Kadın memurlar için emeklilik şartları

Kategori : Bilgi Bankası,Emeklilik,SGK |

   İşe giriş tarihlerine göre farklı emeklilik şartlarına tabi olan kadın memurların emeklilik hesaplamaları da farklıdır. Eski adıyla T.C. Emekli Sandığı İştirakçisi  yeni adıyla 4/C’li olarak emekli olacak olanlar aşağıdaki açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

A-08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun Geçici 205 inci maddesinin ilk fıkrasına göre (Anayasa Mahkemesinin İptal Etmediği Fıkra);

08.09.1999 günü itibariyle,

– Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

Ayrıca;

Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartlarıyla emekli aylığı bağlanır.

a-Normal emeklilik şartları

            Yukarıdaki şartı yerinde getiremeyen bayanlar ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 20 yılı yani 7200 günü tamamlamalarının yanında birde belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır. Hesaplama ve karşılaştırmalar 4759 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 23.05.2002 günü itibar edilerek yapılacaktır.

Kadınların 20 yılı tamamlamasına kalan süre (23.05.2002 itibariyle) Kesenek ödemeleri gereken süre

(1. Şart)

Tamamlamaları gereken yaş

(2. Şart)

2 yıl veya daha az 20 40
2 yıldan fazla-3 yıl ve daha az 20 41
3 yıldan fazla-4 yıl ve daha az 20 42
4 yıldan fazla-5 yıl ve daha az 20 43
5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az 20 44
6 yıldan fazla-7 yıl ve daha az 20 45
7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az 20 46
8 yıldan fazla-9 yıl ve daha az 20 47
9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az 20 48
10 yıldan fazla-11 yıl ve daha az 20 49
11 yıldan fazla-12 yıl ve daha az 20 50
12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az 20 51
13 yıldan fazla-14 yıl ve daha az 20 52
14 yıldan fazla-15 yıl ve daha az 20 53
15 yıldan fazla-16 yıl ve daha az 20 54
16 yıldan fazla-17 yıl 20 55
17 yıldan fazla 20 58

 

Örnek 1- 20.08.1985 tarihinde işe başlayan bayan memurun 23.05.2002 tarihi itibariyle hizmeti, (16 yıl, 9 ay, 3) gündür. Buna göre bu memurun 20 yılı tamamlamasına kalan süre, (3 yıl , 2 ay, 27) gündür.

Yukarıdaki tabloya göre,  3 sırada olan az kısmına tekabül etmekte ve 20 yılı tamamlamak şartıyla emekli olabileceği YAŞ 42 dir. Bu memur 25 yılı tamamlayınca işinden ayrılabilir ama emekli maaşı ve ikramiyesi için 42 yaşını bekleyecektir. 42 yaşını tamamlayınca o gün geçerli katsayı üzerinden maaş ve ikramiye alacaktır.

            2-01.10.1987 tarihinde işe başlamış olan Hatice hemşirenin, 23.05.2002 itibariyle toplam hizmeti, 14 yıl, 7 ay, 22 gündür. 20 yılı tamamlamasına kalan süre, (5 yıl, 4 ay, 8 gün) olduğuna göre tablonun, 5. sırasında yer alan bölüme göre 20 yılı tamamlamak şartıyla 44 yaşından önce emekli olamayacaktır.

            3-01.12.1975 doğumlu olan Nuray hanım, 01.10.1999 tarihinde memur olarak işe başlamıştır. 23. 05.2002 itibariyle kesenek ödeme süresi, 2 yıl, 7 ay, 22 gündür. 20 yılı tamamlamasına kalan süre, (17 yıl, 4 ay, 8 gün) olduğundan yukarıdaki tabloya göre; 58 yaşından önce emekli olamayacaktır.

b-Bayan memurların yaşlılıktan emekliliği

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 5434 Sayılı Kanun’un Geçici 206 ıncı maddesine göre;

08/09/1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi (61 yaşını tamamlamaları) nedeniyle istekleri üzerine veya (65 yaşını tamamladıklarında) resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar.

Öte yandan, 08.09.1999 günü öncesine hizmeti olan kamu görevlilerinden 25 yıldan az hizmeti olanlar, 15 tam yılı tamamlamak şartıyla 61 yaşını tamamlayarak emekli olurlar.

B-08.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe girmiş bayan memurların emekliliği

 

a-Normal emeklilik şartları

08.09.1999 günü ve sonrasında işe giren memur erkeklerin emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları şartıyla normal olarak emekli olacaklardır.

b-Bayanların yaşlılıktan 5400 gün ile emeklilik şartları

08.09.1999 günü ve sonrasında işe giren bayanların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 5400 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 61 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

C-01.05.2008 gününden sonra işe girenlerin emeklilik şartları;

a-Normal emeklilik şartları

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak bayanlardan 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 9000 gün ve emeklilik yaşı da 65’dir. Ancak bu yaş kademelendirilmiştir. Kademeli artışının tesbiti de 9000 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.

Buna göre;

9000 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan bayanlar 58 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,

  1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 59,

  2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 60,

  3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 61,

  4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 62,

  5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 63,

  6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden sonra 9000 günü tamamlayan erkek için 64,

  7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın için 65

olarak uygulanır.

b-Bayanların SGK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak bayanlardan 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartının prim gün sayısı şartı 5400 gün ve 65 yaşdır ama kademelendirilmiştir. Kademe de 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.

 

Buna göre;

5400 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan bayanlar 61 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 62,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 63,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 64,

4) 1/1/2042 tarihinden itibaren ise kadın için 65,

olarak uygulanır.

Haberi yazan - 18 Eylül 2010. Kategori Bilgi Bankası, Emeklilik, SGK. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

1 yazısına 1 yorum yapılmış

  1. oldukca yararlı bilgiler. paylaşım için teşekkürler…

    engelli
    22 Eylül 2010 - 23:58
    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.