Ana Sayfa » Kategori arşivi » Meraklısına » Rüya Tabiri

Rüyada dağ keçisi görmek

 Rüyada dağ keçisi görmek. haddi tecavüz eden bir adamdır. Bir kimse bir dağ keçisine. keçiye yahut koça rastgeldiğini görse. ganimet alır. Vahşi hayvanlan avlamak ise. ganimettir.Dağ keçisine rastladığını gören kimse. bir zarara uğrar. Onun etini yediğini görse. eline mal geçer.  

  Rüyada görülen buzağı. eğer rüya sahibinin kendi hayvanından doğmuş veya kendisine bağışlanmış ise. erkek çocuğa işaret eder. Pişirilmiş buzağı Hz.İbrahim (A.S.)’in kıssasına binaen korkudan kurtulmaktır.Buzağı hayra kabiliyeti olan çocuktur. Bazen buzağı. üzüntü. keder. sıkıntı. masiyet ve Allah (C.C.)’a itaat etmemeye işaret eder. Bir kimse rüyada erkek veya dişi bir buzağıyı sırtına alıp kendi evine […]

Devamını okumak için …

 Rüyada eşek görmek. “Kendilerine tevrat yükletilip de sonra onu taşıyanların hali koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir” mealindeki âyet-i kerimesinin meali gereğince yolculuk yahut ilme işarettir.Eşek. amelsiz âlime yahut Yahudiye. yatak. kilim vs. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir. Rüyada katı ve eşeklere sahip olmak yahut binmek. mal yahut evlat ile ziynetlenmeğe işarettir. Dişi eşek. […]

Devamını okumak için …

Rüyada afyon kullanmak. rüya sahibinin ömrünü büyük bir unutkanlık içinde geçirerek bu yüzden çok şeyler kaybedeceğine işarettir. Rüyada afyon satmak ise. rüya sahibinin sıhhatinin bozulacağına işaret eder. Afyonu rüyada içmek. satmak ve almak iyi şekilde tabir edilmez. Çünkü uyuşturucu sağlığa zararlı bir maddedir.  

Devamını okumak için …

Zorluklara ve istikrarlı çalışmaya karşı sebatı olmayan bir adama işaret eder. Bazı tâbirciler. bu çiçeği görmek. tehlikeli. kibirli ve menfaatsiz bir adama işaret eder. demişlerdir. Bazı tâbirciler; Ağaç çiçeği. insanı din ve dünya işlerinde irşad eden zahirî ve batını nurdur demişlerdir. Nar çiçeği. gelin. eş. erik. zerdali. kayısı. armut ve ayva çiçekleri rüya sahibinin işiteceği […]

Devamını okumak için …

 Rüyada görülen beygir insanın çalışması ve gayretidir. Beygirlerin büyükleri dünya işlerinin faziletlisidir.Rüyada beygirinin konuştuğunu görse. hanımı tarafından mala nail olur ve şanı yücelir.Bazı tâbirciler de. beygir. yolculuktur. demişlerdir. Bundan dolayı bir kimse beygirinin sırtında gittiğini görse uzak bir yere yolculuk yapar ve hanımı kendisine iyilikte bulunur.Beygirinin toprakta ve çöplükte yuvarlandığını görse o kimsenin çalışma ve […]

Devamını okumak için …

 İbni Sirin’e göre (r.a.): Rüyada dişi arslan görmek. kötü düşünceli. zalim ve çocuğuna kahredici bir kadına işaret eder. Rüyada bir dişi arslanla münasebette bulunduğunu gören kimse. büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Kendi işlerinde yükselir ve düşmanına galip gelir. Dişi arslan sütünü içtiğini gören kimse. düşmana galip gelir. Etini yiyen de güç ve büyük bir mülk elde […]

Devamını okumak için …

 Rüyada ata binmek. gerçekte ata binen kimse için. şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek. bekâr kimse için. iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir.Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek. rüya sahibinin iktidarının artmasına. nzkının çoğalmasına; beyazımsı gri renkli bir […]

Devamını okumak için …

 Rüyada hamsi görmek önemli bir hayra ermeye. sevinmeye işarettir.Çok hamsi gören kimsenin eline çok mal geçer. Hamsi balıklarını yediğini gören o maldan istifade eder.  

Devamını okumak için …

 Rüyada deve yavrusu görmek. şerefli bir çocuğa işarettir. Yanında deve yavrusu olduğunu gören kimsenin. erkek bir çocuğu olur. Bazı tâbirciler. deve yavrusu ve bütün hayvan yavrularına dokunmak üzüntü. meşguliyet ve kedere işaret eder. dediler.  

Devamını okumak için …