Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim ? :

  • Aylık bağlama işlemleri, Defterdarlıklar/Malmüdürlükleri tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

  • İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından, daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

  • 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

  Özürlü Maaşı Ödeme Günleri : Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

  Ödeme yapılmaktadır.

  Özürlü Maaşı Konutta Ödeme :

  • 2022 sayılı Kanuna göre, özürlü ve bakıma muhtaç özürlü aylığı almakta olanlar Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne dilekçe ile talep etmeleri halinde dönem aylığı ödemeleri PTT aracılığıyla evlerinde yapılır.

  Özürlü Maaşı Kesme Nedenleri :

  • Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıklar; ölüm, feragat, vatandaşlıktan çıkma, muhtaçlığın kalkması, özürlülük oranının %40’ ın altına düşmesi, aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması, ve sosyal güvenlik kurumlarından, SGK’ dan gelir, aylık hakkından yararlanması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir.

  • Ancak aylık almakta olan özürlünün bir takvim yılı içinde 90 günden az çalışması halinde aylıkları kesilmez. Bu durumların Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan tutarlar tahsil edilir.

  Özürlü Maaşı Alanların Bildirim Yükümlülüğü nedir :

  • 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanlar ile aylık sahiplerinin eş, anne,baba,vasi,kayyum,veli veya vekilleri, aylık kesilmesi gerektiren durumları 3 (üç) ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni faizi ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından yerine getirilir.

  Özürlü Maaşında  Yersiz Ödemelerin Tahsili :

  • Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları TÜFE oranı uygulanarak tahsil edilir.

  Ceza Kovuşturması :

  • Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.

  Özürlü Maaşı alanların  Muayene ve Tedavisi nasıl olur :

  • 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların tedavi giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında yeşil kart verilerek karşılanır.

   kaynak  SGK

 

Özürlü Aylığı ile Evde Özürlü Bakım Parası  Almanın Şartları

Soru: Biri 15 yaşında % 80 diğeri 19 yaşında %60 özürlü olmak üzere iki çocuğum var. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Benim herhangi bir gelirim yok. Çocuklarımdan dolayı ne gibi özürlü aylığı haklarımız bulunuyor? İsmi saklı

Cevap: Eşinizin ücret geliri ve diğer kira, faiz gibi gelirlerinden giderler düşüldükten sonra çocuklarınıza fert başına ayırabileceğiniz nafaka geliri 92,67 TL den az oluyorsa 2022 sayılı kanun kapsamında % 70 den fazla özürlü çocuğunuz için 278,02 TL aylık bağlatabilir. % 40-69 arasındaki özürlü çocuğunuz 18 yaşından küçük olduğu için ona değil, fiilen bakmakta olan kişi olarak siz kendinize 2022 sayılı yasa kapsamında 185,34 TL özürlü yakını aylığı bağlatabilirsiniz.
2828 sayılı yasa kapsamında başvuru yaptığınızda şayet “Ağır Özürlü” kapsamında değerlendirilirse aylık geliriniz net asgari ücretin üçte ikisi olan 347,93 TL den az olduğunun bakım raporu ile tespiti halinde sürekli bakımını yaptığınız % 80 oranında özürlü çocuğunuz için 2828 sayılı kanun kapsamında 521,89 TL lik evde bakım parasını kendiniz alabilirsiniz.  Bunu alırsanız bu defa 2022 sayılı yasa kapsamındaki özürlü yakını aylığını alamazsınız. Zira bu defa kendi geliriniz (halen geçerli memur maaş katsayısına göre) aylık 92,67 TL yi geçmiş olacaktır.

Haberi yazan - 16 Ekim 2010. Kategori Bilgi Bankası, Genel, Haklarımız, Sıkça Sorulanlar. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

476 yazısına Özürlü Aylığı ve Bakım Parası almanın şartları ? yorum yapılmış

 1. Özürlü evde bakım ücreti ödeme şartındaki 347.93 tl kişi başı gelir olarak değerlendiriliyor.

  Numan Tuncer
  20 Ekim 2010 - 13:14
  Cevapla

  • ben özürlü maaş almak istiyom ama nasıl alacağımıbilmiyom

   samet
   04 Şubat 2012 - 15:08
   Cevapla

   • maaş 800 fakat kirada oturuyoruz ve oldugu gibi gidiyo.biz annemle beraber kalıyoruz.bn kızı olyorum bnde babamdan alıyorum babam ölddü maaşı 430 lira fakat yetiştirmiyom.bu bakım parasını ben kızı olaraktan alablirmiyim.

    gülşen
    18 Nisan 2012 - 13:49
    Cevapla

    • alabilirsiniz…

     r.kilic
     19 Nisan 2012 - 09:15
     Cevapla

     • Merhaba benım annem yuzde 68 raporlu ayrıca gözleri görmüyor ve böbrek hastası evde bakacak sadece ben varım bende bakmam gerektıgı ıcın calısamıyorum hiç bir gelirimiz yok evimiz kira cok magduruz ben anneme maas alabılırmıyım alabılırsem bu ne maası olur ve ne kadar olur acil yarımcı olursanız sevinirim.

      Yunus Emre KILIÇ
      16 Haziran 2012 - 01:06

 2. mrb.kardesim sağ eli ve sag ayagından %44 özürlü 13 yasında.özürlü aylığı baglandı annem alıyo maasını.annem kardeşim için bakım parası alabilirmi?

  ömür
  29 Ekim 2010 - 13:20
  Cevapla

 3. benim özürlü kardeşim var araç almak isyoböyle bir imkan varmı

  hüseyin
  14 Aralık 2010 - 19:02
  Cevapla

  • araba alabilirsiniz ama yüzde 90san özürlü raporu olması gerekiyor

   fatma
   18 Eylül 2011 - 18:21
   Cevapla

  • slm merhaba tüm özürlü arkadaslar ben istanbul esenyurt dan sizlere katiliyorum benim birdiğim kadar özürlü araba bir kere arinabiliniyor kardesler

   halil ibrahim elveren
   11 Ekim 2011 - 19:11
   Cevapla

   • engellilere tanınan ÖTV ve MTV muafiyetinden yararlanarak beş yılda bir araç alınabilir.

    ozan erdal
    22 Kasım 2011 - 11:44
    Cevapla

 4. SelamuN AleykuM

  birşeyler duydum nekadr doğru bilmiyorum ama engellievlenince maaşı kesilmiycekmiş.
  evli bir çift evde erkek çalışıyor ama eşi engelli. tek gelir var
  bu durumda engelli eş(kadın) engelli maaşı alabiliyormu ?

  kısaca
  evlenince engelli maaşı kesilirmi?
  veya ne gibi durumlarda kesilir ? bilgilendirirsenz çok sevnirim. kolay gelsn…

  rabia
  01 Ocak 2011 - 00:36
  Cevapla

 5. merhaba benim özürlü kız kardeşim var 29 yaşında %60 zihinsel özürlü annem bakıyor kendine bakacak durumda değil babamdan kalan emekli maaşı alıyor kız kardeşimde alıyor ama çok az sebebini bilmiyoruz özürlü maaşı veya evde bakım maaşı alabilirlermi ne yapmamız lazım nereye başvurucaz kimse yardımcı olmuyor
  teşekkür ederim

  ferhat keleş
  06 Ocak 2011 - 01:35
  Cevapla

 6. merhaba engeli maaşi için nereye baş vurmam gerekiyor

  sema erdönmez
  31 Ocak 2011 - 21:39
  Cevapla

 7. BEN 2007 SSK EMEKLISIYIM VE BAŞBABANLIK ÖZÜRLULER IDARESINDEN ALDIGIM ÖZURLU KIMLIK BELGESINE GORE %55 ÖZURLUYUM BU OZURLU BAKIM UCRETINI EŞİM ALABİRMI YARDIMCI OLURSANIZ COK SEVINIRIM SAYGILERIMLA MAIL ADRESIME YAZARSANIZ DA COK COK AMA MUTLU OLURUM IYI CALISMALAR DILERIM

  EROLPOYRAZ
  02 Şubat 2011 - 01:26
  Cevapla

 8. bence türkiyede özürlü haklarını tamamen vermiyorlar benim kardeşim hem zihinsel hemde bedensel özürlü ama ağır değil diyorlar raporunda yüzde 80 özürlü geçiyor ama ağır değil diorlar bune biçim iş kardeşim yetkiller ne yapıyor sadece koltuktamı oturuyorlar kalksınlar baksınlar ayıptır günahtır haklarını versinler bu insanların…

  vatandaş
  25 Mart 2011 - 15:43
  Cevapla

 9. eski eşimin %94 özürlü raporu var bende özel bir şirkette sigortalı olarak çalışıyorum. Kendime eşim için bakım parası alabilir miyim.
  eski eşim hasta olduğu için ben ilgileniyorum.

  emine
  09 Nisan 2011 - 09:23
  Cevapla

  • Merhabalar benim şuanda 18 aylık doğdukdan sonra kuvozde yaşanan sorunlardan dolayı Serebral palsi geçirmiş bir çocuğum var.Fizik tedavi görüyoruz %80 özürlü raporu var.Ev kendimizin ama çocuğun doktor masrafları vs çok ağır.Geçenlerde özürlü maşı alabileceğimizi duydum.Bu maşı bizde alabilirmiyiz bunu merak ediyorum ve bunun için neler yapmam gerekli.Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler…

   Talha
   07 Eylül 2012 - 01:11
   Cevapla

 10. babam 800 lira emekli maaşı alıyor ama 400 lirası kredisine kesiliyor bu evde bakım ucretı hesaplamasında maaşını kaç olarak hesaplayacağız bilgi verirseniz sevınırım…

  emre
  11 Nisan 2011 - 19:04
  Cevapla

  • senin baban muhtar mı?

   ahmet dere
   24 Temmuz 2011 - 13:46
   Cevapla

   • hayırmemur

    samet
    04 Şubat 2012 - 15:10
    Cevapla

 11. oglumun21 hidrogaz eksikligi var ayrıca vicudunda tuz kaybı var ilac la yasıyor babasının sigortası var askari ücret alıyor ama cocugumuzun ihtiyacını karsılamakta cok zorlanıyoruz maaşa baglanma durumu varmı bu konuda bilgi verirseniz sevinirim

  taliye kan
  27 Nisan 2011 - 22:53
  Cevapla

 12. bizler kronik böbrek hastasıyız 11 yıldır diyalize giriyoz mallülen emkli olduk elimize gecen 700 tl maas toplam 5 kişiyiyiz evde calışan yok cocuklar okuyo bakı parası alabilirmiyiz saygılarımla

  muhsintuncay
  28 Mayıs 2011 - 11:58
  Cevapla

 13. slm babam :%99 özürlü raporu var annem ve babam ssk emeklisi başkada gelır yok bu durumda özürlü maaşı baglanırmı tşklr..

  ayten
  30 Mayıs 2011 - 19:42
  Cevapla

  • hayır özürlü maaşı alamazlar..

   r.kilic
   01 Haziran 2011 - 02:20
   Cevapla

  • bu konuda benim içbir birgim yokdur bunu bence bu numaraya arayip ogrenebilirsiniz sayın ayten hanım
   özürlüler nerdeği
   telefon numaralari
   telefon nunarasi
   (0212)449_96_00 (1) tel
   (0212)263_88_28 (2) tel
   (0212)263_65_64 (3) faxtel
   saygılarımla
   halil ibrahim elveren

   halil ibrahim elveren
   11 Ekim 2011 - 19:25
   Cevapla

 14. slm.halama 27.09.2007 tarihinde alınan agır mental retardasyon IQ:30 %90 saglık kurul raparu var tam teşekküllü hastaneden.halam %90 özürlü ve babası vefat etti,babasından kalan emekli sandıgından emekli parası alıyor.yalnız anneside yaşlı oldugu için artık halama bakamıyor.tüm bakımlarını annem karşılıyor.bu durumda anneme özürlü aylıgı bakım parası nasıl ne şekilde baglatabilirim.nerelere basvurmam gerekiyor sırasıyla neler yapmam gerekli,maas baglatabilirmiyim.cevaplarsanız sevinirim.tşkler

  hasan
  14 Haziran 2011 - 09:54
  Cevapla

 15. tek göze kaç oran özürü veriliyor sol göz hiç görmüyor

  yakup
  20 Haziran 2011 - 20:43
  Cevapla

  • ben de aynı durmdayım ama hıc bır bılgımyok sen de arastırıyorum

   başak
   29 Ocak 2012 - 18:28
   Cevapla

 16. Anlamadığım husus şu: engelli maaşı için istenen şartlar, yoksulluk maaşı için istenenden daha ağır. Engellilerden de yoksul olma şartı isteniyor. Bir engelli yoksulsa niye raporlarla uğraşsın ki ….

  Alparslan kılıç
  02 Temmuz 2011 - 09:54
  Cevapla

 17. Annemin babamdan kalma bağ-kur maaşı var.Ama annem yürüyemiyor, bakıma muhtaç.Evde bakım parası alabilir miyiz?Alabilme hakkımız varsa yol gösterebilir misiniz?

  ahmet dere
  24 Temmuz 2011 - 13:39
  Cevapla

 18. eşim %92 özürlü bakım maaşı almaktayım. 4 kişilik bir aileyiz. kayın biraderim iş gereği bizimle kalmak istiyor. onlarda 3 kişiler. bizimle kalırsalar onlarında kişi başına düşen gelir hesaplaması yapılır mı?cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

  kemal
  21 Ağustos 2011 - 22:01
  Cevapla

 19. ben %96 özürlü bakıma muhtaç biriyim. eşimden ayrıldım. şu anda yalnız 12 yaşında kızımla kirada kalıyoruz. sosyal hizmetlere bakım parası için müracaatta bulunduk. benim hiç bir gelirim yok. 2022 maaşını da alabilirmiyim? bakım maaşı şahsıma ödenecekmi? bakıcıya da ayrıca ödenecek mi? cevaplarınızı bekliyoruz şimdiden teşekkürler

  yasemin
  25 Ağustos 2011 - 11:54
  Cevapla

 20. 1996 dan 7 aylık sigyortam var. 2000 yılında doğum yaptım. doğumdan sonra behçet hastalığı nedeniyle her iki gözümü de kaybettim ve % 92 ağır özürlü raporu aldım. %100 vergi indirimi raporum da var. emekli olmak istiyorum. geriye dönük pirim ödeyebilirmiyim? doğum yıllarını geriye dönük ödeme yapabilirmiyim? ne kadar pirim ödemem gerekiyor? hangi tarihte emekli olabilirim?
  cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

  ayşe
  25 Ağustos 2011 - 11:59
  Cevapla

 21. eşim % 94 ağır özürlü bakıma muhtaç kurul raporu vardır. hastalığı süreklidir ibaresi de vardır. devlet hastanelerimizden katkı payı almaktadır. her eczaneye gittiğimde ilaç parasının 5 fazlası katkı payı olarak ödüyoruz. özürlülerden katkı payı alınmaması yönünde kanun varmıdır?
  cevaplarınız için şimdiden teşekkürler…

  halit
  27 Ağustos 2011 - 20:52
  Cevapla

 22. merhaba ben murat benim yüzde 95 özürlü bir kardeşim var kardeşim bir zamanlar rehabilitasyon mrkzibde yatılı kalıyordu kardeşime işkence ve darp uyguladıkları için ailem kardeşimi deri aldı ve kend,leri bakmaya başladı ve bakım maşını alıyorlar ama biz kardeşim 20.12.2010 tarinde bakım evinden aldık ve gerekli belgeler var biz tekrar bakım maaşı için müracatta bulunduk 2011 mayıs ayında baglandı kardeşimi biz bakım evine yerleştirirken biz bakım hakkını kazan mıştık bize dedilerki bakım hakkını kazandınız ister siz bakın ister bakım merkezine yatırın dediler bizde bakım merkzeni yatrdık neyse kardeşim 2010onun 12 ayından beri yanızma 12 aydan mayıs 2011 tarihine kadar bize hiçbir şekilde bakım parası yatırılmadı bu bakım maaşını almamız için ne yapmamız lazım gerkli yerlere sordum ama onlarda böyle birşeyle hiç karşılaşmadıkları için ne yapacaklarını bilmiyrlar yardımcı olursanz sevinirim şimdiden tşk

  murat
  01 Eylül 2011 - 23:55
  Cevapla

 23. babam sgk kurumundan malülen 70 üzerinden emekli maaşı almaktadır. babama annem bakmaktadır. Annem bakım ücreti alabilir mi?

  yaşar
  02 Eylül 2011 - 18:08
  Cevapla

  • bildiğim kadarıyla babanız emekli olduğu için alamaz.. ama siz yine de SGk ya başvurun

   r.kilic
   03 Eylül 2011 - 11:52
   Cevapla

 24. merhaba 26 yaşında %90 bedensel engelli bir kızım var. hayatını tekerlekli sandalyede devam ettiriyor. kızım engelli maaşı alıyor. engeli nedeniyle bugüne kadar şehir içi ve şehirlerarası rahat bir ulaşım yapamadı. kızım için uygun ve rahat bir ulaşım saylayacağı araç almak istiyoruz. engelli plakasından yararlanmak istiyoruz. bu durumda maaşı kesilirmi? beni aydınlatırsanız çok sevinirim…

  Nimet
  28 Eylül 2011 - 23:05
  Cevapla

 25. mrb ben dul bir bayanım kardeşim 10o/100 özürlü yemeğeni suyunu bezini kısaca hic bir ihtiyacını karşılıyamayan kardeşime bakıyrm kardeşim üc aydan üc aya bin tl alıyr banada yeni 600 tl bağladılar fakat evim kira ve sosoyal yardımlardan hic bir yardım almıyrm bez kömür erzak gibi gitmem gerekiyrmuş benim hastam var nasıl bu işlerle günlerce uğraşabilrm mahalenin muhtarları sosyal hizmetler bilmuyrmu ilaki dilenci gibi kapıyamı gidelim bence böle hasataları olanlara yetgililer evlere gelmeli bakmalı engeliler nasıl bakılıyr şartları nasıl maaaşı verip cekilmesinler kenara ben madurm kardeşimle birlikte bende özürlü oldum yokluk ve ödemeler pskoleşimi bozuyor özlülerin elektrk su giderlerini sosyal yardımlar yada bld ödemeli bence yada devletin toki evlerinden ev vermeli özürlü kişi yaşadığı sürece oturması icin özlümz var diye ev kiraya vermiyorlar haklarımız versinler

  emine işler
  30 Eylül 2011 - 10:39
  Cevapla

 26. MERHABA BENİM 5 YAŞINDA OTİZM BİR OĞLUM VAR RAPORU\40 AĞIR ÖZÜRLÜ YAZMIYOR AMA SÜREKLİ HAYATI BOYUNCA YAZIYOR 4 KİŞİLİK BİR AİLEYİZ SADECE BABA ÇALIŞIYOR BEN OĞLUM İÇİN MAAŞ VEYA BAKIM AYLIĞI ALABİLİRMİYİM BANA BU KONUDA BİLĞİ VERİRMİSİNİZ TEŞEKKÜR EDERİM

  GÜLŞEN
  03 Ekim 2011 - 19:33
  Cevapla

  • oğlunuz için bakım parası alamazsınız çünkü mevzuat gereğibakım parası alabilmek için ağır özürlü raporu olması gerekiyor,ama oğlunuza özürlü aylığı bağlatabilirsiniz.

   ozan erdal
   02 Aralık 2011 - 13:17
   Cevapla

 27. MERHABA BENİM 2YAŞINDA YEĞENİM ´YÜZDE 86 ÖZÜRLÜ OMUR FELCİ KAFASINDA ŞANT TAKILI OLDUĞU İÇİN BÖBREKLER HASARLI GÜNDE 6 DEFA SONDAYLA YAŞIYOR AYLE DURUMU YOK FİZİK TEDAVİSİ İÇİN VE BAKIM PARASI İÇİN NERE BAŞ VURMAMIZ GEREK BU YARDIMLARDAN FAYDALANA BİLİRMİYİZ LÜTFEN BİZE YOL GÖSTERİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  kader
  09 Ekim 2011 - 11:21
  Cevapla

  • Bakım parası için yeğeninize ağır özürlü raporu alarak bulunduğunuz yerdeki sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurmanız gerekir.yine yeğeninizin raporu %70 ten fazla olduğu için ona muhtaç özürlü aylığı bağlatabilirsiniz bu durumda ona yeşil kart verilecektir ve fizik tedavisini bu kartla yaptırabilirsiniz

   ozan erdal
   02 Aralık 2011 - 13:23
   Cevapla

 28. merhaba kızım yüzde 60 a 70 özürlü göründüeşimin üzerinde 2 daire tapusu var ben özürlü maaşı alabilirmiyim annesi olarak lütfen cvp bekliyorum

  özlem pınarbaşı
  17 Ekim 2011 - 19:12
  Cevapla

  • allamısınız ablam eşınızı sızın adınıza bişey olmuyacak

   baran
   12 Şubat 2012 - 00:13
   Cevapla

 29. yüzde 60 ağır raporlu özürlü amcam var üç aylık maaş alıyor aydan aya maaş bağlamak için ne yapmam lazım 1983 doğumlu bekar yalnız yaşıyor benım gayem aylık maaşa bağlayıp evlendırıp bakılması yanı eşi olursa kımseye ihtiyaç duymadan yaşamına devam eder bu maaş bağlanması için bir yardım veya bır yol göstemenizi bekliyorum

  mustafa yıldırım
  21 Ekim 2011 - 15:02
  Cevapla

 30. eşim 100 de 80 ağır özürlü hem özürlü maaşı hemde bakım maaşı alıyorum sizde alabilirsiniz
  emekliye memura zam yapılıyor özürlü maaşları hala yerinde sayıyor 329 tl ile nasıl yaşanır bu para özürlünün ihtiyacını karşılarmı öaürlüler neden unutuluyor artık bizide hatırlayın

  fatma bican
  02 Kasım 2011 - 17:19
  Cevapla

 31. ben akçiğer kanseriyim küçük hücreli beyin mastastas oldum.Sol elim ve sol ayğım tutmuyor fazla nomet geçiriyorum sürekli eşim yanımda olmazsa gecee alma açık olmadan yatamıyorum korkuyorum labo işimi yaptıktan sonra temizlenemiyorum eşim olmazsa yapamıyorum.3 çocuk var aile ferci olarak 5 kişiyiz malulen emekliliğim var özürlü bakım parası albilirmiyim.cevap istiyorum

  Erdoğan özdemir
  09 Kasım 2011 - 18:51
  Cevapla

 32. annem ve babam sağır dilsiz torbalının köyünde yaşıyorlar. annem %74 özürlü raporu aldık. babam bağ kurdan maaş alıyor.bu raporla özürlü maaşı alabilirmi?

  selma
  17 Kasım 2011 - 17:37
  Cevapla

  • anneniz özürlü maaşı alabilir fakat babanı< bağkurdan maaş aldığı için özürlü maaşı alamaz.

   ozan erdal
   02 Aralık 2011 - 13:26
   Cevapla

 33. selam ben songul hanım ben 84 özurum var akciger kanseriyim ve raporum var 84 raporluyum ve sag böbregım alındı ben özurlul aracı alamk isdiyorum ala bilirmiyim pekiaraba ihtiyacım var yeşil kartlıyım ve rahatsızlandım he zaman araba bulamıyorum o nedenel özurlul aracı alamk isdiyoruz nasıl olacak ve ala bilirmiyiz

  songul kekeçoglu
  20 Kasım 2011 - 22:33
  Cevapla

  • Songül hanım %84 raporunuzla engellilere tanınan ÖTV ve MTV muafiyetinden faydalanarak otomobil almak için ortopedik özrünüzün bulunması gerekir. eğer %90 raporunuz olsaydı bu durumda ortopedik engelli olma şartı aranmayacak ve tanınan vergi muafiyetlerinden yararlanarak araç alma imkanınız olacaktı aracı 3. dereceye kadar bir yakınınız kullanabilecekti.

   ozan erdal
   22 Kasım 2011 - 11:34
   Cevapla

 34. annem… yalnız yaşayan felçli bir bayan. emeklilik yada her hangi bir geliri yok.üzerinde sadece ew var.2 katlı altı salon olarak işletmekte idi,felç geçirdikten sonra yatalak kaldı işletemedi geliride kalmadı.babam yok ve anneme bakacak kimsede kalmadı. ben bakmaya çalışıyorum.ama yeterli gelemiyorum.sağlık giderlerine yetişmek için ssk ödüyoruz açıktan eşimle sorunlar yaşıyorum anneme yetemiyorum.anneme özürlü maaşı ve kendime bakma ücreti bağlatmak istiyorum bana yol gösterirseniz minnettar kalıcam. yardımlarınız için teşekkür ediyorum. eposta veriyorum :: [email protected] tekrar teşekkürler.

  ceren eren
  26 Kasım 2011 - 18:28
  Cevapla

  • annenize özürlü sağlık raporu alarak özürlü maaşı bağlatabilirsiniz, bu rapor %40-%69 arasında ise özürlü aylığı %70 ve üzerinde ise muhtaç özürlü aylığı bağlanacaktır. her iki durumda da kendisine yeşil kart verilecektir. sağlık hizmetlerinden faydalanmak için prim ödemenize gerek kalmayacaktır. Yeşil kart ile tedavisini yaptırabilirsiniz ve ağır özürlü raporu alırsanız evde bakım parası alabilirsiniz.

   ozan erdal
   02 Aralık 2011 - 13:34
   Cevapla

 35. emekli sandığından maaş alan yüzde 80 özürlü birinin ailesine bakım parası bağlanırmı özürlü kişi babasından emekli maaşı alıyor

  umut özkaya
  27 Kasım 2011 - 15:04
  Cevapla

 36. babasından emekli maaşı alan kişinin ailesine bakım parası verilirmi maaşı emekli sandığından alıyor

  umut özkaya
  29 Kasım 2011 - 13:51
  Cevapla

  • emekli maaşı olması bakım parası almaya engel değildir fakat alınan maaşın evde yaşayan fert sayısına bölündüğünde çıkacak rakamın önemi vardır sanıyorum kişi başına düşen gelirin 350 tl den az olması gerekiyor.

   ozan erdal
   02 Aralık 2011 - 13:38
   Cevapla

 37. nasıl onaylamam gerek bana yardım edin

  kıymet uzunerol
  29 Kasım 2011 - 16:25
  Cevapla

 38. benim 2yasında oğlu var iki kol ve parmaklarında problem var.%85 agır engelli raporu var.bakım parası alıyo.ötv den nasıl muaf olabilirim.

  süleyman
  07 Aralık 2011 - 15:27
  Cevapla

  • bu rapordaki özür oranıyla ÖTV muafiyetinden faydalanamazsınız en az %90 özür oranı gerekir

   erdal
   12 Aralık 2011 - 10:49
   Cevapla

 39. Annemin iki gözünde de görme kaybı var. biri yüzde on diğer gözü yüzde yirmi görüyor. özürlü maaşı alabilir mi

  Berceste Salih
  09 Aralık 2011 - 10:54
  Cevapla

  • annenizin öncelikle özürlü sağlık kurulu raporu alması gerekir. Rapora göre özür derecesi %40 ve üzerinde olursa ve diğer şartları taşırsa özürlü maaşı alabilir.

   erdal
   12 Aralık 2011 - 10:46
   Cevapla

 40. MERHABA BENIM KARDESIMIN %70 ENGENLI MAASI VAR. BABAM SIMDILIK BAKICI PARASI ALIYOR. BIRKAC AY SONRA BABAM YASTAN EMEKLI OLACAK BAKICI PARASI KESILIR MI.

  EDO
  13 Aralık 2011 - 01:46
  Cevapla

  • aldığı maaşın evde yaşayan kişi sayısına bölündüğünde çıkacak rakam evde bakım parası alma şartlarında aranan rakamdan yüksek olursa kesilir.

   erdal
   22 Aralık 2011 - 10:18
   Cevapla

 41. eşim kulagından özürlü devleten yardım alabilirmi

  tayfun
  14 Aralık 2011 - 01:22
  Cevapla

 42. benım 4 yasında down sendromlu oglum var %62 raporu var egıtım ve özurlu kımlıgı destegı var ozurlu maaşı baglatabılırmıyım ben sıgortalıyım

  meltem
  15 Aralık 2011 - 01:40
  Cevapla

  • özürlü maaşının 18 yaşından büyükleriçin bağlandığını biliyorum.

   erdal
   22 Aralık 2011 - 10:15
   Cevapla

 43. merhaba benim 16 yaşında 100 70 özürlü kızım var 5kişilik bir aileyim askeri üçretle çalışıyorum bakım parası alabilirmiyim birde 2022 den yararlanırsak ne kadar aylık baglanır çevap için şimdiden teşekkürler

  mehmet unal
  20 Aralık 2011 - 00:34
  Cevapla

  • kızınızın raporunda ağır özürlü ibaresi yoksa evde bakım parası alamazsınız kızınızın raporu %70 olduğu için muhtaç özürlü aylığı alabilir buda üç aydan üç aya 800-900 tl civarındadır.

   erdal
   22 Aralık 2011 - 10:14
   Cevapla

 44. slm arkadaşlar %96 özürlü kardeşim var babam emekli ve vergi mukellefi anneme bakım parası alabilir miyiz?bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursanız cok sevinirim şimdiden tşkler.

  yusufolukcu
  20 Aralık 2011 - 09:53
  Cevapla

  • kardeşinizin raporunda ağır özürlü ibaresinin bulunması gerekir,
   babanızın gelirinin evde yaşayan kişi sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan rakamın önemi var bu rakamın tam bilemiyorum ama 35 tl den az olması gerekiyor.

   erdal
   22 Aralık 2011 - 10:08
   Cevapla

  • yanlş yazmışım 350 tl olacak

   erdal
   22 Aralık 2011 - 10:09
   Cevapla

 45. selamlar benim eşimin yüzde doksan özürlü raporu var aynı zamanda işçi emeklisi benim hiç bir gelirim yok eşime baktığım işin bakım parası alabilirmiyim cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler..

  zihnet kalay
  21 Aralık 2011 - 11:36
  Cevapla

 46. zihnet hanım eşiniz için evde bakım parası alabilmeniz için öncelikle eşinizin özürlü raporunda ağır özürlü ibaresinin bulunması gerekir.Daha sonra eşinizin aldığı maaşın evde yaşayan kişi sayısına bölünmesiyle çıkacak rakam önemlidir.

  erdal
  22 Aralık 2011 - 10:02
  Cevapla

 47. iyi günler bir konuda yardım istiyorum annemin iki gözüde görmüyor sağlık kurulu yüzde yüz sakat demiş ancak kuruldan hayır çıkmış bunun nedeni ne şimdi ne yapmamız lazımm nasıl bir yol izlememiz lazım

  kadir
  23 Aralık 2011 - 13:26
  Cevapla

 48. eşimden ayrıldım %27 raporum var ben özürlü maaşı alabilirmiyim

  ayşe
  25 Aralık 2011 - 20:31
  Cevapla

  • özürlü maaşı alabilmek için en az %40 rapor olması gerekir.

   erdal
   04 Ocak 2012 - 10:09
   Cevapla

 49. eşim hem böbrek,kalp,solunum yetmezliği ve gözde %70 görmrmr engeli var sadece emekli maaşı ve küçük oğlumun eylığı var artı ev taksiti ödüyoruz.. benim gelirim yok evde eşime bakıyorum.. acaba bakım ücreti alabilirmiyim saygılsr

  saklı
  26 Aralık 2011 - 19:44
  Cevapla

 50. % 40raporlu çocugum var özürlü maaşı alabilir miyim

  ibrahim aydinç
  28 Aralık 2011 - 22:06
  Cevapla

  • eğer çocuğunuzun bir geliri yoksa alabilirsiniz.

   erdal
   04 Ocak 2012 - 10:11
   Cevapla

 51. benm annem beyin felci geçirdi ve %73 ağır özürlü raporu var benm yanımda kalıyor..evde tek eşim çalışıyor fakat benmde abimin işyerinden ssk gözüküyor çalışmıyorum ama ssk yaptırmıştık..ben bakıcı aylığı alabilirmiyim yani tek maaş eşim var benm ssk bu aylığa engelmidirr.. acil cvp verirseniz sevinirimm

  tülay
  28 Aralık 2011 - 22:40
  Cevapla

 52. Merhaba arkadaşlar, benim kızımın sağ gözü görmüyorü sol gözü ise az görüyor bakım parası için nereye başvuracağım? Ben asgari ücretle çalışıyor olmam bakıcı parası alamız için engelmidir?

  Ne yapmam ve nereye başvurmam gerekir? Beni bilgilendiriseniz çok memnun olurum.. Saygılarımla..

  ahmet
  30 Aralık 2011 - 15:20
  Cevapla

 53. gözümün biri görmüyor engelli maaşı alabilirmiyim

  gökhan
  31 Aralık 2011 - 17:27
  Cevapla

 54. eşim %61 özürlü eşim 3 aylık maaş alıyor bende 2 yıl gecerli %82 agır özürlüyüm bana evde bakım parası baglandı şimdi 3 aylık maaş için kaymakamlıga müracat etik fakat eşim kaymakamla sorunları var kaymakam isterse maaşı onaylamaya bilirmi ayrıca ben kanser hastasıyım sorumu cevaplarsanız acil sevinirim

  hande özdemir
  31 Aralık 2011 - 17:31
  Cevapla

 55. slm kardesım26 yasında %70 ozurlu 3 aylık maas alıyor bakım parası alabılrımı annem ne grekıyor nelreler basvurmamız grekıyor teskeuler

  mehmet
  02 Ocak 2012 - 15:54
  Cevapla

  • kardeşinize bakım parası almanız .çin raporunda ağır özürlü ibaresinin bulunması gerelir,

   erdal
   04 Ocak 2012 - 10:07
   Cevapla

 56. kardeşim %50 zihinsel engelli bizim ne gbi haklarımız var ögreneblirmyz..

  hilal
  03 Ocak 2012 - 19:12
  Cevapla

  • Hilal hanım, kardeşinizin herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda maaşı yoksa özürlü aylığı başlatabilirsiniz bunun için bulunduğunuz yerdeki deftardarlığa başvurmanız durumunda yapmanız gereken işlemler size anlatılacaktır.

   erdal
   04 Ocak 2012 - 10:04
   Cevapla

   • biz başvurduk ama mal müdürlugü 18 ini doldurup 19 a grmesi gerekiyo dedi..

    hilal
    04 Ocak 2012 - 17:42
    Cevapla

    • hilal hanım ,bu doğrudur.Çünkü özürlü maaşı almanın şartlarından bir tanesi de on sekiz yaşını doldurmaktır.

     erdal
     05 Ocak 2012 - 09:58
     Cevapla

 57. annemin 87 raporu var otv indirimiyle arac almak istiyoruz ama 90 olmaliymis bunun bi yolu olmali agir ozurluler icin bisey yapilmali

  erhan aslan
  09 Ocak 2012 - 13:16
  Cevapla

  • malesef yasa böyle, ama %90 rapor alabileceğiniz başka hastaneler vardır mutlaka… benim 4 raporum var, 2 si %40 biri %50 biri %55.. burası türkiye…

   r.kilic
   10 Ocak 2012 - 10:33
   Cevapla

  • anneniz bu raporuyla kendi kullanacağı özel tertibatlı otomobili ÖTV muafiyetinden faydalanarak alabilir, fiziksel engelli ise ,ama aracı kendi kullanamayacak durumda ise %90 rapor gerekir.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:35
   Cevapla

  • selamlar benim annemde ayn şekilde 87 rapor verildi ağır özürlü olarak ya lnız raporda süreli ibaresi var buda başka hastaneden rapor almayı kısıtlıyor benim sormak istedğim siz ne şekilde sorununuzu hallettinizmi rapora itiraz ettinizmi birde ben bir araç bayisini aradım nakil vasıtalar bazen bu durumlarda tolerans sağlıyabiliyormuş

   ertuğrul telli
   15 Nisan 2012 - 00:05
   Cevapla

 58. eşimden ayrılalı 14 yıl oldu oglum yüzde 45 raporlu babası nafaka baglandığı halde ödeme yapmıyor oğluma sakatlık maaşı baglanırmı bu konuda ne yapmam lazımbanada ayda 120 tl nafaka bağlandı 8 sene öncebabam işçi emeklisi babama bakıyorum bende bakım parası alabilirmiyim teşekkür ederim

  ayla
  12 Ocak 2012 - 13:21
  Cevapla

  • Ayla hanım oğlunuz 18 yaşından büyükse ve sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor ve çalışmıyorsa ona özürlü maaşı bağlatabilirsiniz. babanız için evde bakım parası alabilmeniz için bulunduğunuz yerdeki sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:40
   Cevapla

 59. slm maaşım 1200tl

  annem ve baabam 3 ayda bir ikisinin toplamı 600 tl alıyor (65 yaş maaşı
  babam %96 özürlü eşim aylık 600tl bakım parası alıyor.
  babam özürlü maaşı alabilirmi
  evde kişi sayısı 6
  ve tplam gelirimiz 1200+200+600=2000
  özürlü maaşı alabilirmi?şimdiden tşk ederim

  mustafa
  12 Ocak 2012 - 13:35
  Cevapla

  • babanız 65 yaş maaşı aldığı için özürlü maaşı alamaz.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:42
   Cevapla

 60. benim %60 ozurlu down sendromlu kızım var bende işyerı sahıbıyım kızmı özürlü maaşı baglatabılırmıyız

  emin ay
  12 Ocak 2012 - 18:00
  Cevapla

  • işyeri sahibiyseniz mutlaka bir şekilde ssk yada bağkur üyesisinizdir. Değilseniz özürlü maaşı alabilirsiniz..

   r.kilic
   12 Ocak 2012 - 23:24
   Cevapla

  • burada önemli olan özürlü kişinin bir sosyal güvenlik kurumundan gelir almamasıdır. dolayısıyla sizin işyerinizin olmasının bir önemi yoktur. Bulunduğunuz yerdeki defterdarlığa başvurarak kızınıza özürlü maaşı bağlatabilirsiniz.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:14
   Cevapla

 61. Otomobili olan arkadasşım var 70 roporu var özürlü maaşı alabilirmi 2022 cevaplarsanız sevinirim otomobil 2000 model ticari deyil

  batuhan
  12 Ocak 2012 - 23:06
  Cevapla

 62. Otomobilim var 70 roporu var özürlü maaşı alabilirmiyim 2022 cevaplarsanız sevinirim otomobil 2000 model ticari deyil

  batuhan
  12 Ocak 2012 - 23:10
  Cevapla

 63. Otomobilim var 70 roporu var özürlü maaşı alabilirmi 2022 cevaplarsanız sevinirim otomobil 2000 model ticari deyil

  batuhan
  12 Ocak 2012 - 23:11
  Cevapla

  • bildiğim kadarıyla otomobilinizin olması özürlü maaşı almanıza engel değil..

   r.kilic
   12 Ocak 2012 - 23:22
   Cevapla

 64. mrb benı bu konuda bılgılendırmenızı ıstıyorum %40 gorme sorunum var 4 cocugum var esımın maası 2700 rapor alıpta bende maas alabılırmıyım…

  arzu boruk
  13 Ocak 2012 - 15:29
  Cevapla

  • eşinizin maaşı 2700 TL olduğu için alamazsınız..

   r.kilic
   13 Ocak 2012 - 17:53
   Cevapla

 65. %44 raporlu kızım var özürlü maaşı baglata bılırmıyım ben calışıyorum napmam gereklı

  eser
  13 Ocak 2012 - 17:48
  Cevapla

  • kızınızın bir sosyal güvenlik kurumundan geliri yoksa bağlatabilirsiniz.Bunun için bulunduğunuz yerdeki defterdarlığa müracaat etmeniz gerekir.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:18
   Cevapla

  • kızınızın yaşının 18 den büyük olması gerekir.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:19
   Cevapla

 66. kardeşimin %47 özürlü raporu var özürlü maaşı ne kadar alabilir aylık mı yoksa 3 aylık mı yaşı 19 nisan ayında da 20 ye girecek.

  derya
  13 Ocak 2012 - 19:26
  Cevapla

  • gerekli şartları taşıyorsa üç ayda bir 650-700tl maaş alır

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:29
   Cevapla

 67. slm 2 iştme engeli çocuğum var 8 ve 10 yaşlarında /52 raporları var 384 tl maaş alıyorum başka hiç bir gelirim yok ancak zorunlu bağkur pirimi ödiyorum 2022 faydalana bilirmiyim

  muhtar
  14 Ocak 2012 - 15:10
  Cevapla

 68. mrh.sıze bır sorum olacaktı. ben 30 yasındayım yenı malulen emeklı oldum ozurlu bakım maası alabılır mıyım ve araba alabılıyor muyum?
  tesekkurler

  GAYE OK
  14 Ocak 2012 - 15:32
  Cevapla

  • evde bakım parası alabilmeniz için öncelikle kızınızın raporunda ağır özürlü ibaresinin bulunması gerekir. Aynı zamanda gelirinizin evde yaşayan kişi sayısına bölünmesi sonucu çıkacak rakamın da önemi vardır. Bulunduğunuz yerdeki sosyal hizmetler il müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

   erdal
   17 Ocak 2012 - 10:25
   Cevapla

 69. Benım oglum 16 yasında yuzde 80 agır ozurlu raporumuz var . Evde bakım ücreti alıyoruz.ayrıyetten sakat maaşı alabilirmiyiz ? Eşim asgari ücretle çalışıyor ben çalışmıyorum . Ve sakat maaşı alırsak kaç lira alabiliriz ?

  Ugur
  17 Ocak 2012 - 19:07
  Cevapla

 70. mrb benim oğlum yüzde 80 otistik raporumuz bu şekilde babasıyla ayrıyız henüz boşanamadık bakım parası için velayet gerekiyomu bide ben çalışıyorum annemlerle yaşıyoruz babamın emkli maaşıda giriyomu ortalamaya bilgilendirirseniz sevinirim

  özlem
  20 Ocak 2012 - 15:31
  Cevapla

 71. slm.9 yaşında zihinsel engelli kuzenim var.özür derecesi yüksek.anne babası ayrı ve annesi bakım maaşı alıyo.hiç bir sosyal güvencesi ve bağkuru yok.annesi bakım maaşı alırken aynı zamanda çocuk sakat maaşı alabilir mi.şartları nelerdir.maaş bağlanırsa kaç lira bağlanır…

  alaz
  22 Ocak 2012 - 17:49
  Cevapla

  • kuzeninizin özürlü maaşı alabilmesi için onsekiz yaşını doldurması gerekir

   erdal
   23 Ocak 2012 - 09:55
   Cevapla

 72. 100/98 sakat arkadaşım bakıcı parası alabılırmı kendısı işveren bunun için sormuştum

  unal
  23 Ocak 2012 - 10:54
  Cevapla

 73. kardeşimin %51rapor u var kendısi 27yaşında babamın üzerine 75 dönüm tarla var özürlü ve bakım parası alabilirmi

  mustafa
  23 Ocak 2012 - 15:56
  Cevapla

  • Özürlü Maaşı na Kimler Başvurabilir :
   Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, %40 ve üzeri özürlülük oranı olanları,
   Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyenleri,
   2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri kapsamaktadır. (mesela kişi başı 420 TL muhtaçlık sınırı, evde 3 kişi var ve 1200 TL nin altında geliriniz var ise başvurmanızda fayda var.)

   r.kilic
   23 Ocak 2012 - 19:39
   Cevapla

 74. 1967 doğumluyum YÜZDE 4O RAPORUM FAKAT İŞİM VE SOSYAL GÜVENCEM YOK ÖZÜRLÜ MAAŞI YADA BAKICI AYLIĞI ALABİLİRMİYİZ

  abdulgazi cinyol
  24 Ocak 2012 - 09:48
  Cevapla

  • bu durumda alabilirsiniz gibi görünüyor…

   r.kilic
   25 Ocak 2012 - 09:24
   Cevapla

 75. Ben 19 yaşımdayım ve gece körlüğü var askerden muaf edildim bende bu hizmetten yararlanabiliyormuyum bilgisi olan var mı?

  İlker
  25 Ocak 2012 - 03:36
  Cevapla

  • askerlikten muaf olmak demek engellilerin yararlandığı tüm haklardan yararlanabilri olmak demek değildir..
   önce hastaneden minimum %40 rapor almanız lazım ki başvuruda bulunabilesiniz… bana kalırsa boşuna uğraşısrınız.. ama yok denemek istiyorum derseniz buyrun deneyin..

   r.kilic
   25 Ocak 2012 - 09:24
   Cevapla

 76. benim 20 yaşında %100 raporlu özürlü kızım var,devamlı bakıma muhtaç evde bakıyorum eşimin gelir durumu iyi. ama ben evde bakım ücreti alabilirmiyim benim üzerimde bir evim var başka birşeyim yok.daha evvel başvuruda bulunmuştuk ama vermediler başka ne gibi haklarımız var veya nelerden yararlanabiliriz.

  f.a.mermel
  25 Ocak 2012 - 18:14
  Cevapla

  • Eğer kızınız için muhtaç özürlü aylığı talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine müracaatınız gerekir. Ayrıca özürlülere tanınan ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç alabilirsiniz.

   erdal
   30 Ocak 2012 - 10:04
   Cevapla

  • alırsın cumku 18 gecmış yanı kendı haklarına sahıp bakıcı parasını alabılırsın

   şserkan
   22 Mart 2012 - 16:28
   Cevapla

 77. 3,5 yaşında bir oğlum var %82 özürlü raporu var teşhis bölümünde orta yazıyor ağır özürlü kısmında da hayır yazıyor bakım parası yada özürlü aylığı alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor teşekkürler

  mehtap ılgın
  26 Ocak 2012 - 19:12
  Cevapla

  • oğlunuzun raporunda ağır özürlü yazmadığı için evde bakım parası alamazsınız.Oğlunuzun özürlü maaşı alabilmesi için 18 yaşını doldurması gerekir.

   erdal
   30 Ocak 2012 - 09:59
   Cevapla

  • yok alamazsın ağır olmasa vermez

   şserkan
   22 Mart 2012 - 16:29
   Cevapla

 78. annem kardeşim ıcın evde bakim parası alıyo kardesımın ozur oranı yuzde 98 ozurlu maası alabılırmı

  tugba
  26 Ocak 2012 - 22:02
  Cevapla

  • bağlanır meltem abla

   baran
   12 Şubat 2012 - 00:18
   Cevapla

  • % 40 ozurlu maası alınıyor 100 98 hayla alırsınız

   baran
   12 Şubat 2012 - 00:19
   Cevapla

 79. slm ben ssk dan malül maışı alıyorum /59 sakat raporum var eşim özürlü maışı alıyor benim emekli olmam özürlü maışı almasına mani olurmu birde ben 59 raporluyum emekliyim eşim bakım parası alabilirmi

  ömer
  28 Ocak 2012 - 20:37
  Cevapla

  • Bildiğim kadarıyla ssk dan malülen emekli olmak için istenen iş göremezlik derecesi %60 dır, sizin emekli olmanız eşinizin özürlü aylığı almasına engel değildir. Raporunuzda ağır özürlü yazmadığı zaman evde bakım parası alınmaz.

   erdal
   30 Ocak 2012 - 09:56
   Cevapla

 80. ben 41yaşındayım 4parmagım yok 5cisi ufak parmak yüzde 41 yüzde elli var bana para verirlermi acaba

  leyla.
  28 Ocak 2012 - 23:42
  Cevapla

 81. Eşim = 2007 senesinde alzhimer Demans has. denildi. Çok hastanelere gittim numune hastanesi bana özürlü sağlık raporu çıkattır dediler 02 09 2010 devlet hastanesinden vucut foksiyon kaybı %84 rapor verdiler verilen raporunda aynen şöyle MR IQ:35-49 (70)Şizoafektif bozukluğu ağır çalışamaz sürekli diye geçiyor ve tedavisi olmadığını bayan ettiler kullandığımız ilaclarda(risperidon,memantin hcl,essitalopram okzalat,donepazil hcl )ilac raporunda 148 demans .Emekliyim Torunlarım dahil 10 kişi bir binada benim himayemde yaşıyoruz 3 katlı ev olduğundan cocuklar ayrı görünüyor ben eşimle yalnız gürünüyorum 1975 model bir arabam var birde motosiklet var eşimin rahat ulaşımını sağlamak için ona uygun araba almak istiyarum dediler vergiden muaf dedayları bilmiyorum.hastaya kendim bakıyorum hasta haklarından yararlanacaklarım nelerdir ? bilgi verecek kişye şimdiden teşekkür ederim. SAYGILAR.

  Mehmet
  30 Ocak 2012 - 15:40
  Cevapla

 82. merhaba benim annem ssk emeklisi ve aylık 710tl maaş alıyor.ben de eşimin maaşını alıyorum.ben 580 tl, kızım maaş 300 tl maaş alıyor.kızım da oğlum da okuyor.annem de benim yanımda kalıyor.bana bakım parası bağlanır mı?şimdiden yardımcı olduğunuz için teşekkürler…

  gül erdoğan
  31 Ocak 2012 - 01:31
  Cevapla

 83. babam ssk emeklisi diyabet hastalığına bağlı gözleri görmüyor. raporu %90 ‘nın üzerinde anneme bakım aylığı bağlattırmak istiyoruz. 3 kardeşiz ben çalışıyorum erkek kardeşim üniversitede okuyor. kız kardeşim evde duruyor. anneme bakım aylığı bağlanır mı? yapmamız gereken işlemler nelerdir? yardımlarınız için teşekkür ederim.

  mustafa nazlı
  31 Ocak 2012 - 23:24
  Cevapla

  • 1. Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var mıdır?

   Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlü bireylere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin iki asgari ücrete kadar olan kısmı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir. Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan özürlü birey için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için ikamet edilen yerdeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne veya varsa İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü başvurmak gerekmektedir.

   2. Evde Bakım Parası Nedir?

   Özürlü bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aylık net asgari ücret miktarında verilen tutara evde bakım parası denilmektedir. Evde bakım parası özürlü bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen bir meblağdır.

   3. Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?

   Özürlü bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir.

   1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi,
   2.Özürlü bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,
   3.Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi,

   4. Evde Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur?

   Evde bakım parası alabilmek için özürlü bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

   r.kilic
   02 Şubat 2012 - 00:49
   Cevapla

 84. ben şu an asgari ücretle çalışıyorum. eşim %95 ağır özürlü maaşı alıyor. bende bakım maaşı alabilirmiyim. 5 çocüğümüz var bizde 2 toplam 7kişyiz tek gelirimiz asgari ücret bu asgari ücreti 7ye bölsek kişi başı 100tl ediyor bu durumda bende evde bakım maaşı alabilrmiyim. ev kira, asgari ücret malumunuz.

  osman
  03 Şubat 2012 - 00:18
  Cevapla

 85. merhaba, benim %40 engelli raporum var daha önce engelli kadrosunda çalışıyordum. şuan çalışmıyorum. ailemle yaşıyorum. evde 3 kişiyiz babamın 900 tl emekli maaşı var. genel sağlık sigortası için gelir testine başvurdum ve 35 tl prim ödemek gerektiği söylendi. ancak engelli maaşı bağlanırsa prim ödemezmişim. benim hiçbir gelirim yok sadece oturduğumuz ev annemin. babamın emekli maaşı 900 tl ve 3 kişi olduğumuza göre kişi başı 300 tl gelirimiz görünüyor. bu durumda engelli maaşı alabilir miyim? ailem sigorta primi ödemek istemiyor. benim de gelirim yok . cevabınızı bekliyorum teşekkür ederim.

  gökhan
  03 Şubat 2012 - 17:57
  Cevapla

 86. annemın %40 raporu var…gittigimiz kurumlardan babamın bagkuru oldugu için baglanamayacagını söylediler…. engelli aylıgına baglanmak istiyoruz…hangi kurumlara baş vurmamız gerekiyor….

  merve
  03 Şubat 2012 - 20:30
  Cevapla

  • engelli aylığı bağlatabilmek ,çin bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine müracaatınız gerekir.

   erdal
   24 Şubat 2012 - 13:50
   Cevapla

 87. s.a yiğenimin zihinsel %50 lik raporu var ne kadar maaş alabilir? birde eşimin doğuştan sol elinin parmaklarının hiçbiri yok üzerinede araba var. acaba engelli maaşı alabilirmi?

  mustafa
  05 Şubat 2012 - 17:58
  Cevapla

 88. Astim ve kalpten %44 özürlüyüm, 6 ay önce raporumu aldim,ozurluluk maasim baglanmis pttyle zarf icinde aylik bilgilerim vs gelecekmis , ayligim maasini sorguluyabilecegim herangi bir site varmi vereceginiz cevaplar icin tskler

  Burak
  09 Şubat 2012 - 18:00
  Cevapla

 89. merhaba yüzde yüz özürlü bir kızım var, eşimden ayrıyım ve hiç bir gelirim yok. sadece özürlü kızım için 600 tl bakım parası alıyorum. 85 yaşındaki dedem de benim evimde yaşıyor. yatalak değil ancak yaşamını da tek başına sürdürebilecek durumda değil. dedem için de bakım parası almak için başvursam alabiilir miyim? yoksa en fazla bir kişi için mi alabilirim.. cevap veririseniz sevinirim. şimdiiden teşekkürler..

  fatma
  13 Şubat 2012 - 23:51
  Cevapla

 90. merhaba ,
  mağdur olan arkadaşlara faydası olur mu bilmem . Benim 15 aylık oğlum var ve %80 ağır özürlü raporu var eşim çalışmıyor benim maaşım 1150 tl . türkiyede kişi başı aylık gelir 410 tl civarındaevde eşim ben ve oğlum kalıyoruz benim aldığım maaşı 3 bölüp onun üzerinden hesaplama yapılıyor yani kişi başı gelirin altında olduğundan maaş bağlanabiliyor. ben başvuru yaptım 4 ay içerisinde bir sorun çıkmazsa (İnşallah) eşime evde bakım parası yatmaya başlayacak.Herkese Allah kolaylık ve bir an önçe acil şifalar versin..

  bayram
  16 Şubat 2012 - 10:34
  Cevapla

 91. cok az ve yetersiz eydevleti yonetenler sizlerde nasil vijdan var 300 lira vermeye utanmiyormusunuz kendileriniz 8 bibnlira ,10 binlirfa hatta cuhmuhur baskani 25 binlira alirken bir binlira vermeyi ozurlulere cokmu goruyiorsunuz yazziklar olsun sizlere !!!yazziklar olsun!!!

  feramuz buyukhan
  16 Şubat 2012 - 16:50
  Cevapla

 92. NEZAM MAN ALBİLİRİM

  HASAN DEMİR
  16 Şubat 2012 - 17:59
  Cevapla

 93. 20.10.1984 DOĞUMLU VE BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTAHANESİNDEN ALINMIŞ
  SÜREKLİLİK ARZ EDEN %99.56 AĞIR ÖZÜRLÜ RAPORU OLAN KIZIM İÇİN VASİSİ
  ANNESİNE EVDE BAKİM AYLIĞI BAĞLANDI.EMEKLİ MAAŞIM 1.600 TL OLUP,AİLE
  NÜFUSUM 5 KİŞİDİR. BAŞKA GELİRİM YOKTUR. EVDE BAKIM AYLIĞININ YANINDA
  ÖZÜRLÜNÜN KENDİSİNE VERİLEN AYLIK VARMIŞ NE YAPMALIYIM.ÇOCUKLARDAN BİRİSİ ÜNİVERSİTEDE BİRİ DE LİSEDE OKUMAKTADIR. BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUN SAYGILAR NİHAT YILDIRIM-BURSA

  NİHAT YILDIRIM
  20 Şubat 2012 - 07:58
  Cevapla

 94. nevşehirden yazıyorum benin anneannem %56 ,zürü vardı iki sefer başvuru yaptık 1 yıl önceydi kabul etmediler ayakta gördük dediler ölmesi mi lazımdı sağır ve dilsiz sosyal yardımlaşmaya başvurduk ama 2 seferden sonra başvurma hakkınız yok dediler. şimdi ise özğr durumu arttı ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi ne yapmam lazım nereye dilekçe yazma gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşk

  pınar
  21 Şubat 2012 - 18:42
  Cevapla

 95. benim anneannemin %56 ,zürü vardı iki sene önceydi bu özür durmu şimdi daha fazla iki kere sosyal yardımlaşmaya özürlü bakım maaşına bavurmuştuk 1 yıl önce fakat durumu daha k,tüleşti ama iki kereden sonra başvuru hakkı yok dediler bir sonra ki başvuruyu kabul etmediler nevşehirden yazıyorum ne yapmam lazım özür durmunu bildiren rapor alacağız cünkü kendi ihtiyaclarını karşılayamıyor.nereye dilekce yazmamız lazım.şimdiden tşk.

  pınar
  21 Şubat 2012 - 18:38
  Cevapla

 96. 1o yasinda otizm hastasi birkizim var yuzde 70 ozurlu raporumuz var ssk emeklisiyim kizim bakim maasi ve ozurlu ayligi alabilirmi

  fatos
  27 Şubat 2012 - 21:42
  Cevapla

 97. MERHABA BENİM 4 YAŞINDA BİR KIZIM VAR %90 AĞIR ÖZÜRLÜ RAPORU VAR BENİM ADIMA BİR Ş YERİM VAR AYLIK GELİRİM 700 LİRA KIZIM ADINA BAKIM ÜCRETİ ALABİLİRMİYİM.

  mehmet
  01 Mart 2012 - 13:20
  Cevapla

 98. merhaba benim 18 aylık oğlum var %90 özurlu raporu var ama ağır özürlü hayır diyor bu bakım üçreti ala bilirmi

  ahmet
  02 Mart 2012 - 10:08
  Cevapla

  • Çocuğunuza bakabilecek durumda değilseniz tabiki alabilirsiniz..

   r.kilic
   02 Mart 2012 - 10:11
   Cevapla

  • evde bakım parası alabilmek için raporda ağır özürlü yazması gerekir.

   erdal
   05 Mart 2012 - 09:47
   Cevapla

 99. merhaba 3 aylık engelli maaşı kaç para bi yardımcı olursanız çok menmun olurum

  fatma
  04 Mart 2012 - 19:19
  Cevapla

 100. bi onaylarmısınız

  fatma
  04 Mart 2012 - 19:25
  Cevapla

 101. yardım cı olun

  title
  04 Mart 2012 - 19:26
  Cevapla

 102. iyi günler. benim kardeşim engelli ve engelli maaşı alıyoruz. fakat bana yapılan zamla birlikte eve giren gelir 2050 tl oldu. maaş kesilirmi. engelli kardeşimle birlikte 4 kişiyiz. acil cevap yazarsanız sevinirim.

  özleö
  06 Mart 2012 - 15:59
  Cevapla

  • inceleme yapılırsa maaş kesilebilir.

   r.kilic
   07 Mart 2012 - 10:07
   Cevapla

  • gelirin çoğu sizdeyse ikametgahınızı değiştirin amcanız halanız veya başka bir yere alın ikametgahı.

   sezgin
   13 Mart 2012 - 00:37
   Cevapla

 103. Merhabalar

  Kardeşim % 80 özürlü raporu olduğundan dolayı 3 ayda bir maaş almaktaydı. Aralık ayında benim düğünümün olması sebebi ile maaş Ziraat Bankasına gittiklerinde Kuruma geri gönderildiği bilgisi verildi. Bunun üzerine Ankara’ya yazı gönderildi fakat 2012 – 4 dönem maaşı hala maaşının yatmaması ile birlikte
  Bugün de Ziraat Bankasına 2012 -1 dönem maaşını almak için gittiklerinde adına bu ayda para yatmadığını iletmişler

  Bu konu ilgili ne yapmamız ve nereye düzeltilmesi için başvurmamız gerekiyor?

  Konu hakkında ivedi cevap verirseniz sevinirim

  Saygılar

  BİRSEN
  07 Mart 2012 - 16:23
  Cevapla

 104. Selam adım fatih evliyim 35 yaşındayim özürlu maaşı alıyorum eşimde maaş alıyor. 32 yaşında ben 650 eşim 900 alıyor 3 aylık 1.500 tl Eğer oluyorsa Biz maaşları aylık nasıl yaptırırız. Bir de ben bir işe girsem sskli olarak ne olur.

  Fatih
  07 Mart 2012 - 17:14
  Cevapla

  • 3 aylığı aylığa çevirmeniz biraz zor.

   r.kilic
   07 Mart 2012 - 18:38
   Cevapla

 105. merhaba: özürlü bakım aylığı alan kişi sosyal yardımlaşmadanda aylık alabilirmi?

  burcu
  09 Mart 2012 - 17:13
  Cevapla

 106. Merhabalar benim 31 yaşında epilepsihastası ve aynı zamanda sağ kol ve sağ ayakta 100/ 65 oranında özürlü kardeşim var. Kardeşime annem bakmakta bunun için bakım parası alabilirmi. Babam bağ-kur emeklisi köyde yaşıyorlar.Alabilir ise neler yapmam gerekiyor. Saygılar

  ünal tarım
  10 Mart 2012 - 18:59
  Cevapla

 107. merhaba.ben.resul.ben.evliyim.uç.tane.çocoğum.var.ben.kirada.yaşıyorum.üç.ayda.bir.maaş.aliyorum.eşimden.bende.sakatım.benım.maaş.keselmiş.ben.bakıc.maaş.almak.istedım.ben.hastaneye.gitim.yüzde.on.duküz.rapor.verdi.ben.o.rapor.gonderdım.ankarya.kesildi.ben.maaş.davayi.açmak.düşünüyorum.ama.ben.zor.durumdayım.şüanda.gitikce.ayağım.zorliyor.ineden.ayağım.saktlandı.doğüşta.bana.bir.yol.goseterın.allah.razi.olsun.sizde

  resul.özsemir
  11 Mart 2012 - 15:30
  Cevapla

 108. merhaba benin çocuğum %85 özurlu 1 yildır eşim onabaktığı için bakıcı maşı alıyordu fakat bu ay kesilmiş acaba ben yurt dışında bir şirkette işe başladım benim sağlık sigortamı yatırıyor bundan dolayi ben dilekçe vererek yaşil kartlarımı teslim ettim sebeb bu olabilirmi benim işim geçic iş bitimi tekrar bakıcı maaşı ödenmeye başlarmı elime? saygılarla.

  mert bek
  13 Mart 2012 - 13:09
  Cevapla

 109. merhaba ben güldane ablam için özürlü roporu aldık maaş almak için internette baktık başvurumuz onaylanmış gözüküyor ama bionline falan diyor birde bir maaşı var yazıyor ama bize maaşla ilgili bir zarta maaş kartı gelicek dediler ama bize öyle birşey gelmedi biz bu bilgiyi nerden öğren meliyiz bir cvp yazarsanız sevinirim tşkr

  güldane
  13 Mart 2012 - 20:49
  Cevapla

 110. Slm ben eylem özürlüyüm akatlik maa§ aliyorum 1.58 raporum var yalniz suan sakatlik maas baska bi gelirim yok annem bakiyor bana ev kira ve bende kansizlik var akdeniz nemisiyim surekli tedavi goruyorum 8 amelit gecirdim dalak safra kesesi bide ayagimda protez var simdide barsaktan ameliyat oldum 5 defa barsagim disarda koloston torbasiyla yasyorum yatalagim bakici maas alabilirmigim cvp yazarsaniz sevinirim bilgi almak istiyorum tsk

  eylem
  14 Mart 2012 - 02:37
  Cevapla

 111. özürlü maaşı babanın ssk göstermesı durumunda kesılır mı kesılırse bunun gerekçesı nedır (bnm kardeşım engellı maaaşı alıyodu yaklaşık 1 yıl kadar aldıktan sonra babam kendıne sıgorta gösterdı ve bu durumda kardeşımın maaşını kestıler ve bu zamana kadar verılen bütün ücretını ceza olarak gerı ödeme zorunluluğu çıktı .böyle bır yasa var mı bu durumda ne yapmamız gerekıyo yardım edersenız sevınırım .şımdıden teşekkürler.

  sevda
  14 Mart 2012 - 15:07
  Cevapla

 112. Merhabalar tam teşekürlü devlet hastanesinden
  %96 yüzde doksan altı raporu olan 85 yaşında kişi hiç bir yerden geliri yok maaş alabilirmi

  nizamettin kaya
  15 Mart 2012 - 11:23
  Cevapla

  • evet maaş alabilirsiniz mal müdürlügüne raporunuzla başvurunuzu yapmalısınız…

   rabia
   06 Nisan 2012 - 11:07
   Cevapla

 113. benim 2 oğlum da homofili hastalığı var biri 2 yaşında biri 7 yaşında %80 özürlü raporu var ikisininde çocıklarım için maaş ve bakım parası alabilirmiyim nereye baş vurmam lazım. saygılar.

  avni özşimşek
  19 Mart 2012 - 23:00
  Cevapla

 114. MERHABALAR EMEKLİYİM 1.270 TL AYLIĞIM VAR.EVDE YATALAK BİR EVLADIMIZ VAR KENDİSİ 25 YAŞINDA ASKERDDEN GELDİ 5 YILDIR EVDE YATIYOR ve KENDİSİ YÜZDE YÜZ ÖZÜRLÜ YANİ YÜZDE YÜZ ÖZÜRLÜ RAPORU VAR. EVDE 3 KİŞİYİZ BABASI OLAN BEN , ANNESİ , VE EVLADIMIZ. KENDİSİ HİÇ BİR MAAŞ ALMIYOR BİZ BAKIM PARASI ALABİLİRMİYİZ ? YADA ÖZÜRLÜ MAAŞI ALABİLİRMİYİZ ? EVLADIMIZ KONUŞAMIYOR, YEMEK YİYEMİYOR, BİZ YEDİRİYORUZ SIVI YEMEKLERDEN BAZEN SEROMLA BESLİYORUZ. ALTINDAN ALIYORUZ.YANİ KISACASI YÜZDE YÜZ ÖZÜRLÜ…

  METİN
  20 Mart 2012 - 01:38
  Cevapla

  • Metin bey alırsınız ve vergilerdende muaf olursunuz sadece yapacagınız maliye bakanlıgına gidip rapor almanızdır…

   sadece bakım parası derseniz bulundugunuz ilce bakanlıgına baş vurmanız yeterli.

   NECDET
   12 Nisan 2012 - 18:33
   Cevapla

 115. merhaba anneme bir yıl önce devlet hastanesinden aylığa bağlattım ama kendim siğortalı çalıştığım için üzerime almak zorunda kaldım amaliyatı yalnız siğorta karşılayordu o yüzden aylığını durdurdum ama şu an tekrar bağlatmak istiyorum siğortadan düştü işden çıkdım aynı hastane vermedi nasıl devam ettire bilirim bakmakla hükümlü yengeme aylık bağlattım ama o da bakmıyor nasıl iptal ettire bilirim aylığı alıp ama bakmadı anneme onun aylığını da iptal ettirmek istiyorum bir cevap verirseniz sevinirim saygıllarımla

  acı
  24 Mart 2012 - 18:33
  Cevapla

 116. mrhaba benim bi amcam var %50 raporu var aylık ve bakım parası alabilirmi ?

  uğur
  25 Mart 2012 - 22:29
  Cevapla

 117. merba bır oğlum var doğuştan görme özürlü ve ben maşı için ona rabor cıkardım ama üzerimde arac oldugu için vermıyorlar benım budurum da ne yabmam lazım arac hacizli 100tl vergi borcum var ve ben madurum şu an bır zakız alcak baramm bile yok nelerden yaralana bılırım başka

  turan
  27 Mart 2012 - 12:35
  Cevapla

 118. f k u hastası 2 aylık kızım bakım maaşı özürlü maaşı alabilirmiyim

  yasar
  28 Mart 2012 - 21:03
  Cevapla

 119. DÖRT AY ÇALIŞAN ÖZÜRLÜ ALDIĞI MAAŞI İPTAL OLURMU

  İSHAK
  30 Mart 2012 - 14:56
  Cevapla

 120. dört ay çalışan özürlü çalışırsa kendi maaşı iptl olurmu

  İSHAK
  30 Mart 2012 - 14:59
  Cevapla

 121. benim oğlum 15 yaşında yüzde 50 zihinsel engelli maaş için başvuru yaptık kasımda evraklar ankaraya gönderildi evraklarımız 5 ay oldu maaşı bağlanmadı oğlumun oğlum lisede okuyor nereye başvurucağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim

  dilek
  31 Mart 2012 - 14:04
  Cevapla

 122. babam emekli annem ev hanımı geliri yok.üzerine kayıtlı mallarıda bulumuyor.her ikiside kanser.annem 65 yaş üzeri bayan maaş alabiir mi?kanser olduğu için bakım parası verilir mi?annem babamın sosyal güvencesinden tedavi oluyor.

  semih
  02 Nisan 2012 - 17:15
  Cevapla

 123. sayın yetkililer özürlü başı neden 3 ayda maaş alıyor neden bir ayda maaş verirmiyor 3 ayı beklemek çok zorlanıyoruz maaşın ayda bir olmasını istiyoruz artık bu yöntem deyişsin bizimde ihtiyaçımız var

  leyla
  02 Nisan 2012 - 21:42
  Cevapla

 124. merhaba bana 100- 69 rapor verdiler ama sag elimi kullanamıyorum ve ayakta aynı ve beynimde beyin kanaması gecirdim iş göremiyorum 30 dakikadan fazla ayakta kalamıyorum rapor beni hiç tatmin etmedi acaba papora nasıl ihtiraz edebilirim ve agır sayılırmı benim rahatsızlıgım bilmiyorum raporu dokturlar gözleriyle veriyorlar olur şey degil heyette cıkıyon ya bu nasıl bir anlayış hasta delilileriyle testleriyle yetmiyormu bunu düzenlemiyorlar anlamıyorum bu yanlışlAR KİMİN HATASI ACABA cevap bekliyorum teşekürler

  MURAT
  03 Nisan 2012 - 15:40
  Cevapla

 125. Merhaba Ben 2022 aylıgı alıyorum %49 raporum var..kardeşimde %80 özürlü Kardeşim Bakım parası alıyo ev gelir beyanemesi bakınca kişi basına gelirin altında ….Ben Bakım parasına Basvursam verilermi Yada Verilirse %49 raborumla nereye basvurcam …………

  Volkan121985
  03 Nisan 2012 - 17:22
  Cevapla

 126. devlet memuruyum çocuğum %64 özürlü özürlü maaşıalabilirmiyiz

  celalettin
  05 Nisan 2012 - 17:40
  Cevapla

  • alamazsınız..

   r.kilic
   06 Nisan 2012 - 10:06
   Cevapla

 127. Devlet memuruyum çocuğum %64 özürlü özürlü maaşı alabilirmiyiz.5 nufusa bakıyorum eşim çalışmıyor bilgilendiriseniz sevinirim

  celalettin
  05 Nisan 2012 - 17:45
  Cevapla

 128. Merhabalar ben 20 yaşında %80 süreli raporlu bir gencim.Hiç bir sağlık güvencem yok Ekim ayında özürlü aylığı için müracat ettim ama daha bir sonuç gelmedi henüz ve sizlere soracağım soru şu ben bu rapor derecesi ile ötv vergi indirimi vs şeylerden yararlanabiliyormuyum birde ayriyetten muhtaç aylığı alabiliyormuyum bu özürlü aylığı için müracattan kaç ay sonra çıkıyor bir yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  ONUR
  05 Nisan 2012 - 22:16
  Cevapla

 129. benım %58 raporum var ama agır özurlu yazmıyo bu durumda hıc bıseyden yararlanamammı özürlü maaşı mesela alamam mı cvp lutfen

  aydın
  06 Nisan 2012 - 15:58
  Cevapla

 130. Sevgili admin yeğenim 19 yaşında yaklaşık yüzde 80 oranında özürlü kendini ifade edebilir durumda.Ailesi günlük işlerde geçici olarak çalışıyor ve oturmakta oldukları ev aile reisine ait bu durumda özürlü aylığı alabilirmi alırsa üstteki yolu izleriz ancak alamazsa bu kişiye devletin ne gibi yardımları olabilir saygılarımla mehmet saydam

  MEHMET SAYDAM
  06 Nisan 2012 - 19:56
  Cevapla

 131. aağabeyimin yüzde 70 ağır özürlü raporu var.şu anda aylık bakım ücreti alıyor.5 yıllık rapor süresinin bitmesine bir ay kaldı.bu durumda rapor süresi bittiğinde bakım aylığı otomatik olarak kesilirmi yoksa gidip bizim kendmizmi bildirmemiz gerekir veya raporu yenilememizmi istenir.ayrıca özürlü maaşı için başvuru yaptık kaymakamlık raporun bitmesine az bir süre kaldığı için raporu yenilememiz için bize sevk verdi hastaneye gittiğimizde bizden rapor yenilememiz için gerekli ücret ve masrafları karşılamamız istendi.bu konuda yardımcı olupta cevap verirseniz çok memnun olurum

  barış
  07 Nisan 2012 - 01:06
  Cevapla

 132. 53 yaşinda 5 çocuk babasi biriyi 3 kizim ve bir oğlum ilköğretim ve lisede okuyor.%80 i göremez raporum var .Be4n solunum zorluklari ceken biriyim yani KOAH hastasiyim sosyal yardimlaşmadan ve belediyeden zaman zaman iyaşe ve 100tl kira yardimi aliyorum. komuslarimiz yardim ediyor. babam ve annem emekli devlet memmuru ve her ikiside rahmetli oldu ben bunlarin emekli maaşindan faydalanabilirimiyim . eger faydalanabilirsem ne gibi işlemler yapmam lazim . çünkü bir ayin 20 hastanede yatiyorum .evde ise devamli yatakta yatiyorum bu konuda bilgisi olan kişler beni bilgilendirirse sevinirim . saygilarimla.ünal yilmaz. tel..0536 423 68 53 . imdiden ilgilenen şahislar için teşekkur ederim.

  ünal yilmaz
  07 Nisan 2012 - 02:34
  Cevapla

 133. babam %66 özürlü fakat emekli bunun için evde bakım maaşı almak için başvuruda bulunduk fakat onaylanmadı özürlü bakım maaşını almak için ne yapmamız gerekli bilgilendirrseniz seviniriz

  kader
  09 Nisan 2012 - 10:31
  Cevapla

  • öncelikle babanızın ağır özürlü raporu olması gerekir

   erdal
   17 Nisan 2012 - 09:05
   Cevapla

 134. Benim sorum babam babannemden bakım parası alıyor.şimdi bakım aylığını benim adıma çevirmeyi düşünüyoruz.esim asgari ücretle çalışıyor 680 tl alıyor bende işsizlik maaşı alıyorum 475 tl babannemden emekli maaşı kesintili 350 tl emekli maaşı alıyor(gelir hesaplanirken babannemin emekli maaşı hesaplaniyormu)Bakım aylığı alabilir miyim?

  Selda
  09 Nisan 2012 - 12:04
  Cevapla

  • evet emekli maaşı hesaplanır o sebeple alamazsınız biliyorum. Ama en sağlıklı cevabı sosyal hizmetlere başvurup öğrenebilirsiniz..

   r.kilic
   10 Nisan 2012 - 10:37
   Cevapla

 135. iyi günler,1988 yılında eşimi kaybettim,eşimin emekli aylığını alıyorum,525.00 lira,kıbrıs gazisi olduğu için 315.00 lirada gazi maaşım var,oğluma 1989 yılında epilepsi teşhisi kondu,23 yıldır tedavisi devam ediyor,bu arada dedesinin yanında çalışıyordu,hala pirimleri yatıyor,malulen emeli olabilmesi için 5825 gününü tamamlaması yani piriminin yatması gerekiyor,emekli aylığı bağlanması için(56 yaşını ,doldurması) bekliyecekmiş,şimdi benim öğrenmek istediğim ,oğlum bakıma muhtaç olduğu için ,ben ilgileniyorum,bakıma muhtaç,özürlü maaşı alabilirmiyiz,kızımdada aynı hastalık var onada ben bakıyorum,ama kızımda babasının dan emekli aylığı alıyor 260.00 lira,her ikisi içinde bakıma muhtaç aylığı alabilirmiyim, başka gelirim yok ,birde dedemizin bize aldığı evimiz var,çocuklarımda 1/4 hisseleri var,evimizin olması engel olabilirmi,cavap verebilirmisiniz,,şimdiden teşekkür ediyorum…..

  ayla haser
  09 Nisan 2012 - 13:22
  Cevapla

 136. SLM 1000 TL MAŞLA SİGORTALI ÇALIŞIYOM YÜZDE 40 RAPORLU 2 YAŞINDA ÇOCUM İÇİN ÖZÜRLÜ MAŞI ÇIKARABİLİRMİYİM BAŞKA GELİRİM YOK EVDE 3KİŞİYİZ SİZLERE ZAHMET Bİ YAZARSANIZ

  mehmet
  10 Nisan 2012 - 01:50
  Cevapla

  • bir kişinin özürlü maaşı alabilmesi için öncelikle 18 yaşını doldurması gerekir

   erdal
   17 Nisan 2012 - 09:01
   Cevapla

 137. merhabalar benim annem babamdan 700 tl dul maaşı alıyor erkek kardeşim 23 yaşında ve özürlü maaşı üç aylık 1000 tl alıyor özürlülk derecesi yüzde 71 ayrıca bakım aylığı almak için başvurabilirmiyiz şimdi den ilginize tşklr

  yusuf pulcu
  11 Nisan 2012 - 10:45
  Cevapla

  • Merhaba,
   Gelir koşulların uygun olduğu sürece her iki maaş da bağlanır. Evde bakım aylığı alabiirsin..

   r.kilic
   11 Nisan 2012 - 12:19
   Cevapla

 138. eşim kardeşine bakıcı aylıgı aldı.ve kardeşine bakmıyor vede ben iznimde yok kardeşine bakması gereken en son kişidir 3 tanede erkek kardeşi var hepsi hazır para geliyor diye çalışmıyor.ben eşi olarak bu bakıcı parasının iptalini istiye bilirmiyim .vede bu konuda bana tensip buyurdugunuz taktirde yardım etmenizi saygılarımla arz ederim.

  tuncay
  13 Nisan 2012 - 06:03
  Cevapla

  • Tuncay bey merhaba, Bana kardeşinizin TC kimlik numarasını göndermeniz halinde iptalini sağlayabilirim .
   eğer burda yazdığınız şekilde şikayet ederseniz eşinizin başı daha büyük derde girebilir. dolayısı ile şikayet ettiğinize de edeceğinizede pişman olursunuz. eşiniz ve dolayısıyla ister istemez sizde uğraşırsınız.
   Devlet insiyatifli davranır, diye düşünmeyin. Şikayet olursa devlet dava açar vb.. sebeplerle bu aylığın iptalini sağlarsanız güzel olur.

   r.kilic
   13 Nisan 2012 - 11:35
   Cevapla

 139. ben 75 yaşında 3 ayda bir özürlü maaşı alıyorm.kendi işimi yapacak durumda degilim.resmi nikahsız dul ve cocuksuzum.bana bakan yakınım benım bakıcı maaşımdan faydalana bilirmi. başbakanlıgın dullara vermiş oldugu aylık 250 tl yardım için başvuruda bulunursam.3 aylık maaşım iptal olurmu.resmi nikahım yok hangi mahkemede kendimi ispatlamam lazım dul oldugum için.güneydoguda resmi nikahsız yüzlercesi var ne yapmalıyız cevabınızı bekliyorum..

  metin
  16 Nisan 2012 - 10:48
  Cevapla

 140. babam üç ayda 600 kusuratlı 3aydan 3aya para alıyor babam calısamdıgı için bu para bize yetmiyor ben asgari üçretle calısıyorum evde 4 kişiyiz sadece ben calısıyorum bir kere hasteneye basvurduk %50 rapor verdiler aylıgı baglatmadılar raporda hafif mental retardsyon koymuslar bir kere daha basvursak rapor için hasteneye baglanılabilirmi aylık ve babamım yesil kartı var aylıgı talep eden annemin üstüne su anki yasadıgımız bir evi var bunlar aylıgı almada sorun olurmu simdiden cevaplarınız tesekkür ederim…

  kenan
  16 Nisan 2012 - 17:40
  Cevapla

 141. Merhaba benim babam 85 yaşında akrabamız olan muhtar babama yaşlılık baağlattırdı aralarında olan bi husumet yüzünden aylığını kestirdi ne sebebini durumunda hiç bir değişiklik olmadığı halde muhtaçlığı kalkmıştır dediler hiç bir geliri yok ne yapmalıyız lütfen yardımcı olurmusunuz

  serpil
  17 Nisan 2012 - 13:06
  Cevapla

 142. merhabalar ben % 60 özürlü yakınıyım yakınım için maaş bağlatmak istiyorum sağlık raporlarını hallettim ama ne zaman maaş bağlanacak bilmiyorum ve her ay mı yoksa 3 ayda bir mi alınıyor ne kadar alabilir ve eşinin sigortası olması sorun olur mu ya da asgari ücret altı ya da üstünde para alması ya da evinde herhangi birinin çalışıyor olması(çocuk gibi) lütfen sorularıma cevap yazın mailime gönderirseniz çok sevinirim lütfen acil cevap istiyorum sizden hayırlı günler diliyorum

  eda
  17 Nisan 2012 - 16:39
  Cevapla

  • maaşın bağlanması için 3-4 ay bekleyeceksiniz… maaşlar 3 ayda 1 ödeniyor.. 1000 TL ye yakın..

   r.kilic
   18 Nisan 2012 - 10:38
   Cevapla

 143. merhaba benim annem şizofreni hastası evde tek bırakamıyorum kendine zarar verme olasılıgı oldugu için sürekli benim yanımda kalıyo. babamın maaşı var ama resmi olarak ayrı olmasada ayrı yaşıyolar benimle klıyo bu durumda bana bakım parası baglanırmı..

  hatice
  18 Nisan 2012 - 14:36
  Cevapla

 144. Benim 2 yasinda ikiz cocuklarim var ikiside down sendrum hastasi ben emekliyim malulen esim calismiyor bakim parasi onlarada ödenir mi.

  Alime
  18 Nisan 2012 - 21:47
  Cevapla

  • 3 kişisiniz, toplam gelirinizi hesaplayın, kişi başı 460 TL den az ise bakım parası alabilirsiniz..

   r.kilic
   19 Nisan 2012 - 09:11
   Cevapla

 145. SLM ARKADAŞLAR BEN YENİ BİR RAPOR ALDIM BEN ÜÇ AYDA BİR ALMAK İSTEMİYORUM AYLIK YAPACAM AYLIK MAAŞIM NE KADAR OLUR SİZCE ?

  elif
  18 Nisan 2012 - 23:56
  Cevapla

  • 3 ayda 1000 TL veriyorlar , aylıkda 330 TL olur..

   r.kilic
   19 Nisan 2012 - 09:10
   Cevapla

 146. selam.annem 75 yaşında by pas oldu 3 damar değişti hiper tansiyon böbrekler çürük babamdan kalma 450 tl aylık alıyor ben onu bırakıp çalışamıyorum ,bana bakıcı aylığı bağlanırmı

  şevket
  19 Nisan 2012 - 15:39
  Cevapla

  • bakım aylığı bağlanması için %40 ve üzeri rapor olması lazım… rapor aldıktan sonra başvurmanızı öneririrm..

   r.kilic
   20 Nisan 2012 - 08:56
   Cevapla

 147. 26 yaşındabir baldızım var kaynanam bakım parası alıyor .baldızım yüzde 72 özürlü kayınbabam ssk emeklisi750tl maaş alıyor. evde üç kişiler. baldıza özürlü maaşı bağlanırmı.yardıcı olursanız seviniriz.

  yılmaz
  19 Nisan 2012 - 19:51
  Cevapla

  • evet bağlanır..

   r.kilic
   20 Nisan 2012 - 08:54
   Cevapla

 148. ben yüzde 49 özürlüyüm 6 80 tl üç aylık alıyom

  ibrahim
  22 Nisan 2012 - 15:15
  Cevapla

 149. ben ibrahim ışık yüzde 49 özürlü 680 tl alıyom 3 aylık yeni baglandı

  ibrahim
  22 Nisan 2012 - 15:16
  Cevapla

 150. 3 aylıklar her ay verseler süper olurdu valla ben yüzde 49 680 tl veriyor ptt bana çok az

  ibrahim
  22 Nisan 2012 - 15:23
  Cevapla

 151. slm babamın yüzde 78 gecici özürlü raporu var.özürlü maaşı alıyor.. annem buna bakım parası alabilirmi*

  recep
  24 Nisan 2012 - 17:57
  Cevapla

  • bu yazıdaki şartlar size uyuyor ise alabilir..

   r.kilic
   25 Nisan 2012 - 09:42
   Cevapla

 152. eşim myastenia gareves (aşırı kas zaafı) hastası bir yılı aşkındır çalışamıyor ve hastalıktan dolayı ekstra birsürü hastalık oluştu şuan ilaçlarla görüntü olarak iyi ama agır iş yapmaması ve yorulmaması gerekiyor. özürlu maaşı alabilirmi.

  hsrt
  25 Nisan 2012 - 16:08
  Cevapla

  • merhaba, eşinize minimum %40 rapor alabilirseniz başvurmanızda yarar var. Önce rapor alıp İl sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurunuz..

   r.kilic
   25 Nisan 2012 - 16:50
   Cevapla

 153. Benim 2 bucuk yaşında yüzde 76 özürlü raposu olan bir erkek çoçuğum var.Çocuğa annem evde bakmakta.Ben ve eşim çalışıyoruz ikimizinde sosyal güvencesi var yani. anneme bakım için maaş aldırabilirmiyim?

  Ertuğrul
  26 Nisan 2012 - 12:55
  Cevapla

  • Merhaba, evde bakım parası almanın şartları aşağıdadır..

   3. Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?

   Özürlü bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir. ama sanıyorum sizin sosyal imkanlarınız kişi başına aylık 460 TL nin üzerinde o sebeple çocuğunuza kendi imkanlarınızla bakabilir ve bakıcı parası ödeyebilirsiniz.. o sebeple alamayacağınızı söyleyebilirim.

   1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi,
   2.Özürlü bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,
   3.Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi,

   r.kilic
   27 Nisan 2012 - 09:19
   Cevapla

 154. slm,Annem 53 yaşında ve felç hastası yüzde 64 özürlü raporu var gerekli kurumlara başvurdugumuz halde hiçbir sekilde olumlu sonuç almadık ne yapıcağımızı bilmiyoruz yardıcı olursanız seviniriz.

  Zeynep
  28 Nisan 2012 - 14:32
  Cevapla

  • maddi durumunu yerinde ise özürlü aylığı ve bakım parası alamazsınız

   r.kilic
   30 Nisan 2012 - 09:51
   Cevapla

 155. merhaba benim bir sorum olacaktı kardeşim %99 engelli 22 mayıs 1994 doğumlu üzerine kayıtlı bi arac vardır özürlü aracı (hundai panelvan)taşınması için rahat olduğundan dolayı. asıl sorum bu araç özürlü maaşı almakta bir engel oluşturur mu ?şimdiden teşekkür ederim..

  pınar büyükkaramuklu
  29 Nisan 2012 - 21:17
  Cevapla

  • hayır oluşturmaz.

   r.kilic
   30 Nisan 2012 - 09:52
   Cevapla

 156. %kaç özürlü olursa bakıcı maaşı verilir

  ali
  29 Nisan 2012 - 22:01
  Cevapla

  • minimum %40

   r.kilic
   30 Nisan 2012 - 09:50
   Cevapla

 157. % 80 engelli 20 yaşında oğlumuz için bizler ikimizde öğretmeniz.Oturduğumuz ev kendimizin.Evde bakım aylığı alabilirmiyiz?

  Zeynep Kartal
  30 Nisan 2012 - 18:21
  Cevapla

  • Hocam, sizin imkanlarınızı göz önünde bulunduracak olursak ailenizde fert başına geliriniz 460 TL nin üzerinde olsa gerek. o sebeple alamazsınız.. Ama yinede Sosyal hizmetlere başvurun , siz bilirsiniz..

   r.kilic
   01 Mayıs 2012 - 22:29
   Cevapla

 158. merhaba bi sorum olacaktı bi tanıdığım var köyde yaşıyor 25 yaşında.%64 özürlü raporu almış birdefa devlet hastenesinden. annesinin ve babasının maaşı yok ama sanırım babası bağkur yatırıyor.kendisi yeşilkart ile bakılıyor. bu kız kendisine maaş veya ailesine bakım ücreti alabilirmi ?daha önce başvuru yapmamış bilmiyorlarmış.

  hamza
  30 Nisan 2012 - 20:25
  Cevapla

  • ailede fert başına aylık gelir 460 TL nin altında ise , yapılacak iş Sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurmaları..
   tabiki bakım ve özürlü aylığı alabilir…

   r.kilic
   01 Mayıs 2012 - 22:26
   Cevapla

 159. günaydın benim dedem ve babaannem var bakım maaşı için bugün başvuru yapıldı yanlız bakan kişi sigortalı oluyor denmişti bunla ilgili bana bilgi verebilirmisiniz bakan kişi sigortalı oluyormu? sigortalı oluyorsa bunun süreci nedir diyelim maaşı aldık hemen sigortalı oluyormu? şimdiden tşk ederim

  aysun
  03 Mayıs 2012 - 09:34
  Cevapla

 160. annem ananeme bakıyor yürüme sorunu var 83 yaşında kalp-tansiyon-kemik erimesi var bakıma muhtaç ölen dedemin bağkur maaşını alıyor bizde kalıyor kendi evi var ancak ama biz bakıyoruz bizde kirada oturuyoruz bir tek babamın emekli maaşı var bide ananemin ölen dedemin maaşı 1400 tl ancak yetmiyor 4 kişi yaşıyoruz bakım parası alabilirmiyiz

  murat.b
  03 Mayıs 2012 - 14:15
  Cevapla

  • evet alınabilir, başvurmanızı öneririm..

   r.kilic
   05 Mayıs 2012 - 19:59
   Cevapla

 161. Merhaba arkadaşlar çok acil!!! bir sorum olacaktı. Annemin %48 özürlü raporu var ancak annem benim üzerimden emekli sandığından (SGK) sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Özürlü maaşı için başvursak başvurumuz kabul olurmu? Özürlü maaşı alırmı?. Özürlü maaşına başvuru şartlarından biriside Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan ibaresi var yardımcı olursanız çok sevinirim…

  kerem tural
  03 Mayıs 2012 - 18:28
  Cevapla

  • emekli sandığından yararlandığı için alamayabilir..

   r.kilic
   05 Mayıs 2012 - 19:58
   Cevapla

 162. merhaba…ben babamla birlikte yaşıyorum babamın %97 ağır özürlü raporu var ev babama ait ve 870 lira emekli maaşı var. bakıcı maaşı alabilir miyim? hiçbir ihtiyacını kendisi karşılayamıyor ve ben ona bakmak zorunda olduğum için çalışamıyorum…

  zeynep kökten
  04 Mayıs 2012 - 18:00
  Cevapla

  • şu durumda alabilirsiniz gibi görünüyor, başvurmanızı tavsiye ederim…

   r.kilic
   05 Mayıs 2012 - 19:58
   Cevapla

 163. merhaba,
  benim %97 özürlü yiğenim var, şu anda 21 yaşında.. 18 yaşından sonra maaş bağlanabiliryorsa, geriye yönelik ödeme yapılabiliyor mu:?
  teşekkürler

  güneş umur
  06 Mayıs 2012 - 02:41
  Cevapla

  • hayır geriye dönük bir ödeme alacağınızı sanmıyorum

   r.kilic
   07 Mayıs 2012 - 09:02
   Cevapla

 164. merhaba… benim %60 ortapedik özürüm var. Raporumu bulunmuş olduğum mal müdürlüğüne götürdüm. benden ayrı yaşayan oğlumun sigortalı olması sebebiyle malül aylığı alamayacağımı söylediler ve bu aşamadan bu aşamada oğlumla konuşmuyorum görüşşmüyorum bu durumda ne yapabilirimm

  Saygılar….

  Erol
  06 Mayıs 2012 - 20:54
  Cevapla

 165. Merhaba.Babamın kronik psikolojik hallüsünasyon rahatsızlığı nedeni ile % 80 heyet kurulu çalışamazlık raporu var..annem ev hanımı.evimiz kira.tek gelirimiz babamın bağkurdan aldığı 850 tl lik emekli maaşı.başka hiç bir gelirimiz yok…annem bu özürlü maaşından bakmakla yükümlü olrak bakım ücreti alabilirmi..bilgilendirirseniz çok sevinirim.saygılarımla

  enis
  07 Mayıs 2012 - 19:27
  Cevapla

 166. merhaba babam %84özürlü raporlu amaaynı zamanda işçi emekli aylığı var bakım parası alabilirmiyim

  mizgin
  09 Mayıs 2012 - 17:32
  Cevapla

 167. merhaba ben ersin %77 özürlü olarak çalışamıyacak durumdayım 2008 yılında annem bunun için başvurdu hertürlü işlemi yaptırdık 2010 yılında temyize gönderildi şu an danıştayda ve halen olmadı bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler..

  ersin
  10 Mayıs 2012 - 23:08
  Cevapla

 168. merhaba ben ersin %77 özürlü olarak çalışamıyacak durumdayım 2008 yılında annem bunun için başvurdu hertürlü işlemi yaptırdık 2010 yılında temyize gönderildi şu an danıştayda ve halen olmadı bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler..

  ersin
  10 Mayıs 2012 - 23:10
  Cevapla

 169. sadece gözlerinden hasarlı ama her işi görmekte olan bi yakınım war bakım maaşı alabilr mi? Veya alırsada cezası war mı?

  ibo
  13 Mayıs 2012 - 13:53
  Cevapla

 170. ben 21 yasındayım kardeşim engelli 85 raporu var hem 3 aydan 3 aya maaş alyor annemde bakm parası alıyor babamda emekli acaba ben çalışsam bi sakıncası olurmu yani maaslar kesilirmi smddiden cvbnz için tskürrler

  buket
  14 Mayıs 2012 - 19:49
  Cevapla

 171. benım 20 aylık tip 1 dıyabet hastası kızım var kan seker ölcum sıtrıplerını ve özel mamasını almakta zorlanıyorum %70 sakat sayılıyomus acaba maaş baglatabılırmıyım tesekkürler

  çiğdem nuraylı
  15 Mayıs 2012 - 22:31
  Cevapla

 172. KARDEŞİM KALP HASTASI 3 STENT TAKILI HİÇ BİR GÜVENCESİ EVİ,HİÇ BİR GELİRİ YOK ÖZÜRLÜ MAAŞI BAĞLANIRMI İLGİNİZE TEŞEKKÜR

  AYŞE TAŞDELEN
  16 Mayıs 2012 - 17:37
  Cevapla

 173. 13 ve 10 yaşında 2 oğlum var.10 yaşındaki otizm hastası.6senedir eşimden ayrıyım.nafaka almıyorum.oğlumun raporu%70.maaş bağlata bilirmiyim.teşekkürler

  efe
  17 Mayıs 2012 - 22:53
  Cevapla

  • oglunuzun herhangi sosyal guvencesi yok ise baglatabilirsiniz

   r.kilic
   18 Mayıs 2012 - 22:58
   Cevapla

 174. annem %94 agır özürlü bakım maası için basvurdum faka olumsuz yanıt aldım babamın 630 lira aylık gelirinden baska gelir yok

  nilüfer yüce
  18 Mayıs 2012 - 15:40
  Cevapla

  • yanlis yapmislar.. itiraz etmenizi oneririm..

   r.kilic
   18 Mayıs 2012 - 22:57
   Cevapla

 175. slm benim kardeşim hem zihinsel hemde kısmi bedensel engelli 2022 sayılı yasaya göre 3 ayda 600 tl maaş alıyor. kardeşimle annem ilgileniyor evde bakım için başvurduk yüzde 50 oranda sakat dediler ama evde bakım yardımı alamazsınız dediler yani zihinsel engelli bir insan hangi mantıkla kendini idare edebilir ben bunu merak ediyorum bu engel bedensel olsa derimki aklı başında ama zihinsel bu mantık dışı uygulamayla nasıl mücadele dedbilirim .tşkl.

  ali yılmaz
  23 Mayıs 2012 - 08:00
  Cevapla

  • Ben buna benzer saçmalıklara çok cevap verdim. malesef büyük devletimizin görevlileri bu kafa ile giderlerse allah onlarında başına verir o zaman anlarlar anyayı konyayı.. eğer uğraşırım diyorsanız size tavsiyem mahkemeye başvurun. Yada en yakın avrupa ülkesine gitmek için gayret sarfedin.. Bir engelli olarak , Daha 3 dün önce İsveç ve Danimarkayı gezdim, ordaki engelli hakları ve engellilere yaklaşımlarına şahit oldum.. Allah hepimize sabır versin. Ne yapalım Müslümanlık sıfatları AVRUPA ya geçmiş, KAFİRLİK sıfatları da bize..

   r.kilic
   23 Mayıs 2012 - 11:02
   Cevapla

 176. meraba babam 2007 vefat etdi. Hç bis sosyal guvencemiz yok. Dedem dayim ve annemle yaşamaktayim dedemin bakim maaşini almaktayiz. Dulluk maaşına başvrdk bze ilk bşta kabul edildi dendi. Fakat daha sonra reddedilmiş nasl iş anlamadık dedem icn ozurluluk maaşi alablrmyız

  tuğba
  23 Mayıs 2012 - 16:37
  Cevapla

 177. s.aleyküm…
  06.04.1963 doğumluyum yaklaşık 30 yıldan beri tip 1 diyabet hastasıyım bu hastalığımdan ötürü devlet imkanlarından istifade edebilirmiyim.
  Şayet edebilirsem sakatlık raporu için nereye muraccat etmeliyim tşkler şimdiden vesselam…

  Mehmet Emin
  23 Mayıs 2012 - 18:18
  Cevapla

  • eleyküm selam,
   tıp 1 diabet için 2006 yılına kadar devlet yuzde kırk rapor verıyordu
   ama 2006 yılında ozurlu rapor hukumlerı degıstıgınden ozur oranı yuzde 30 oldu

   r.kilic
   25 Mayıs 2012 - 11:01
   Cevapla

 178. slm, yüksekten düşme sonucu ayağıma ve belime platin takıldı askerden çürük raporu aldım 2022 maaşından yararlanabilirmiyim

  eren
  29 Mayıs 2012 - 23:28
  Cevapla

  • sosyal güvenceniz yok ise ve rapor alırsanız yararlanırsınız..

   r.kilic
   30 Mayıs 2012 - 09:07
   Cevapla

 179. selam arkadaslar benım ninem 1924 dogumlu saglık raporonda 100/78 cıkmiş bu bakım aylıgı için yaşlılarda yuz de kaç olmasi lazim bakım aylına başvurmak için saygılar

  esref
  31 Mayıs 2012 - 10:10
  Cevapla

 180. 19 yaşın da %100 hasta raporu var askari ücretle maaş alıyoruz evde dört kişiyiz üniversiteye giden öğrencimiz var bakım ücretine baş vurdum ve oğlum yatalak olmadığı için dosya iptal edildi ne yapmam lazım bu arada oğlum özürlü maaşı alıyor

  gülsen
  01 Haziran 2012 - 07:30
  Cevapla

 181. iyi akşamlar %98 engelli kardeşim var ben evliyim ve ayrı şehirdeyim kardeşim ailemle ayrı şehirde ben ötv indirimimnden yararlanarak sıfır araba alsam aceba kardeşimin bakım parası kesilirmi?

  yasin
  03 Haziran 2012 - 21:12
  Cevapla

  • hayır kesilmez..

   r.kilic
   04 Haziran 2012 - 13:47
   Cevapla

 182. 3 ayda bir alınan özürlü ücretini normal olarak 3 ayda bir alıoduk ancak qecen ay biz ötv indirimnden yarrarlanrak bi tane araba aldık bu ay gittimizde herkezin ücrti yatmıştı bizimki yatmamıştı ..
  acaba araba aldık die kesildimi bi bilginiz varmı ??

  ramazan
  05 Haziran 2012 - 10:24
  Cevapla

 183. Selam .Eşim % 68 özürlü .raporu sürekli.raporun arka kısmında sosyal yardımlar ve özürlü kimlik kartı kısmına evet yazıyor.Bu sosyal yardımlar için nereye müracaat etmem gerkiyor.kendim memurum.2 çocuğum var.maaşım 2.100.00TL.Aylık konut kredisi borcum var 1.111.00.TL.ödüyorum.Eşime herhangi bir nakdi yadım alabilirmiyim.Çocukların birisi lise son sınıfta .nasip olursa seneye üniverstede olacak diğeri çalışmıyor.Bu konuda bilgilendirme yaparsanız çok memnun olurum.Şimdiden çok teşekkürler

  Hasip Kiraz
  05 Haziran 2012 - 14:58
  Cevapla

 184. slm sen 5 yıl evel eşimi kaybettim 1959 dogumluyum 4 çocuk anesiyim ve bagkur maaşı alıyorum kirada oturuyorum annem bel kemigi kırık yürüyemiyor 85 yaşında çok zor durumda bakıyorum ama maaşım yetmiyor kiradayım bende devletimin uyguladıgı bu yasadan yararlanmak istiyorum babam yıllarca çalıştı ve yaşlı aylıgı bile almasını istemedi çalışıp bakıyodu ama şimdi babamda çok yaşlı anneme bakamıyor ben bu yasadan yararlanmak istiyorum bagkur 500 tl eşimden kalan maaşım var çok zor durumdayım kira zaten bişe birakmıyor lütfen yardımcı olun saygılarımla

  selma
  08 Haziran 2012 - 08:04
  Cevapla

 185. slm ben 5 yıl evel eşimi kaybettim 1959 dogumluyum 4 çocuk anesiyim ve bagkur maaşı alıyorum kirada oturuyorum annem bel kemigi kırık yürüyemiyor 85 yaşında çok zor durumda bakıyorum ama maaşım yetmiyor kiradayım bende devletimin uyguladıgı bu yasadan yararlanmak istiyorum babam yıllarca çalıştı ve yaşlı aylıgı bile almasını istemedi çalışıp bakıyodu ama şimdi babamda çok yaşlı anneme bakamıyor ben bu yasadan yararlanmak istiyorum bagkur 500 tl eşimden kalan maaşım var çok zor durumdayım kira zaten bişe birakmıyor lütfen yardımcı olun saygılarımla

  selma
  08 Haziran 2012 - 08:05
  Cevapla

 186. selam arkadaşlar benim eşim tıp bir diyabet hastası şeker gözlerine vurdu bakım parasına muracat ettim ret verdiler rapor 100 de 94

  hiç bir iş yapmıyorun gelirimde yok yardımcı olursanız sevinirim

  mustafa
  08 Haziran 2012 - 20:00
  Cevapla

 187. Mrb.kayınvalidemin çocukkken balkondan düşmesi sonucu oluşn epilepsi benzeri bir hastalığı var.bayılıyor ve 3-5 dakika kendisine gelemiyor.bu her gün bir kaç defa oluyor ve düşmesi sonucu bazen zarar görüyor.kafası konıyor, gözü morarıyor vs. Ocağın üzerine düşmesi sonucu bir kaç defa yandı.yaralanmaları oldu( Allah Koruyor yine de çok şükür) Bu sebeple mutlaka yanında birilerinin bulunması lazım. Kayınpeder emekli ve 850 tl maaş alıyor.evlenmemiş bir kızları var. kayınvalidem bu durumda bakıma muhtaç özürlü aylığından yararlanabilir mi. yararlanırsa direkt kendimi maaş alır yoksa bir yakını mı? Biraz uzun oldu özür dilerim.Bigilendirirseniz sevinirim.

  mustafa kemal
  10 Haziran 2012 - 14:44
  Cevapla

 188. selam… hocam benm annem evlenmeden önce engelli aylığı alıodu fakat evlenince kesildi bunu tekrar alamaz mıyız

  polat
  11 Haziran 2012 - 09:50
  Cevapla

 189. selam hocam bnm annem evlenmeden önce engelli aylığı alıyormuş fakat evlenince kesilmiş.. sadece eşilkartı vardı.. fakat babamın üstüne ev var bunu tekrar alabbilir miyiz şimdiden teşekkürler…

  polat
  11 Haziran 2012 - 09:52
  Cevapla

 190. slm arkadaslar bn askerlıkden curuk aldım yasım 22 kalbımde delık war doktor 40 dan yukarı alırsın rapor dedı alırsam eger neyapmam gerek bıde ne kadar alırım az bıseyse zaten ugrasmaya gerek yok bılgılendırırsenız sewınırım arkadaslar acill ..

  erdinç
  13 Haziran 2012 - 09:19
  Cevapla

  • Öncelikle Engelli olduğuna binaem sağlık raporu almak için bir devlet hastanesine başvur. 5-6 doktor inceleyecektir. sonrasında durumuna uygun bir rapor verirler. Minimum %40 rapor verirlerse ancak o zaman engelli imkan ve olanaklarından faydalanabilirsiniz..

   r.kilic
   13 Haziran 2012 - 11:22
   Cevapla

 191. anladım cok teskr ederm bıde maxımum ne kadar alırım eger 3 ayda bı 200 falan dedıler ama o kadarsa gerek yanı bı ıse gırerım calsırım oda war 3 ayda bımı yoksa 1 aydamı oluo onu anlamadım tskler .

  erdinç
  14 Haziran 2012 - 20:53
  Cevapla

 192. 40 yasında zıhınsel ve bedensel ozurlu olan vede konusamayan kucukken havale gecırmıs kız kardesıme; dul ve yetım aylıgı alan ve vasisi tayin edilen 71 yasındaki annem kız kardesıme bakmaya calışmaktadır !..
  Anneme kız kardesımden dolayı özürlü & sakat aylıgı ve ayrıca bakım parası altında maas baglanabılırmı ? bağlanabilir ise eşinden aldığı emekli dul ve yetim aylığından da kesinti olacakmıdır ?

  Ayrıca bugune kadar bu haktan yaşı, imkansızlıkları ve ihmaliyeti doğrultusunda yararlanmadığından dolayı yararlanmadığı süreleride gözönüne alarak devletten toplu bır maaş alabılır mı ?

  Mehmet
  17 Haziran 2012 - 02:16
  Cevapla

 193. annem 100/93 özürlü kendi emeli maas alıyor fakat evde baska gelır yok ben evde bakım parası almak ıcın basvurdum ama maaas aldıgı ıcın alablırmıyım alamazmıyım bı bılgınız varmı :/

  isimsiz
  18 Haziran 2012 - 17:41
  Cevapla

  • merhaba, başvurmanızda yarar var, gelir durumunuz hesaplanır ve ona göre karar verilir

   r.kilic
   20 Haziran 2012 - 09:34
   Cevapla

 194. benim 10 yaşında % 50 oranında zihinsel engelli oğlum var
  ben asgari ücretle çalışıyorum annesi bakım ücreti alabilirmi ve ne gibi evreaklarla, nereye başvura biliriz. bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. allah razı olsun…

  ramazan
  23 Haziran 2012 - 11:28
  Cevapla

 195. benim 10 yaşında oğlum var %50 sihinsel özürlü ben asgari ücretle çalışıyorum annesi bakım ücreti alabilirmi ne gibi evraklar gerekli ve nereye başvura biliriz bizi biligilendirirseniz seviniriz . allah razı olsun.

  ramazan
  23 Haziran 2012 - 11:38
  Cevapla

 196. mev benim 21 yasında ağır özürlü %70 raporlu bakıma buhtaç kişisel hiç bir ihtiyacını karşılıyamınam bir kızım var 3 kişilik bir aileyiz ben annesi babamdan 198 ölüm maşı alıyorum yeni kağıtları yaptırdım bakım ması almk için kızım özürlü maaşı alabilirmi bu nun için ne yapmam lazım nereye müracat etmeliyim

  nil
  24 Haziran 2012 - 13:06
  Cevapla

 197. kendim yüzde 80 özürlüyüm.8 yaşında oğlum böbrek rahatsızlığından yüzde 40 raporlu.annem ile birlikte yaşıyoruz, maaş için daha başvurumuz yok.bu durumda annem bakım parası ve biz başvuru yaparsak maaş ne kadar alacağız. kirada oturuyoruz,kira yardımıda söz konusumu.

  erkan
  24 Haziran 2012 - 14:18
  Cevapla

 198. ben memurum 2100 tl maaş alıyorum eşim çalışmıyor 60 raporu var çocuğumun 970 kredi ödüyorum eşim bakım parası alabilirmi.

  cem fidan
  27 Haziran 2012 - 00:45
  Cevapla

  • alamazsınız sanırım. ama başvurmakta yarar var.

   r.kilic
   28 Haziran 2012 - 10:09
   Cevapla

 199. ben emekliyim eşim %80 alzhemir hastası ev kendimin ama emekli maaşı yetmiyor eşime maaş bağlanır mı?

  muhterem
  28 Haziran 2012 - 14:00
  Cevapla

 200. merhaba annem yüzde 72 özürlü raporu aldı.sol tarafından felçli.babam ssk emeklisi.emekli maaşı alıyor.annem evhanımı.acaba annem bakıma muhtac hasta maaşı alabilirmi.birde babamın üzerine evi olması farkedermi.

  nihal
  30 Haziran 2012 - 17:21
  Cevapla

 201. ben bakım maaşı alıyorum başka hiç gelirim yok evim de kira 2022 den yararlana bilirmiyiz

  halit
  01 Temmuz 2012 - 15:30
  Cevapla

  • evet yararlanabilirsiniz..

   r.kilic
   02 Temmuz 2012 - 09:21
   Cevapla

 202. babam %99 özütrlü fakat ssk emeklisi annem bakım parası alabilirmi?

  tuncay türkan
  02 Temmuz 2012 - 14:35
  Cevapla

  • Evde 2 kişi yaşıyor ise aylık gelir sınırı 846 TL nin altında ise anneniz evde bakım parası alabilir.

   r.kilic
   03 Temmuz 2012 - 10:15
   Cevapla

 203. hastanedenyüzde 40 rapor aldım ama olmaz buraya ağır özürlüyazılmamış dediler bu nasıl iş yüzde 40 yeterli değilmi lütfen cevap

  esma
  02 Temmuz 2012 - 14:59
  Cevapla

 204. evet aynı bizede ağır özürlü denmemiş 40 yetmez dediler

  dogan
  02 Temmuz 2012 - 15:01
  Cevapla

 205. merhaba. annem diyaliz hastası ve ev hanımı.herhangi bir geliri yok.aynı zamanda sağ tarafı felçli. %90 özürlü raporu var.babamın sadece emekli aylığı var.850 tl falan herhalde.babam annem adına başvuruda bulunursa ne kadar bakım parası alır.
  ayrıca annemin adına ötv siz bir araç aldım. parasını ben ödüyorum tabi.bu durum bakım parası almasına engel olur mu…şimdiden teşekkürler…

  ibrahim ceylan
  02 Temmuz 2012 - 23:18
  Cevapla

  • bir önceki yorumu yanıtlamıştım.. eğer evde anne ve babanın yaşıyor ve aylık gelir 846 TL yi geçmiyor ise anneniz evde bakım parası alır.. alınan araçla evde bakaım parasının ilgisi yok..

   r.kilic
   03 Temmuz 2012 - 10:16
   Cevapla

 206. Merhaba babam 2007 kadar aylık alabiliyordu fakat geçirdiği rahatsızlık yüzünden sağlık giderlerini karşılamak için kendi üzerime bağkura bağlattım. Ve aylığınıda iptal etmek zorunda kaldık.
  Fakat şimdi tekrar özürlü aylığı bağlanması için ne gibi bir yol çizmeliyiz.ayrıca % 85 raporu var.

  ali
  03 Temmuz 2012 - 10:45
  Cevapla

  • bu durumu muhasebeci ile görüşseniz yada il sopsyal hizmetleri aramanız çok daha mantıklı ama %100 emin olmamakla birlikte ben bu konuda şöyle düşünüyorum..
   Öncelikle bağkur u iptal ettimeniz gerek..daha sonra özürlü aylığı bağlanılabilir..
   Aylık bağlanması için İl sosyal hizmetler e başvurmanız gerekiyor..

   r.kilic
   03 Temmuz 2012 - 23:22
   Cevapla

 207. merhaba— babamın ağır şizofreni (deli) raporu var. kendisi ssk’dan malulen emekli bakım ücretini alabilirmiyiz?alabilirsek hangi şartlarda alabiliriz?teşekkürler

  r.aslan
  03 Temmuz 2012 - 14:58
  Cevapla

  • Evde bakım parası alabilirsiniz..
   diyelimki evde 2 kişi var ve aylık eve giren para 846 TL nin altında.. bu durumda il sosyal hizmetler e başvuruyorsunuz onlar size gerekli detayları anlatıyor..

   r.kilic
   03 Temmuz 2012 - 23:18
   Cevapla

 208. Ben %59 zihinsel var ama oranı %50 sayıyorlar. Ben 17 yaşındayım babamını ssk var. Onda bana maaş bağladılar. Askeri üçret alıyor ama bir de bankalara borcu var. Evimiz kira 2 kardeşiz bir kardeşim alırji var. Annem sinir ve bel fıtığı var. Ondan bir de neden maaş bağlamıyorlar 2022 sayılı kanuna göre. Lütfen konuda bana yardımcı olun. Çünkü devletden zıkkımlanıyorlar ama bize gelinde yadi siktir diyorlar. On hepsi oruspu çocukları. Başka ülkelerde bakıyorlar vatandaşına bizim türkiye hadı lan geberirse gebersin diyorlar. Böyle hükümet olmaz olsun.
  DENİZLİ/MERKEZ

  C.A
  03 Temmuz 2012 - 18:15
  Cevapla

 209. Ya ltfen ayrdımcı olun ben 19 YAŞINDA %90 AĞIR ÖZÜRLÜ LİSE ÖĞRENCİSİYİM 3 sene önce basvurduk ama a18 yasından kücük diye ücret vermediler..19 yaşımı dodurdum ve tekrardan başvurdum bu seferde vermiyolar ama ONLİNE ÖZÜRLÜ MAASI SORGULAMA YAPTIGIMDA KESİNLEŞTİ DİYOR AMA AYLIK VERMİYOLAR NE YAPMAM LAZIM..PEDER EMEKLİDİR AMA SARHOŞUN TEKİDİR BİZE MELEİK KOKLATMAZ HAYATIM BOYUNC APARA GÖRMEMİŞİM MUHTACIM

  Doğukan Kılıçkan
  05 Temmuz 2012 - 12:56
  Cevapla

  • Doğukan devlet yardım yaparken ailedeki fert sayısına, sosyal güvenceye ve ailenin aylık gelirine bakıyor.
   3 sene önce engelli maaşına başvurduysan , ailenizin sosyal güvencesi var ise çıkmamış olabilir.. bulunduğunuz yerdeki sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurun… durumunuzun yeniden incelenmesini talep edin..
   yada internetten başvurunuzu yapın durumunuzu iyide anlatın.. nereye yazacaksınız ? aşağıdaki linke tıklayın..http://bimerapplication.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgApplication.aspx

   r.kilic
   06 Temmuz 2012 - 09:29
   Cevapla

 210. benim cocuğum %70 agır hasarlı raporu vardı raporu yeniledk ve şimdi ağır hasarlı yazmıyo ve % 50 oldu bakım parası kesilirmi

  cenk
  05 Temmuz 2012 - 13:36
  Cevapla

  • sorun olacağını sanmıyorum.. her 2 raporuda kaybetmeyin..

   r.kilic
   06 Temmuz 2012 - 09:25
   Cevapla

 211. merhaba, babamın %50 özürü var.
  başvuralı 1 sene kadar oldu. fakat hala bi ses yok.

  Mustafa
  06 Temmuz 2012 - 09:18
  Cevapla

  • demekki onaylanmamış.. başvurduğunuz yere sormanızı öneririm.

   r.kilic
   06 Temmuz 2012 - 09:24
   Cevapla

 212. 5 kişilik bir aileyiz ananem bizim yanımızda kalıyor 85 yaşında %70 in üzerinde özürü var emekli maaşı ve bakım ücreti ile toplam 1300 lira aylık gelir geliyor evimize. Babamında anneminde bir işi yok tek gelir ananemden. Özürlü maaşı alması mümkün mü alırsa ne kadar alabilir ?

  Seval.y
  09 Temmuz 2012 - 13:08
  Cevapla

 213. merhaba benim oglum kas hastası 6 yaşında özürlülük derecesi ise %40 özürlü raporumuz var.ankarada yaşıyorum.ben de ogluma maaş baglatabilirmiyim.bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler…

  funda
  09 Temmuz 2012 - 21:25
  Cevapla

 214. Geri izleme Özürlü Aylığı ve Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir? | Ne İstediğini Bilenlerin Sitesi

 215. %85 MARFAN SENDROMU TEDAVİSİ OLMAYAN HASTAYIM BABAM SİGORTALI DİYE ANTALYA MURATPAŞA KAYMAKAMLIKTAN SEVK KAGIDI ALAMADIM NE YAPMAM GEREK BABAMDAN 10 YILDIR AYRI YAŞIYORUM

  NAHİDE
  10 Temmuz 2012 - 09:53
  Cevapla

 216. kardeşimin 100/50 görme engeli raporu var
  eşi asgari üççret calısıyo ve yetmıyor maaşları
  sgk özür maaşı alamz dedıler esiının sıgortasından dolayı
  maaşı alamz mı?
  yardımcı olrsanız sevınırım

  cenk
  11 Temmuz 2012 - 23:28
  Cevapla

 217. %70 özürlü kızımızın raporu var,başvuruda bulundum bi evimiz bi arabamız var aylık bağlanmadı.
  Sebebi nedir açıklayabilir misiniz ?

  Canan Erim
  12 Temmuz 2012 - 11:30
  Cevapla

  • sosyal güvenceniz ve aylık gelir miktarınız kişi başına 423 TL den fazla ise bağlanmamış olabilir..

   r.kilic
   13 Temmuz 2012 - 23:12
   Cevapla

 218. evlilikte maaş kesiliyormu

  inci sönmez
  12 Temmuz 2012 - 16:45
  Cevapla

 219. merhaba, benim %40 engelli raporum var ailemle yaşıyorum. evde 3 kişiyiz babamın 970 tl emekli maaşı var. benim hiçbir gelirim yok sadece oturduğumuz ev annemin. kişi başı 323 tl gelirimiz görünüyor. bu durumda engelli maaşı alabilir miyim? çok acele cevabınızı bekliyorum teşekkür ederim.

  gökhan
  03 Ağustos 2012 - 22:31
  Cevapla

 220. sskalı çalışıyorum 12 yaşındaözürlü çocümvarbakımmaşıalıyorum özürlü parasıda alabilirmiyim bilgilendirin

  ali
  06 Ağustos 2012 - 17:19
  Cevapla

 221. Merhaba benim annannem’in babası 90 yaşında ve %87 özürlü ve bu kişiye annannem bakıyor. Fakat %87 özürlü olmasına rağmen bakım ücreti verilmemesine karar veriliyor ve biz bunu bir türlü anlamıyoruz lütfen bu konu hakkında bizi bilgilendirin

  gizem
  06 Ağustos 2012 - 20:33
  Cevapla

 222. %56 özürlüyüm.ssk lı olarak çalışıyorum.. özürlü aylığından yararlanabilir miyim.. üzerime veya ailemin üzerine kayıtlı mal varlığı yok.

  erkan
  15 Ağustos 2012 - 09:18
  Cevapla

  • hayır yararlanamazsınız..

   r.kilic
   15 Ağustos 2012 - 09:29
   Cevapla

 223. 67 yaşında bir ablam var. %64 raporu var. sara hastası , şeker hastası ve inüsülin kullanıyor. Anne , baba eş ve çocuk yok. Eşinden ssk maaşı var. Bakıma muhtaç ve ben bakıyorum. Mal varlığı yok. Bakım parası alabilir miyim ?

  hafize selvi
  24 Ağustos 2012 - 22:30
  Cevapla

  • evde bakım aylığı alınabilmesi için kişi başı aylık toplam gelirin 426 TL nin üzerinde olmaması lazım..
   eğer 426 TL nin altında ise başvurabilirsiniz..

   r.kilic
   27 Ağustos 2012 - 10:05
   Cevapla

 224. ben akdeniz anemisiyim ameliyat oldum dalagım alındı ayda kan alıyom ve % 70 özürlü raporum var ve aile durumum iyi deyil babamı kaybettim annem bana bakıcı olarak maaş alabilirmi ve ne yapmamız gerekiyo

  ömriye şimşek
  27 Ağustos 2012 - 14:20
  Cevapla

  • öncelikle yaşanan yerdeki aylık toplam gelir fert sayısına bölünür. eğer kişi başı Tl nin altında bir gelir var ise bakım parası için başvurabilirsiniz..

   r.kilic
   27 Ağustos 2012 - 15:00
   Cevapla

 225. bu soruların cevabını nezaman alabilirim bide ½ 70 raporum var araba alabilirmiyim ve napmam gerekiyo

  ömriye şimşek
  27 Ağustos 2012 - 14:41
  Cevapla

  • Ortopedik bir engeliniz olmadığı için ÖTV indiriminden yararlanamazsınız..

   r.kilic
   27 Ağustos 2012 - 15:01
   Cevapla

 226. engelli kartı almak icin nereye başvurcaz

  ömriye şimşek
  27 Ağustos 2012 - 18:00
  Cevapla

 227. yukarda yazdıgınız kişibaşı tl nekadar olmak zorunda belirtmemişsiniz anlamadım

  ömriye şimşek
  27 Ağustos 2012 - 18:04
  Cevapla

 228. merhaba benim annem %55 özürlü raporu var kendisinin sosyal bir güvencesi yok babamın emekli maaşı var annem özürlü maaşı alabilir mi 57 yaşında ve üzerine kayıtlı ev vb gibi mal olması bu durumu etkiler mi? tşk ederim

  gökçen
  28 Ağustos 2012 - 21:13
  Cevapla

 229. beni oğlum kemik kenseri eşim 2700 tl maaş alıyor evde 4 kişiyiz ama ev kiramız yüksek vede hastalıgı başlamadan önce kredi borcumuz vardı 750 tl ve hastalıgı okadar masraflı ki bizi çok zorluyor bizde bakıcı parası alabilirmiyiz. bide bize araç gerekiyor ama alamıyoruz bize özürlü aracı alabilirmiyim şimdiden tşrk..

  asim
  01 Eylül 2012 - 11:05
  Cevapla

 230. Kızkardeşim % 99 bedensel ve zihinsel özürlü, annemle beraber yaşıyor, annem vasisi. Babam hayatta değil ve babamın SSK dan emekli maaşını(ikisi toplam 850 TL)alıyorlar. Özürlü ve evde bakım maaşlarından herhangi birini annemin alma imkanı var mıdır?
  İlginize şimdiden teşekkürler

  Münire Şoltoğlu
  05 Eylül 2012 - 13:33
  Cevapla

 231. merhabalar ben bir bilgi öğrenmek istiyorum benim oğlum 2 yaşında ve yüzde 90 ağır özürlü olarak devlet hastanesinden raporu var özel eğitime gitmekte eşim devlet memuru ama evimiz kira ve anca yatiyor.benim özürlü maaşı almam mümkün mü? kimisi alabilirsin dio kimisi alamazsın dio ben bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum başvursam kabul olur mu acaba?beni aydınlatırsanız sevinirim…

  ecrin
  06 Eylül 2012 - 11:36
  Cevapla

 232. Merhabalar. Birkac sorum olacakti.Babamin dort ay once sag bacagini diz ustunden kestiler kendisi buerger damar hastaligi var. Ozurluluk maasi icin rapora basvurduk %50 oranini verdiler yaziniza gore bu oran yeterli sanirsam. Yesilkart guvencemiz var 4 kisiyiz ve evimiz kira bende universite okuyorum belediye yardimlari haric hicbir gelirimiz yok babama maas baglanabilirmi ve bu maasin miktari ne kadar ve odeme sekli aylikmi yoksa uc aylikmidir bunun yaninda evde bakim parasi alabilirmiyiz.

  Mesut
  06 Eylül 2012 - 23:27
  Cevapla

 233. benim ablam %88engelli babamn vefatndan sonra yetim aylıgı bağlandı ve 3aylığı kesildi.yetm aylığı bez parasna yetmio ne yapabilirim.

  sema
  10 Eylül 2012 - 19:18
  Cevapla

  • il sosyal hizmetler birimine başvurun

   r.kilic
   12 Eylül 2012 - 16:23
   Cevapla

 234. biz 5 kişi bir aileyiz benim % 85 ozürlü raporuh var ama Babamın 3.000.TL geliri var benim 2022 maaşı alabilirmi.Bana cavap verirseniz sevinirim.

  turan
  19 Eylül 2012 - 23:20
  Cevapla

 235. n n

  Talha
  21 Eylül 2012 - 00:14
  Cevapla

 236. biz 5 kişi bir aileyiz benim % 85 ozürlü raporuh var ama Babamın 3.000.TL geliri var benim 2022 maaşı ALABİLİRMİYİZ ? Bana cavap verirseniz sevinirim.

  turan
  22 Eylül 2012 - 23:42
  Cevapla

  • 2022 maaşı için
   engelli kişi 18 yaşından küçük ve vasisi ssk lı bir işte çalılıyor ise 2022 maaşı alamaz..

   r.kilic
   24 Eylül 2012 - 09:39
   Cevapla

 237. kızım colpus colpesyum hastası raporu 100de 79 şu anda bakım parası alıyoruz eşim çalışmıyor.evimiz kira bende şu anda sözleşmeli memur olarak çalışıyorum.elime bu aydan itibaren 1840 tl geçti.evde 4 kişiyiz.bu kızımın parası kesilirmi.

  ggggggg
  24 Eylül 2012 - 12:27
  Cevapla

  • kişi başı gelirin 460 TL olması gerekiyor.. verdiğiniz bilgilere göre kesilmesi lazım..

   r.kilic
   24 Eylül 2012 - 17:05
   Cevapla

 238. merhaba babam gırtlak kanseriydi gırtlağı alındı,suan takip altında.doktoru tek organı eksik oldugu için özürlü sayılıyor ve bakım parası alabilir dedi..annem bakıyor babam emekli ve evde 3 kişiler toplam.babamın hastalıgında kredi cekmek zorunda kaldık ve maası 640 tl ye düsüyor maasından kredi kesiliyor..annem bakım ücreti alabilirmi..ne yapmamız gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  d.d
  02 Ekim 2012 - 22:43
  Cevapla

 239. dedem yaşlılık maaşı ile köyde yaşamaktaydı.genel sağlık sıkıntıları nedeniyle istanbula getirdik.koyulan teşhis sonucu açık kalp ameliyatı geçirdi ve sağ bacağı diz altına kadar kesildi.bu durumda bakımını annem yapıyor.dedem için özürlü maaşı annem için de bakım parası alabilir miyiz.bacağının kesilmesi ortalama 2 ay önce raporlandı. nasıl bir yol izlemeliyiz ?

  enes
  04 Ekim 2012 - 15:05
  Cevapla

 240. merhaba babaannem ½85 özürlü raporu vardır 1-1.5 sene sosyal hizmetlerden bakım parası aldı dedemin emekli maaşı kişi başı 440 tl geçtiği için bakım parasını kesme gerekçesi gösterdiler ama emekli maaşı hem bakımına hem ihtiyaçlarına yetmemekte bakıma muhtaç durumda ayrıca sağ tarafı felçli tuvalet ihtiyacını bile karşılamıyor sizden yardımlarınızı ve bunun için ne yapabilirim yardım edin.

  ekrem
  05 Ekim 2012 - 23:57
  Cevapla

 241. ANNEM 2022 MAASI OLMAKTADIR. SAG AYAKTAN OZIRLU FAKAT 2011 IN 6. AYINDAN BU YANA MAAS ALAMAMAKTADIR. SOSYAL GUVENLIK KURUMU PRIMSIZ ODEMELER GENEL MUDURLUGUNE BAS VURDUK CEVAP GELMEDI NE YAPMAMIZ GEREKIYOR YENI RAPOR CIKARDIK %65 VERILDI ANNEME BAKICI UCRETI YAPMAK ISTEDIK OLMADI.

  rojda
  07 Ekim 2012 - 17:16
  Cevapla

 242. çocumötüzümhastası /76 raporuvar agırözürlü hayırdiyor rapoda süreklidiyor eşim bakıcımaşı alabilirmi

  selami
  10 Ekim 2012 - 18:03
  Cevapla

  • şartları sağlıyormusunuz ? lütfen en yakın sosyal hizmetler e başvurunuz..

   r.kilic
   11 Ekim 2012 - 11:43
   Cevapla

 243. slm ben 41 yaşında koah hastasıyım akcıyerimimin bitarafı hic caloışmıyor evde oxsijen makınası verdiler sürekli onu takıyorum kendi ihtiyacımı göremniyorum evde yaşlı annem var ölen babamdan maş alıyor bende her hangı bi sosyal yardım vakfından yardım maaş alabilirmiyim hicbi gelirim yok

  ahmet alpaydın
  12 Ekim 2012 - 16:05
  Cevapla

 244. 100/100 özürlü kardeşim var 3 aylık maaş almakta, ayrıca ona bakan birde aplam var evde oda ona bakarak bakım parası alıyor evin başka hiçbir geliri yok 62 yaşında babam var kendisi 2003 yılında baypass oldu ve iş alıp yamamaz hale geldi son 3 yıldırda elleri agızı titriyor kol ile asla birşey kaldıramıyor kendi kıyafetini bile annem girdiriyor acaba bakım parası oda alabilirmi

  beyaz
  19 Ekim 2012 - 08:55
  Cevapla

  • anlattığınıza göre bakım parası alabilirsiniz, sosyal hizmetler kurumuna başvurmanızı öneririm.

   r.kilic
   24 Ekim 2012 - 10:00
   Cevapla

 245. merhaba benım oglum 3 yasında %85 raporumuz var artık tasıyamıyoruz araba olmak ıstıyoruz bunun ıcın %90 olması gerekıyor raporu %90sana cıkara bılırmıyız

  ayse
  29 Ekim 2012 - 15:49
  Cevapla

  • ayşe hanım merhaba, evet %85 lik raporu %90 a çıkarabilirsiniz..nasıl mı? doktora durumu izah edeceksiniz. baktınız o hastaneden alamadınız, bu sefer başka hastaneye başvuracaksınız… benim elimde 4 adet rapor var. 2 adet %40 , 1 adet %50 , 1 adet %55

   http://www.engelliler.net

   r.kilic
   01 Kasım 2012 - 18:41
   Cevapla

 246. merhaba,kardeşim %70 üzerinde engelli.üzerimize kayıtlı iki ev var.biri kredi ile alındı diğeri ise kullanılmayan boş olarak duran bir ev.aylık alabılmemız için 2. evin kira getirmediğine dair bir belge isteniyor.bu belge nereden alınır kimse bilmiyor.nereden alınır ve nasıl basvuru yapabılırız?
  teşekkürler

  aytac
  31 Ekim 2012 - 18:06
  Cevapla

  • o evde oturmadığınız belgelemeniz lazım. bunu da noter kanalıyla yapabilirsiniz..

   r.kilic
   01 Kasım 2012 - 18:38
   Cevapla

   • bizim oturmadığımızı belgelemek yeterli mi? kiracı var mı diye soracaklar bu defada

    aytac
    01 Kasım 2012 - 20:47
    Cevapla

 247. merhaba üzerime bir araba kayıtlı bakım parası alabiyormuyum

  bülent
  03 Kasım 2012 - 13:00
  Cevapla

 248. Iyı gunler benım askerlıkten yuzde 14 gozler yuzde 41 lede sımdı ayagımda venöz yetmezlıkten aldım calısamıyorum ayagımda yara acıldı akma yapıyor ama yıne de maas baglanmadı nereye bas vurmalıyorum ıstege baglı odedıgım 1500 gunum var ama olmuyormus ne yapabılırım

  Adem
  05 Kasım 2012 - 18:10
  Cevapla

 249. mrb. eve giren net maaş 1140+930+engelli maaşı. 4 kişilik bir aileyiz. bu durumda engelli bakım maaşı kesilirmi. ben 2013 te evden ayrılacağım kesilme durumunda annemin faydalanabilmesi için tekrar başvuru yapabilirmiyim? 1140 tl olan benim maaşım. ev kredisi ödüyorz ayda 930 tl. teşekkürler…

  selma
  09 Kasım 2012 - 16:08
  Cevapla

  • bu hesaba göre başvursanız da vermeyebilirler.

   r.kilic
   13 Kasım 2012 - 12:04
   Cevapla

 250. merhabalar benım annaem kardesım ıcın bakım parası alıyordu almaya basladıgında bankada paramız yoktu daha sonra bankada aılem gelırlerını ev almak ıcın bırıktırmeye basladı bu daha sonra anlasıldı ve bakım parası kesıldı sımdı de verdıkelrı mıkatarı vermemız gerektıgı v e borclu oldugumuz gozuktu ama bız yanlıs beyanda vs buunmadık bıze bıldırın dıge de soylenmedı. geri alabılırler mı verdıkleri mıktarları?

  saniye
  20 Kasım 2012 - 14:58
  Cevapla

 251. mrb. arkadaşlar bir konuda yardıma ihtiyacım var. 30 yaşında bir arkadaşımın 50% özürlü raporu var. hiç bir geliri yok. başka bir arkadaşının evinde kalıyor. arkadaşıyla arasında herhangi bir kan bağı yok. arkadaşı çalışıyor. arkadaşının aldığı maaş onun özürlü maaşı almasını engeller mi?

  s.elbir
  22 Kasım 2012 - 20:13
  Cevapla

 252. merhabalar benmi 11 yaşında %40 oranında özürlü oğlum var yürümekte zorluk çekiyor bende ona baktığım için çalışamıyorum 2 tane evim var bi tanesinde ben oturuyorum diğerinde 400 lira kira alıyorum eşimden boşanalı yıllar oldu kendisinden hiç para almıyorum acaba bakım parası yada özürlülük maaşı alabilirmiyim ?

  gözde
  26 Kasım 2012 - 09:55
  Cevapla

 253. biri hasta iki kişilik bir ailenin aylık geliri 900 tl ise 750 tl de
  bakım yardımı alabilmektedir.900 tl den 1 tl fazla geliri olan hiç alamamaktadır.yani alabilen aile toplamda yaklaşık 1600 tl ye ulaşırken alamıyan aile 900 tl de kalıyor.dahası alabilen 2 kişilik bir aile alamıyan 3 kişilik bir ailenin gelirinden daha fazla bir gelire sahip oluyor.alabilen 3 kişilik bir aile 4 kişilik bir ailenin gelirinden fazla bir gelire sahip oluyor.ve böyle devam edip gidiyor.
  ağır engelli raporu olduğu hallde evde bakım yardımı parası alamıyan bülent zafer taçar ın babası
  gerekçe aile gelirindeki 10 tl lik fazlalık

  ismail taçar
  27 Kasım 2012 - 21:41
  Cevapla

 254. Merhaba, aralık 2011 de özürlü maaşı için başvuru yapmıştım, bir yıl olmasına rağmen hala olumlu yada olumsuz bir sonuç yok. Bu başvurular ne kadar sürede sonuçlanıyor acaba. İnternetten ve telefon dan da bir şey öğrenemedim, başka nereden öğrenebilirim? yardımcı olursanız memnun olurum…

  Osman
  04 Aralık 2012 - 05:28
  Cevapla

 255. Benim 12 Yaşında Bir Oğlum Var. %100 Görme Engelli, Otizim ve Hiperaktiflik Mevcut Daha Doğrusu Doktorların ve Öğretmenlerin dediğine göre Çok Engelli Ben Resmi Kurumda Çalıştığın İçin Maaşım 1.950.00 TL.civarında Olduğundan Hiç bir yardımdan faydalanamıyorum. Fakat Bunu çevremdekiler inandıramıyorum. Bununla ilgili bir yazı ve madde varsa bana E-posta yollarsanız sevinirim. Saygılarımla.

  Murat ÇALIŞKAN
  05 Aralık 2012 - 11:36
  Cevapla

  • ailede kişi başına düşen gelir 466 tl yi geçmiyorsa bakım parası aılrsınız diğer 2022 maaşı 18 ini doldurunca çocuğa verilir ayrıca çalışıyorsanız çocuğa özürlü raporu alın kurumunuza verin vergi indiriminden faydalanabilisiniz.

   gülsüm
   31 Ocak 2013 - 17:37
   Cevapla

 256. slm arkadaşlar benım % 57 duyma özurlu raporum var. ben ötv ve mtv den yararlanıp sıfır araç almak ıstıyorum otomatık vıdes sımdı bu aldıgım araçı esımle ortak kullanmak ıstıyoruz ben yararlanabılırmıyım ve esımde bu araçı kullanabılırmı sımdıden tesk ederım

  elanur
  08 Aralık 2012 - 15:32
  Cevapla

 257. kayım valdem 100de 85 özürlü raporuvar bakımparası haksayibi olabilirmi

  ali
  09 Aralık 2012 - 12:12
  Cevapla

 258. 1988 doğumluyum YÜZDE 67 VAR RAPORUM FAKAT İŞİM VE SOSYAL GÜVENCEM YOK ÖZÜRLÜ YADA BAKICI AYLIĞI ALABİLİRMİYİZ

  onder
  13 Aralık 2012 - 10:52
  Cevapla

  • alabilrsiniz ama öncelikle sosyal hizmetlere başvurun durum tesbiti yapılsın..

   r.kilic
   23 Aralık 2012 - 16:26
   Cevapla

 259. Dedemin gözü %85 görmüyor.maaşı 950 var.babamın da maaşı var.birlikte oturuyoruz.Kardeşim üniversitede okuyor.Maaş alır mı?

  Merve ULUÇAY
  24 Aralık 2012 - 23:49
  Cevapla

  • alamaz.

   r.kilic
   02 Ocak 2013 - 10:08
   Cevapla

 260. 9 ay önce ayak bileğim kırıldı ayk sakat kaldı yüreme zorluğu cekiyorum çoğu zxman desteksiz yüremiyorum yakındada protez ameliyatı olucam sanırım özürlü roporu ve maaşı alabilirmiyim

  meral
  13 Ocak 2013 - 17:11
  Cevapla

 261. salm ben 37 yaşında 4 çocuk babasıyım %50 raporun var 6 ay önce özürlülük maaşına baş vudum halen cevap gelmedi neden.hi bir gelirim yok elin yardımlarıyda 3 tekerlekli bisikletle çöp toplayarak geçim sağlamaya çalışıyorum oda olmuyor krizlerin tuttuğu zaman 3 ydaa 4 gün yatağa çakıyo beni.eğer olursa özrlülük maaşı eşim de bakım parası alabilirmi.artı hiç bir gelirim da yokken neden normalde para nati yardımı yapmıyo sosyal yardımlaşma bana. hiç olmassa özürlülğk maaaşı çıkasıyakadar.

  şükrü yazıcı
  16 Ocak 2013 - 08:16
  Cevapla

 262. Ben evli biriyim askeri ücretle çalışıyorum üzerime ev tapusu var eşim gözünden özürlü sakatlık maaşı alabilirmi

  mahmut
  19 Ocak 2013 - 09:30
  Cevapla

  • alamayabilrsiniz.. ama başvurmakta yarar var yinede..

   r.kilic
   21 Ocak 2013 - 10:33
   Cevapla

   • tapu oldugu içmi alamaya bilirim yoksa askeri ücretle çalıştığım içinmi?

    mahmut
    23 Ocak 2013 - 20:50
    Cevapla

 263. ben devlet memuruyum, 3 çocuğum var, 2 si okula gidiyor, kızım 18 yaşında lise 2.sınıfa gidiyor, geç başladı okula, yüzde 40 işitme kaybı var, sağlık kurulu raporları mevcut, eşim çalışmıyor, kızımdan dolayı maaş alabilirmiyim.

  özcan
  31 Ocak 2013 - 23:23
  Cevapla

  • fert başına düşen miktar 456 TL nin altında ise başvurmanızı tavsiye ederim.

   r.kilic
   05 Şubat 2013 - 10:05
   Cevapla

 264. benim gözüm de gece körlüğü var çalışamiyem akşamm çıkamıyorüm askerlikte yapmadım maaş alabilirmiyim

  kasım demir
  21 Şubat 2013 - 13:04
  Cevapla

 265. merhabalar. benim babam akciger kanseri ve %59 iş göremez raporu var ve sürekli rapor bu. 3 ayda bir valilikten verilen 700-800 tl arası özürlü maaşından baska geliri yok ancak ben kızıyım ve ailemin yanında yasıyorum evliyim ve devlet memuruyum. bu durumda annem babam için bakım parası alabilir mi. benim burda olmam engel teşkil eder mi eger ben onlarla yasamasam alabilirlermi?

  sera
  05 Mart 2013 - 21:45
  Cevapla

  • eğer o evde yaşıyorsanız ve memur maaşı alıyorsanız anneniz evde bakım parası alamaz.

   r.kilic
   31 Mart 2013 - 23:47
   Cevapla

 266. mrb.18 yaşındayım ve %40 oranında özürlüyüm sırtımda bir platin var.ve babam emekli 960 tl maaşı var.annem ve babamla yaşıyorum ve evimizde kira.özürlü maaşı başvurmuştum fakat reddedildi bana emekli maaşı bağlamadılar. sizce sebebi ne olabilir lütfen yardımcı olursanız sevinirim…

  sefa
  06 Mart 2013 - 19:25
  Cevapla

 267. mrb.18 yaşındayım ve %40 oranında özürlüyüm sırtımda bir platin var.ve babam emekli 960 tl maaşı var.annem ve babamla yaşıyorum ve evimizde kira.özürlü maaşı başvurmuştum fakat reddedildi bana özürlü maaşı bağlamadılar. sizce sebebi ne olabilir lütfen yardımcı olursanız sevinirim…

  sefa
  06 Mart 2013 - 19:28
  Cevapla

  • sadece 960 tl geliriniz var ve 3 kişi yaşıyorsanız reddedilmemesi lazım.. ya bize verdiğiniz bilgilerde yada başvuru bilgilerinizde yanlış var..

   r.kilic
   31 Mart 2013 - 23:44
   Cevapla

   • hayır bilgiler tamamen doğru hatta evmizde 1 çoçuk daha yaşıyor fakat babamın üstüne kayıtlı değil.biz itiraz davası acsak acaba bir sonuç alabilir miyiz ?

    sefa
    07 Nisan 2013 - 14:29
    Cevapla

 268. benim kız kardeşim özürlü %70 raporu var babamdan kalan emekli maaşı alıyor özürlü maaşı bağlana bilirmi yardımcı olursanız sevinirim

  veysel
  09 Mart 2013 - 15:29
  Cevapla

 269. Merhaba arkadaşlar benim sol gozum % 90 gormuyor 14 aylik sigortam var fakat bu maasdan faydalanabilirmiyim

  ibrahim
  22 Mart 2013 - 23:57
  Cevapla

 270. 1.5 yasinda hidrosefali oglum var bakim maasi 3 yasindA baslar dediler bunun daha erken olma sansi yokmu

  ahmetkose
  01 Nisan 2013 - 21:40
  Cevapla

 271. selamlar efendim . 25 yaşında bir kardeşim var ve beyin kanaması geçirdi ve sol kolu ve bacağını çok az kullabiliyor doğal olarak yürüyemiyor kendisine annem bakıyor 250 lira babasından kalan emekli maaşla acaba özürlü maaşı alabilirlermi ? ev kendilerinin bende işsizim şaşdık kaldık . bi yardım lütfen.

  aynen
  25 Nisan 2013 - 18:46
  Cevapla

 272. benim bir amcam var sağlık durumu ayaklarından baston yardımıyla yürüyebiliyor ve kendi başına yaşabilicek durumda degil 2 sene boyunca evimizde baktık annem guatra hastası oldugundan amcamın da hareketlerinden dolayı bakabilecek gücü olmadıgından davranışları bozuk üzülerek söylemekteyim sonra biz amcama ev tuttuk ve orada yemek ısınma genel giderlerini biz karşılıyorduk amcam 3 ayda bir fakir aylığı alıyordu halamlar amcama ömür boyu bakmak istediler ve bu süreç 3 ay bile sürmedi ikameti oraya aldırmışlardı fakir aylığı kesilmiş biz buraya almak istiyoruz bursa şehrinin bi köyünde ikamet etmekteyiz kirada ev bulmaktada zorlandık amcam tekrardan fakir aylığını alamazmı? bana yardımcı olurmusunuz

  sultan
  18 Mayıs 2013 - 12:50
  Cevapla

 273. slm ben /80 raporluyum ablamın evinde oturuyorum ve aylık giderlerimizi ablam karşılıyo boşandım nafaka almıyorum ben özürlü maaşı alabilirmiyim

  gülistan tekin
  25 Mayıs 2013 - 12:46
  Cevapla

 274. merhaba benim abimin yüzde 70 özürlü raporu var annem babamdan kaynaklanan dul maaşı alıyor abim 18 ine bastığında maaştan düşmüştü fakat sigortadan yararlanması için yeniden aktifleştirmişti annemin aldığı maaş ikisine bölünüyo. abime maaş bağlatabilirmiyim? bağlatabilirsem neler yapmalıyım yardımcı olurmusunuz.

  süleyman
  04 Haziran 2013 - 09:23
  Cevapla

  • bu konuda il sosyal hizmetler e başvurun onlar durum değerlendirmesi yaparlar, ailenin kişi başına aylık geliri 426 TL yi geçmiyor ise yardımcı olabilirler.

   r.kilic
   04 Haziran 2013 - 10:21
   Cevapla

 275. slm ben 23 yaşındayım tıp 1 diyabet hastasıyım , 560 gün sigortalıyım ve yüzde 43 sürekli saglık kurulu raporum var , artık çalışamıyorum şekerim düzensiz sürekli hastalanıyorum ,babam şizofren hastası ve 3 ayda 600 tl maaş alıyor , babamla ben kirada oturuyoruz ve magdur durumdayız , bizi bilgilendirirmisiniz ne tür haklardan yararlanabiliriz ? saygılar ..

  Mustafa
  29 Haziran 2013 - 12:52
  Cevapla

 276. slm benim yüzde96 özürlü erkek kardeşim var yaklaşık üç yıldır bakıcı parasını annem alıyordu babam emekli son maaş zammıyla birlikte babamın aldığı para artın ca bakıcı parasıda kesildi şimdi kardeşimiz bakımını ben üstlenmek istiyorum o zaman da bu mamaşı ben alabilirmiyim saygılar

  hakan nalcacı
  25 Temmuz 2013 - 13:12
  Cevapla

  • başvuruda ailenin gelirine bakılıyor, ama bakmakla yükümlü olan babası veya annesi sağ ise görevliler haliyle şüphelenebilirler.
   sizi çok iyi anlıyorum aslında devlet yardım ediyor ama insanın burnundanda getirmeden edemiyor.

   r.kilic
   25 Temmuz 2013 - 13:37
   Cevapla

 277. %89 özürlü bir kışiyim 56 yaşında annem ve babam öldu ben erkek evlatları oluyorum ağır özürlüğüm anne ve babamın yanı her hangizisinde maaş alabilirmıyım bayanlarınaldığını biliyorumda erkekm evladı alabilirmı

  unal
  13 Ağustos 2013 - 00:01
  Cevapla

 278. engelli maşını engelli almalı

  fatna korkmaz
  14 Ağustos 2013 - 00:13
  Cevapla

  • engellimaaşını bakının alması bazı sorunlara açıyor engelli kendi alsa kendi bakıcısını ona göre krnd,yönetir iser deyiştir ister deyiştiri isterdeyişt MEZ

   fatna korkmaz
   14 Ağustos 2013 - 00:21
   Cevapla

 279. bir bacagım yok 2022 den üç ayda bir maaş alıyorum 42 yaşındayım annemin kiraladıgı ev de oturuyorum engelli motoruna ihtiyacım var yardımlarınızı rica ediyorum ve adresim gültepe mahallesi iskenderun hatay telefon no:0326 616 35 46

  yücel bozkurt
  14 Ağustos 2013 - 00:56
  Cevapla

 280. bakıma muhtaç kişinin bankada parası olması eşine yani bakan bakım maaşı bağlanmasına engelmidir

  kenan
  20 Ekim 2013 - 14:13
  Cevapla

  • hayır engel değildir.. ama bankada 100 bin lira varkende bakım parası almak etik değildir.

   r.kilic
   21 Ekim 2013 - 11:21
   Cevapla

 281. merhaba… babam %91 özürlü raporu aldı fakat sgk dan emeklİ EVDE 3 KİŞİ Yaşıyosruz aylık 1000 tl geliri var bu raporuna rağmen temmuz2013 aylık başvurusu onaylanmadı yatalak hasta olması şartı gerektiği söylendi ekim 2013de yasanın değiştiği söylendi bu koşullarda özürlü maaşı alması mümkün mü? lütfen yardımcı olun şimdiden teşekkürler

  fikriye
  21 Ekim 2013 - 20:23
  Cevapla

 282. merhaba, 4 ay önce anneme mem kanseri teşhisi konuldu ve 2 ay önce ameliyatla sağ meme alındı özürlü maaşı alabilir mi hastalığını yüzdelik dilim olarak raporlandırmadım yüzde kaç verirler bunula ilgili bilgisi olan bana dönebilir mi

  şimdiden teşekkürler

  mehmet
  23 Ekim 2013 - 14:40
  Cevapla

 283. merhaba ;

  öncelikle yazınız için teşekkür ederim. ben 21 yaşındayım ve artık çalışma hayatına başlamak üzereyim ancak abim zihinsel engelli ve buna istinaden de annem abime aylık bakım ücreti alıyor. yönetmelikleri okuyorum ancak soruma net olarak cevap alamıyorum. kısa ve net olarak şunu sormak istiyorum şimdi ben sigortalı olursam abim için alınan bakım parası kesilir mi? ben bizzat gidip yerinde de araştırdım orada da kişi başı gelir bilmem ne kadar olursa kesilir diyor ama ben aileme veya kardeşime bakmak zorunda değilim ki belki aldığım parayı harcıyorum yada ileride eğitimimi geliştirebilmek için biriktiriyorum yada ben belki aayrı bir evde yaşıyorum böyle saçmalık olabilir mi. yardımcı olmanızı rica ederim

  teşekkürler…

  yosun
  07 Kasım 2013 - 01:21
  Cevapla

  • kardeşim merhaba,
   eğer ki ailenizle birlikte yaşıyorsanız ve siz,kardeşiniz ve anneniz yaşıyor ise
   diyelimki sizin aylık geliriniz 2000 TL. bu durumda kişi başına aylık 2000/3 =666 TL düşüyor. Size söylenen kişi başı gelir den büyük ise, aylığınız kesilebilir…

   Ama ailenizle birlikte yaşamıyorsanız böyle bir sıkıntı yok.

   r.kilic
   07 Kasım 2013 - 15:21
   Cevapla

 284. slm benim dayım %70 engelli duymuyor ve konusamıyor. kendisine annem bakıyor yani vasisi annem. biz dayıma özürlü maaşı bağlatmıstık ve bu ay kesildiğini öğrendik. kesme nedenleri ise dayımın hiçbir mal varlığı olmamasına karsı kaldığı evdeki (yani ablasının evi) ailenin gelirinin iyi olmasıymıs.yani bizim mal varlığımız dayım yanımızda kaldığından dolayı onun maaşının kesilmesine neden oldu. bu hakkı nasıl arayabilirim tekrar maaş bağlanması için ne yapmalıyım? yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.

  gökay
  30 Kasım 2013 - 13:48
  Cevapla

 285. BEN VE EŞİM EMEKLİYİZ EMEKLİ MAAŞI ALMAKTAYIZ.KIZIM 30 YAŞINDA VE ZİHİNEL ENGELLİ %70 ENGELLİ RAPORU VAR ÖZÜRLÜ MAAŞI BAĞLATA BİLİRMİYİZ .

  ALİ ABBASOĞLU
  15 Aralık 2013 - 16:08
  Cevapla

 286. cevap bekliyorum.

  ALİ ABBASOĞLU
  16 Aralık 2013 - 21:12
  Cevapla

 287. arkadaşlar annem 100//70 raporu var kaç para maaş verirler

  mesut
  17 Aralık 2013 - 17:59
  Cevapla

 288. arkadaşlar meraba ..benim sorunum maddi durumum iyi olmadıgı için babama nasıl maaş baglata bilirim diye araştırdım ve rapor çıkarmam gerektigini ögrendim babam 12 sene önce bypas 8 sene önce depresyon ve 2 sene öncede felç geçirdi fizik olarak igleşti ama ruhsal olarak çok degişti bende hasaneden raporu bu gün 25.12.2013 tarihinde aldım ve %84 özürlü ama agır özürlü işaretli degil …YANİ BEN BUNDAN SONRA NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM BABAMA MAAŞ BAGLATA BİLMEK İÇİN BABAMINDA HİÇ BİR SOSYAL GÜVENCESİ YOK BABAMA AZDA OLSA NASIL BİR MAAŞ BAGLATIRIM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜR EDERİM …veya böle bir hakkımız varmı ?

  arif
  25 Aralık 2013 - 21:25
  Cevapla

 289. % 52 engelli kız kardeşim, ben, eşim ve oğlum aynı evde yaşamaktayız. Kız kardeşim bekar. Hiçbir geliri yok. Ben ve eşim işçi emeklisi olup oğlum çalışmaktadır. Kardeşim engelli maaşı almaktayken ikamet ettiğimiz il değişince maaşı kesildi. Kişi başına düşen gelir fazla diye kesildiği söylendi. Ancak ben kardeş olarak ona bakmak zorunda olmadığım halde tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayım. Ancak sağlıktan yararlanamıyor. Ayrı eve tek başına çıkması lazım dendi. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Tekrar engelli maaşı bağlanması için ne yapmalıyız? Teşekkür ederiz.

  Canan
  11 Şubat 2014 - 23:23
  Cevapla

 290. Merhabalar.Babam,annem,abim ve kız kardeşim aynı evde ikamet ediyorlar.Abim ve kız kardeşim %90 oranda engelliler.Yeni yasa çıkana kadar 3 aylık engelli maaşlarını alabiliyorlardı.Fakat 2013 mayıs ayından bu yana maaşları kesildi.Gerekli mercilere yaptığımız başvurularda ise gerekçe olarak babamın emekli maaşının ve bundan dolayı da kişi başına düşen aylık gelirin fazla olduğu ifade ediliyor.
  Sizden ricam fert başına düşen aylık gelirin en fazla ne kadar olması gerektiği.Bu arada babamın tek geliri emekli maaşı o da 1300 tl dir.
  İlginiz için teşekkür ederim.

  mirali canbay
  14 Şubat 2014 - 16:03
  Cevapla

 291. Merhaba benim bir arkadaşım bir süredır sakat aylığı alıyor ve bu aylıktan ırıkmıs bıraz parası var bankaya kendı hesabı uzerınden yatırımda bulunsa maaşında herhangi bir kesim veya sorun olurmu? teşekkürler

  ayşegül
  26 Şubat 2014 - 22:45
  Cevapla

 292. eşim özürlü maaşı alcak fakat abimin arabasının devrini üstüme aldım bir sııntı olurmu

  mustafa tunahan güzeloğlu
  19 Mart 2014 - 02:54
  Cevapla

 293. benim kızım epilepsi ve west sendromu olan %82 özürlülük durumu olan 1 yaşında bir kız çocuğu. eşim asgari ücretle çalışıyor SGK var ama masraflarını karşılayamıyoruz. sürekli atak geçiriyor. bakıcı aylığı bağlamak için ne yapabilirim. artık bakacak durmumuz kalmadı. lütfen yardımcı olurmusunuz

  gülennur
  22 Mart 2014 - 16:48
  Cevapla

 294. Soysal güvencesi olan baba özürlü çocuğuna maaş alabilir mi

  Barbaros
  19 Nisan 2014 - 17:10
  Cevapla

  • alamaz

   r.kilic
   05 Mayıs 2014 - 12:11
   Cevapla

 295. sgk dan emekli oldum 1 yıl sonra özürlü kartı aldım emekli maşımda artış olurmu raporum %61

  kadriye orcin
  22 Nisan 2014 - 21:15
  Cevapla

  • emekli maaşınızda artış olması için hükümetin zam oranları önemlidir. diğer türlü maaşınızda artık olmaz..

   r.kilic
   05 Mayıs 2014 - 12:10
   Cevapla

 296. merhabalar ben kayseriden yazıyorum anneme devlet hastanesinden 3 defa rapor cikartım son raporda yuzde 78 verildi ama evet alamadik annem tek başına kalamaz kısacası hayatını sürdürmesi için yanında başkasi olmasi lazim ben anneme bakım parası alıp anneme baktırmak istiyorum ne yapmam gerekiyor benim durumum yok bana yardımcı olurmusunuz

  mürüvvet kandamar
  29 Nisan 2014 - 18:16
  Cevapla

  • bulunduğunuz il/ilçe kaymakamlığa başvurun, annenizin sağlık rapru ve aylık gelir noktasında sizden bilgiler alıp ona göre işlem yapacaklardır..

   r.kilic
   05 Mayıs 2014 - 12:13
   Cevapla

 297. lütfen cevap yazarmısınız

  kadriye orcin
  02 Mayıs 2014 - 08:26
  Cevapla

  • cevap yolladım

   r.kilic
   05 Mayıs 2014 - 12:12
   Cevapla

 298. 18 aylık kızım için yuzde 40 özürlü raporu verildi maaş alabilirmiyim

  selami
  20 Mayıs 2014 - 16:01
  Cevapla

  • selami bey, öncelikle geçmiş olsun diyorum.
   engelli maaşı almak için sizin herhangi bir sosyal güvencenizin olmaması lazım..

   r.kilic
   22 Mayıs 2014 - 23:30
   Cevapla

 299. lütfen cevaplayın

  selami
  20 Mayıs 2014 - 16:07
  Cevapla

 300. Merhaba,
  Kaymakamlık gelirden gideri çıkarmadan elimize geçen paranın yettiğini söylüyor.
  Kesintilerden önce: 1600Tl
  Kesintilerden sonra: 800TL
  Bu para 4 kişilik bir aileye yeter mi?
  Raporum: %77.
  Ben bu durumdan bir şey anlamadım. Ne olur yardım edin.
  Teşekkürler…

  Alp
  19 Haziran 2014 - 22:37
  Cevapla

 301. 19 Haziran 2014’te yazdığım yorum, ayın 22’si olmuş hâlâ onay bekliyor.
  Harika!

  Alp
  22 Haziran 2014 - 19:45
  Cevapla

  • kusura bakmayınız haziran ayı içerisinde biraz yoğunduk

   r.kilic
   04 Temmuz 2014 - 12:58
   Cevapla

 302. Merhaba,
  Ben Hollandada yasiyorum yurtdisi borclanmasi yaparak ssk’dan emekli oldum. Halen Hollandadayim, zihinsel engelli 18 yasinda bir oglum var. Ogluma Turkiyeden ozurlu maasi baglanabilir mi? Veya emekli maasimda ozurlu cocugumun oldugunu belirtmedim, suan belirtsem maasimda bi degisiklik olurmu?

  Simdiden Tesekkurler

  Hikmet
  25 Aralık 2014 - 20:11
  Cevapla

 303. Merhaba Arkadaşlar,
  Kızıma özürlü maaşı alıyordum. İş yeri açtım bir süre sonra maaşım kesildi.
  İş yeri varken bundan bir yıl önce 150000TL ye banka kredili bir daire aldım. Fakat iş yerimi kapattım. Ama halaa kredi ödüyorum. 3 yıl daha ödeyeceğim. %70 özürlü kız çocuğum için 2022 özürlü maaşı başvurusu yapsam tekrar maaş alabilir miyim? Yani durumum iyi iken bir anda sadece ev kaldı elimde o da banka ipoteğinden. Kredili aldığım evde de yeni evli büyük çocuğum oturuyor ama ev benim üzerime. Şuan asgari ücretle çalışıyorum ve evde 3 kişiyiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Saygılarımla.

  Halil U
  18 Ocak 2015 - 03:06
  Cevapla

  • halil bey, buna mütevelli heyeti karar verecektir, durumunuzu incelerler şartlar maaş almanıza engel teşkil etmiyor ise alırsınız, buradan net birşey diyemem.

   r.kilic
   26 Ocak 2015 - 09:47
   Cevapla

 304. ben yetim aylığı alacam eşimden boşandım bir kızım var velayeti bende bu şekilde özürlüğü aylığı alabilirmiyim.kendim özürlüğüm

  dilekaybuke
  28 Ocak 2015 - 21:11
  Cevapla

 305. Mrhba benim kızıma %89 ozurlu raporu çıktı esim 1800tl maaş alîyor ama kızımın tedavisi ömürlük oldugu îcîn git gel maddi sıkıntı yasıyoruz üzerimize bi mal varlığı yok kiradayız esimin üzerinde sadece Kartal taksi var bu maaş almamıza engelmi bu durumda maaş alabilirmiyiz

  Aysel
  28 Şubat 2015 - 16:46
  Cevapla

  • engel değil, kurum aileye giren kişi başı miktara bakar 2014 de bu miktar 459 TL gibiydi, 3 kişiyseniz ve aylık geliriniz ortalama 1300 Tl den az ise aylık bağlanabilir.. hemen başvurmanızı öneririm..

   r.kilic
   04 Mart 2015 - 12:14
   Cevapla

 306. ben böbrek nakil hastasıyım ve kalbimdede sorun var şu anda ssk lı gözüküyorum yakında evlenebilirim bakım parası nasıl alabilirim

  ufuk
  19 Mart 2015 - 20:46
  Cevapla

 307. Ben memur emeklisiyim l500 TL maaş alıyorum eşimin hiç bir sosyal kurumdan geliri yok kendisi kriz geçirdi yüzde 69 heyet raporu verdiler 2022 sayılı kanunun hangi imkanlarından yararlanabilir bilgi almak istiyorum teşekkür ederim.

  Osman İnceoğlu
  22 Mart 2015 - 00:10
  Cevapla

 308. 32 yasinda yuzde 90 ve uzeri raporlu fiziksel ve zihinsel engelli kiz kardesim var.
  bakimini annem yapmakta olup aylik ve üç aylik ozurlu ve bakim ayligi almaktadir.vasi olarak annem vebabam gecmektedir.annemin geliri olmayip babam bagkurdan emekli olmus olup 700 tl aylik almaktadir.babamin maas almasindan dolayi kardesimim maaslarinda kesinti olurmu.ayrica ozur araci alirsak kesinti olurmu

  musa
  17 Nisan 2015 - 12:40
  Cevapla

  • merhaba musa bey,
   birinci sorunuzun cevabı: ailenin aylık gelirine bakıldığında kardeşinizin maaşı kesilmez ama bu dönem öyle bir dönem ki hukuku hep kendilerine göre işletiyorlar, o sebeple yüzde 100 kesilmez diyemiyorum..
   ikinci sorunuzun cevabı : engelli aracı alması kesinti olacağı anlamına gelmez

   selamlar
   rifat kılıç

   r.kilic
   20 Nisan 2015 - 08:22
   Cevapla

 309. Ben sigortaliyim cocugumun %40 raporu var sosyal yardim alabilirmiyim yardumci oursaniz sevinirim

  Rahim
  26 Mayıs 2015 - 12:28
  Cevapla

  • verdiğiniz bilgiler yetersiz, engelli yardımı almak için fert başına düşen aylık miktar 459 TL yi geçmemeli..kaymakamlıklardaki il sosyal hizmetler müdürlüğüne başvuruda bulunmanızı öneriyorum..

   r.kilic
   10 Haziran 2015 - 10:23
   Cevapla

 310. slm benim annemin gözleri rahatsız ve çogunlukla göremiyor kulagıda duymuyor şeker ve tansiyon hastası geliri yok ve çok zor durumda acaba başvuruyapsak engelli maaşı baglanabilirmi ltfn cevap verin çok zor durumda

  nuray
  26 Haziran 2015 - 11:05
  Cevapla

 311. annemin göze vekulagı sorunu duymuyor ve göremiyor özürlü maaşşı baglanabilirmi

  nuray
  26 Haziran 2015 - 11:08
  Cevapla

  • merhaba, geçmiş olsun, engelli raporu almanız lazım, bu rapora göre kaymakamlığa başvurum, maddi durum değerlendirmesinden sonra maaş bağlanıp bağlanmayacağına karar vereceklerdir..

   r.kilic
   26 Haziran 2015 - 12:24
   Cevapla

 312. Abim yüzde 60 engeldir bakıcı maaşı alabilirdi

  vedat
  06 Temmuz 2015 - 01:09
  Cevapla

 313. Engelli Aylığı Nedir?

  Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Engel oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.

  Engelli Aylığını Kimler Alabilir?

  Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

  – Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

  – Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

  – Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

  – Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

  – Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

  Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

  Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır

  Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?

  Aylık bağlanması için gerekli işlem ve belgeler şunlardır.

  – Yönetmeliğin (6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) EK-1 ve EK-2’sinde yer alan başvuru formu,

  – Engelli veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olmaları nedeniyle aylık bağlanacaklar için “engelli sağlık kurulu raporu”,

  – Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı,

  – ADNKS’den (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu,
  – Engelli olduklarını yetkili hastanelerden alacakları “engelli sağlık kurulu raporu” ile kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan engelli bireyler için Türkiye İş Kurumuna doğrudan kendilerinin veya yazılı talepleri üzerine kaymakamlıklar ya da mahalli (malmüdürlükleri-defterdarlıklar) maliye teşkilatları tarafından adlarına başvuru yapıldığına dair belge,

  – Mahallî maliye teşkilatlarınca aylık bağlanması için istenilen ilgili Yönetmeliğin ekindeki belgeler Kurum internet sayfasından temin edilir.(www.sgk.gov.tr) Bu formlar için ilgililerden herhangi bir ücret talep edilemez. Yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu ilgililerden talep edilmez, ilgili Kurumca temin edilir. Başvuru formunda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunanın kendisi veya gerekli hallerde kanuni temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır.

  – Aylık bağlanması için gerekli belgelerden Kuruma, mahalli maliye teşkilatları tarafından belirtilen belgeler gönderilir. Diğer belgeler mahalli maliye teşkilatlarında muhafaza edilir. Muhtaç olmadığına karar verilenler ile vücut fonksiyon kaybı oranı % 40’ın altında olanların belgeleri Kuruma gönderilmez. Bu durumda başvuru sahiplerine mahalli maliye teşkilatlarınca gerekçesi de belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilir.

  – “Engelli sağlık kurulu raporunun” aslı, ilgili hastane başhekimliği tarafından mühürle onaylanmış örneği veya Kurumca kabul edilmiş elektronik ortamda temin edilen örnekleri kabul edilir. Ayrıca, “engelli sağlık kurulu raporunun” aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra mahalli maliye teşkilatlarında birim amiri, Kurumda ise görevlendirilecek personel tarafından isim ve unvan yazılmak suretiyle tasdik edilerek kabul edilir

  r.kilic
  17 Ekim 2014 - 17:55
  Cevapla

 314. kaymakamlıkta bulunan sosyal hizmetler birimine başvursunlar. ailenin geliri düşük ise bağlanabilir. Bu konuda http://www.engellirehberi.net sitesinide inceleyebilirsiniz. orada birçok soruya cevap bulabilirsiniz..

  r.kilic
  06 Kasım 2014 - 10:50
  Cevapla

 315. ailesinin gelir durumu sosyal hizmetler tarafından değerlendirdikten sonra karar verilir..

  r.kilic
  24 Aralık 2014 - 14:20
  Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>