Ana Sayfa » Kategori arşivi » Meraklısına

Rüyada manda görmek

 Rüyada manda görmek. takatinin fevkinde halkın eziyetine tahammül eden ve hiç bir kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaatli bir kimse ile tâbir edilir. Bir kadın rüyasında manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görse. âmir olur. Manda. heybetli. hileli söz söyleyen. kara ve denizde çok yolculuk yapan. haris ve düşmana saldıran bir kimsedir. Bazen de manda. kendisinde […]

 Rüyada görülen fare. fesadçı bir kadına işaret eder.Çok fare. rızka işaret eder. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur.Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse o yerde nimet ve bereket az olur. Farelerin. evinde oynadığını gören kimse. o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir.Bir kimse gündüz uykusunda farenin durmadan gezindiğini görse. rüya sahibinin ömrünün […]

Devamını okumak için …

 Katır. yolculuğa işarettir. Bir kimse rüyada bir katıra binip kıble tarafına yöneldiğini görse. hacca gider. Eğer başka bir tarafa yönelmiş ise. şan ve şerefle uzak yolculuğa çıkar. Katıra binmek uzun ömre ve doğurmaz bir kadınla evlenmeye işarettir. Katıra tersine binmek haram bir kadına işarettir. Seferde ise yolculuğu sona erer ve üzüntüye düşer. Katır. kısır kadınla […]

Devamını okumak için …

 Rüyada sayısı bilinen balık. kadınlara. sayısı bilinmeyip çok olan balıklar ise ganimetten elde edilen mala işaret eder. Bir kimse. rüyada deniz ve nehirde toplanmış büyük ve taze balıklan istediği gibi çıkardığını veya yediğini yahut taksim ettiğini görse. denizden çıkardığı balıkların miktarı kadar ganimet malına kavuşur. Nasıl görülürse görülsün bulanık suda balık avlamayı görmede hayır yoktur. […]

Devamını okumak için …

 Rüyada file bindiğini veya sahibi olduğunu ya da file galip geldiğini gören kimse. devlet başkanlığına yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makama nail ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer.Bir kimse rüyada filin. kendisinin bir yerini parçaladığını görse. o kimseye devlet başkaniı tarafından bir afet ve bela erişir. Eğer rüya sahibi hasta ise ölür.Rüyada […]

Devamını okumak için …

 Rüyada dağ keçisi görmek. haddi tecavüz eden bir adamdır. Bir kimse bir dağ keçisine. keçiye yahut koça rastgeldiğini görse. ganimet alır. Vahşi hayvanlan avlamak ise. ganimettir.Dağ keçisine rastladığını gören kimse. bir zarara uğrar. Onun etini yediğini görse. eline mal geçer.  

Devamını okumak için …

 Rüyada eşek görmek. “Kendilerine tevrat yükletilip de sonra onu taşıyanların hali koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir” mealindeki âyet-i kerimesinin meali gereğince yolculuk yahut ilme işarettir.Eşek. amelsiz âlime yahut Yahudiye. yatak. kilim vs. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir. Rüyada katı ve eşeklere sahip olmak yahut binmek. mal yahut evlat ile ziynetlenmeğe işarettir. Dişi eşek. […]

Devamını okumak için …

  Rüyada görülen buzağı. eğer rüya sahibinin kendi hayvanından doğmuş veya kendisine bağışlanmış ise. erkek çocuğa işaret eder. Pişirilmiş buzağı Hz.İbrahim (A.S.)’in kıssasına binaen korkudan kurtulmaktır.Buzağı hayra kabiliyeti olan çocuktur. Bazen buzağı. üzüntü. keder. sıkıntı. masiyet ve Allah (C.C.)’a itaat etmemeye işaret eder. Bir kimse rüyada erkek veya dişi bir buzağıyı sırtına alıp kendi evine […]

Devamını okumak için …

Zorluklara ve istikrarlı çalışmaya karşı sebatı olmayan bir adama işaret eder. Bazı tâbirciler. bu çiçeği görmek. tehlikeli. kibirli ve menfaatsiz bir adama işaret eder. demişlerdir. Bazı tâbirciler; Ağaç çiçeği. insanı din ve dünya işlerinde irşad eden zahirî ve batını nurdur demişlerdir. Nar çiçeği. gelin. eş. erik. zerdali. kayısı. armut ve ayva çiçekleri rüya sahibinin işiteceği […]

Devamını okumak için …

Rüyada afyon kullanmak. rüya sahibinin ömrünü büyük bir unutkanlık içinde geçirerek bu yüzden çok şeyler kaybedeceğine işarettir. Rüyada afyon satmak ise. rüya sahibinin sıhhatinin bozulacağına işaret eder. Afyonu rüyada içmek. satmak ve almak iyi şekilde tabir edilmez. Çünkü uyuşturucu sağlığa zararlı bir maddedir.  

Devamını okumak için …