SSK’dan emekli olacak KADINLAR için NORMAL emeklilik Tablosu

Kategori : Bilgi Bankası,Emeklilik,SGK |

 

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun’un Geçici 81. Maddesinin (A) bendine göre (Anayasa Mahkemesinin İptal Etmediği Bent);

08.09.1999 tarihi itibariyle 18 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan kadın sigortalılar (08.09.1981 ve daha önce sigortalı olanlar) eskiden olduğu gibi 5000 günü tamamladıkları takdirde “YAŞ” a bağlı olmadan emekli olacaklardır.

Kadınlarda 18 Yaş Sorunu

Ancak, 08.09.1981 den önce sigortalı olmuş olan kadınlar eski düzenlemelere göre 5000 günü ve 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca “YAŞ” a tabi olmadan emekli olabileceklerdir ama kadınlar için 18 yaş sorunu da vardır.

Şöyle ki;

01.04.1981 tarihinden önce sigortalı olanlar için 18 yaş sorunu diye bir şey yoktur ve bu kadınlar 5000 günü tamamladıkları gün emekli olabilecekleri gibi 3600 gün sayısı ile 50 yaşında da emekli olma hakları bakidir.

01.04.1981 tarihinden sonra 18 yaşını tamamlamadan sigortalı olmuş olan kadınların sigorta başlangıç tarihleri 18 yaşını tamamladıkları tarih olup bu kadınlar ancak 38 yaşını tamamladıkları gün emekli olabilirler.

Yani, 01.04.1981 ile 08.09.1981 (dahil) tarihleri arasında 18 yaşından önce sigortalı olmuş kadınlar 38 yaşından önce emekli olamazlar.

Yukarıdaki şartları yerine getiremeyen kadınlar ise işe girdikleri tarihe aşağıdaki tablodaki şartlarla emekli olabileceklerdir.

  1. Şart 2. Şart 3. Şart
İşe Başlama Tarihi Tamamlaması gereken sigortalılık süresi Tamamlaması
gereken yaş
Tamamlaması
gereken prim
ödeme süresi
01.04.1981 öncesi 20 yıl YOK 5000
01.04.1981-08.09.1981 20 yıl 38 5000
09.09.1981-23.05.1984  arasında 20 yıl 40 5000
24.05.1984-23.05.1985  arasında 20 yıl 41 5000
24.05.1985-23.05.1986 arasında 20 yıl 42 5075
24.05.1986-23.05.1987 arasında 20 yıl 43 5150
24.05.1987-23.05.1988 arasında 20 yıl 44 5225
24.05.1988-23.05.1989 arasında 20 yıl 45 5300
24.05.1989-23.05.1990 arasında 20 yıl 46 5375
24.05.1990-23.05.1991 arasında 20 yıl 47 5450
24.05.1991-23.05.1992 arasında 20 yıl 48 5525
24.05.1992-23.05.1993 arasında 20 yıl 49 5600
24.05.1993-23.05.1994 arasında 20 yıl 50 5675
24.05.1994-23.05.1995 arasında 20 yıl 51 5750
24.05.1995-23.05.1996 arasında 20 yıl 52 5825
24.05.1996-23.05.1997 arasında 20 yıl 53 5900
24.05.1997-23.05.1998 arasında 20 yıl 54 5975
24.05.1998-23.05.1999 arasında 20 yıl 55 5975
24.05.1999-08.09.1999 arasında 20 yıl 56 5975
09.09.1999-30.04.2008 arasında Yok 58 7000
01.05.2008 gününden sonra Yok 65 7200

TABLO ile ilgili açıklamalar

1-İşe başlama tarihinden maksat, SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı veya özel banka/borsa sandıklarının iştirakçisi olarak ilk kez sosyal güvenlik sistemine dahil olunduğu tarihtir.

2-Yukarıdaki üç şartın tamamının gerçekleşmesinden sonra talep ile emekli olunabilir.

3-Hangi Kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Özel Banka-Borsa Sandıklarından) emekli olunacağının tesbiti; son yedi yıllık (2520 günlük) prim/kesenek ödeme süresi (boş geçen süreler sayılmaz) içinde en çok hangi Kuruma prim/kesenek ödenmiş o Kurumdan ve o Kurum mevzuatına göre belli edilir.

 

***01.05.2008’den sonra girenlerde kademe de var

01.05.2008 gününden sonra işe giren kadınlar normalde 65 yaşında ve en az 7200 günle emekli olurlar ama 7200 günü doldurdukları tarihe göre emeklilik yaşında kademe vardır. Buna göre; 7200 günü doldurma tarihi;

 

1) 1/1/2036 ila 31/12/2037 tarihleri arasında ise 59,

2) 1/1/2038 ila 31/12/2039 tarihleri arasında ise 60,

3) 1/1/2040 ila 31/12/2041 tarihleri arasında ise 61,

4) 1/1/2042 ila 31/12/2043 tarihleri arasında ise 62,

5) 1/1/2044 ila 31/12/2045 tarihleri arasında ise 63,

6) 1/1/2046 ila 31/12/2047 tarihleri arasında ise 64,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren sonra ise 65, yaşında emekli edilecekler.

ÖRNEKLER

Örnek 1– 01.01.1969 doğumlu olan BAYAN, 01.01.1986 tarihinde işe başlamış ve sosyal güvenlik kapsamına dahil olmuştur. Bu bayan sigortalının işe başlama tarihine göre yukarıdaki tabloda gireceği aralık “24.05.1985-23.05.1986 arasında” işe girenlerin aralığıdır. Buna göre bu BAYAN,  20 yıllık sigortalılık süresini 01.01.2006 da tamamlayacak ve 42 yaşından (01.01.2011 gününden) sonra olmak kaydıyla 5075 günlük prim ödeme süresi ile emekli olacaktır.

Örnek 2- 01.08.1964 doğumlu olan, BAYAN Y 01.09.1981 tarihinde işe başlamıştır. Bu bayan  sigortalı yukarıdaki tablonun 1. sırasında olan “08.09.1981 ve daha öncesi” işe başlayanların tabi olacağı kurallara tabidir. Bayan sigortalı, 01.09.2001 (geçmiş) den sonra 5000 günü tamamladığı gün herhangi bir YAŞ şartına tabi olmaksızın emekli olur. 5000 günden eksik günü varsa bunu isterse doğum yapmış olmak şartıyla doğum borçlanması yaparak da tamamlayabilir.

 

Basın, Gemi adamı gibi yıpranmalı çalışanlarının durumu

Örnek 3- 01.01.1978 doğum tarihli basın çalışanı olan bir BAYAN, 01.10.1995 tarihinde işe başlamış ve bugün itibariyle 4300 gün basın (2A veya 3A)  ile 1300 normal (1A) güne sahiptir. 23.05.2002 itibariyle  (4759 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinde) ise 2300 basın gününe sahiptir. Buna göre; 506 Sayılı Yasa’nın ek 5-6. maddeleri gereğince itibari hizmet süresi kazandığından yukarıdaki sigortalılık süresini 23.05.2002 gününe göre geriye götüreceğiz. 2300/4=575 gün itibari hizmet süresi ay ve yıl olarak, 5 gün, 7 ay, 1 yıl eder.

İlk işe başlama tarihi,  01.10.1995

–   05.07.0001

26.02.1994 tarihine ulaşırız.

Tablodan bu tarihin karşılığı, “24.05.1993-23.05.1994 arasında” 50 yaş ve 5675 gündür.  Ayrıca yine 506 Sayılı Kanun’un ek 39. maddesi gereğince bugüne kadar var olan 4300 basın gününün dörtte biri  de (1075) YAŞ’dan da indirilir. Buna göre;

30.11.49          Tablodan emekli olunacak yaş (50’nin açılımı 49 yaş, 11 ay, 30 gün)

– 25.11.02 Kazanılan itibari hizmet süresi (2 yıl, 11 ay, 25 gün)

05.00.47          emekli olacağı YAŞ (47 yaş, 5 günlük)

Doğum tarihi 01.01.1978 olduğundan,

01.01.1978

+05.00.0047

06.01.2025  tarihinde emeklilik dilekçesi verebilecektir.

Öte yandan, 01.10.2008 gününden sonra basın çalışanlarına yıpranma hakkı kaldırıldığından artık yaştan düşülecek süre kazanma şansı da yoktur.

Haberi yazan - 12 Eylül 2010. Kategori Bilgi Bankası, Emeklilik, SGK. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.