SSK’dan emekli olacak ERKEKLER için NORMAL emeklilik Tablosu

Kategori : Bilgi Bankası,Emeklilik,SGK |

 

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun’un Geçici 81. Maddesinin (A) bendine göre (Anayasa Mahkemesinin İptal Etmediği Bent);

08.09.1999 tarihi itibariyle 23 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar (08.09.1976 ve daha önce sigortalı olanlar) eskiden  olduğu gibi 5000 günü tamamladıkları takdirde “YAŞ” a bağlı olmadan emekli olacaklardır.

Yukarıdaki şartları yerinde getiremeyenler ise aşağıdaki tablodaki şartlarla emekli olabileceklerdir.

  1. Şart 2. Şart 3. Şart
İşe Başlama Tarihi Tamamlaması gereken sigortalılık süresi Tamamlaması gereken yaş Tamamlaması gereken prim ödeme süresi
08.09.1976 ve daha öncesi 25 yıl Yok 5000
09.09.1976-23.05.1979 25 yıl 44 5000
24.05.1979-23.11.1980 25 yıl 45 5000
24.11.1980-23.05.1982 25 yıl 46 5075
24.05.1982-23.11.1983 25 yıl 47 5150
24.11.1983-23.05.1985 25 yıl 48 5225
24.05.1985-23.11.1986 25 yıl 49 5300
24.11.1986-23.05.1988 25 yıl 50 5375
24.05.1988-23.11.1989 25 yıl 51 5450
24.11.1989-23.05.1991 25 yıl 52 5525
24.05.1991-23.11.1992 25 yıl 53 5600
24.11.1992-23.05.1994 25 yıl 54 5675
24.05.1994-23.11.1995 25 yıl 55 5750
24.11.1995-23.05.1997 25 yıl 56 5825
24.05.1997-23.11.1998 25 yıl 57 5900
24.11.1998-08.09.1999 25 yıl 58 5975
09.09.1999- 30.04.2008 Yok 60 7000
01.05.2008’den sonra Yok 65 7200

TABLO ile ilgili açıklamalar

1-İşe başlama tarihinden maksat, SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı veya özel banka/borsa sandıklarının iştirakçisi olarak ilk kez sosyal güvenlik sistemine dahil olunduğu tarihtir.

2-Yukarıdaki üç şartın tamamının gerçekleşmesinden sonra talep ile emekli olunabilir.

3-Hangi Kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Özel Banka-Borsa Sandıklarından) emekli olunacağının tesbiti; son yedi yıllık (2520 günlük) prim/kesenek ödeme süresi (boş geçen süreler sayılmaz) içinde en çok hangi Kuruma prim/kesenek ödenmiş o Kurumdan ve o Kurum mevzuatına göre belli edilir.

***01.05.2008’den sonra girenlerde kademe de var

01.05.2008 gününden sonra işe giren erkekler normalde 65 yaşında ve en az 7200 günle emekli olurlar ama 7200 günü doldurdukları tarihe göre emeklilik yaşında kademe vardır. Buna göre; 7200 günü doldurma tarihi;

 

1) 1/1/2036 ila 31/12/2037 tarihleri arasında ise 61,

2) 1/1/2038 ila 31/12/2039 tarihleri arasında ise 62,

3) 1/1/2040 ila 31/12/2041 tarihleri arasında ise 63,

4) 1/1/2042 ila 31/12/2043 tarihleri arasında ise 64,

5) 1/1/2044 ila 31/12/2045 tarihleri arasında ise 65,

6) 1/1/2046 tarihinden sonra ise 65, yaşında emekli edilecekler.

 

ÖRNEKLER

Örnek 1- 01.01.1966 doğumlu ve 20.08.1985 tarihinde işe başlayan ve 01.10.1999 tarihinde 1985’den önce ifa ettiği 20 aylık askerlik süresini borçlanıp ödemiş bir ERKEK çalışanın emekli olacağı tarihin tesbiti,

Bu sigortalı askerden sonra sigortalı olduğundan ve borçlanıp ödediği askerlik süresi kadar sigortalılık başlangıcı geriye gidecektir.

20.08.1985      İlk işe başlama tarihi

–  00.08.0001 Askerlik süresi

20.12.1983      Sigortalılık süresinin başlangıcı.

Buna göre tablodan bu tarihin karşılığı, “24.11.1983-23.05.1985” aralığıdır. Buna göre de 48 yaşından (01.01.2014 gününden) ve 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacağı 20.12.2008 den sonra olmak kaydıyla 5225 gün sayısı ile bu sigortalı emekli olabilecektir. En son tamamladığı tarih olan 01.01.2014 günü emeklilik dilekçesi verebilir.

 

Örnek 2- 01.10.1967 doğumlu olup, 9 yaşında 01.10.1976 tarihinde askerden önce işe başlayan ve bugün için 8000 günü olan bir erkek sigortalının emekli olacağı YAŞ tabloya göre, “08.09.1976-23.05.1979” aralığı olup emekli olacağı YAŞ 44 dür. Bu sigortalı 25 yıllık sigortalılık süresini 01.10.2001 de tamamlamıştır, gün sayısı olarak da 5000 günü çoktan tamamlamıştır ama emeklilik talebi için 44 yaşını (01.10.2011 gününü) bekleyecektir.

 

Basın, Gemi adamı gibi yıpranmalı çalışanlarının durumu

Örnek 3- 01.01.1968 doğumlu basın (gazete) çalışanı olan bir ERKEK, 01.10.1985 tarihinde işe başlamış ve 6300 günü vardır. Bunun 1300 günü basında değil normal işyerlerinde geçmiştir. Ayrıca, 23.05.2002 günü (4759 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi) itibariyle, 4000 basına gününe sahiptir. Buna göre; 506 Sayılı Yasa’nın ek 5-6. maddeleri gereğince 23.05.2002’ye kadar olan basın gününün dörtte biri kadar itibari hizmet süresi kazandığından yukarıdaki sigortalılık süresini geriye götüreceğiz. 4000/4=1000 gün itibari hizmet süresi ay ve yıl olarak, 10 gün, 9 ay, 2 yıl eder.

İlk işe başlama tarihi,  01.10.1985

–   10.09.0002

21.12.1982 tarihine ulaşırız.

Tablodan bu tarihin karşılığı, “24.05.1982-23.11.1983 arasında” 47 yaş ve 5150 gündür.  Ayrıca yine 506 Sayılı Kanun’un ek 39. maddesi gereğince toplam basın günü olan 5000 günün dörtte biri (1250 gün) kadar olan fiili hizmet zammı süresi YAŞ’dan da indirilir. Buna göre;

30.11.46          Tablodan emekli olunacak yaş (47’nin açılımı 46 yaş, 11 ay, 30 gün)

– 20.05.03 Kazanılan itibari hizmet süresi (3 yıl, 5 ay, 20 gün)

10.06.43          emekli olacağı yaş 43 yaş, 6 ay, 10 günlük iken emekli olacaktır.

Doğum tarihi 01.01.1967 olduğundan,

01.01.1968

+10.06.0043

11.07.2011  tarihinde emeklilik dilekçesi verebilecektir.

Öte yandan, 01.10.2008 gününden sonra basın çalışanlarına yıpranma hakkı kaldırıldığından artık yaştan düşülecek süre kazanma şansı da yoktur.

SSK Tarım İşçilerinin Emekliliği

 SSK’ya 2925 Sayılı Kanun gereğince, isteğe Bağlı Tarım Sigortası kapsamında prim ödeyenlerin emeklilik şartları ise aşağıdaki gibidir. SSK tarım sigortalılarının aylık ödemeleri 15 gün ve yıllık prim ödemeleri de 180 gündür.

Buna göre ise tarım sigortalıları 3600 günü ancak 20 yılda tamamlayabilmektedir ama bunlarında daha önce normal SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı hizmetleri olabileceği gibi borçlanılmış askerlik süreleri da olabilir. O nedenle 3600 günü 20 yıldan daha kısa sürede tamamlama imkanları da var.

  1. Şart 2. Şart 3. Şart  
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi YAŞ Prim Ödeme Günü  
Kadın veya erkek   Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın  
08.09.1986 ve daha öncesi   15 15 YOK YOK 3600 3600  
09.09.1986-23.05.1989   15 15 44 40 3600 3600  
24.05.1989-23.02.1990   15 15 45 41 3600 3600  
24.02.1990-23.11.1990   15 15 46 42 3600 3600  
24.11.1990-23.08.1991   15 15 47 43 3600 3600  
24.08.1991-23.05.1992   15 15 48 44 3600 3600  
24.05.1992-23.02.1993   15 15 49 45 3600 3600  
24.02.1993-23.11.1993   15 15 50 46 3600 3600  
24.11.1993-23.08.1994   15 15 51 47 3600 3600  
24.08.1994-23.05.1995   15 15 52 48 3600 3600  
24.05.1995-23.02.1996   15 15 53 49 3600 3600  
24.02.1996-23.11.1996   15 15 54 50 3600 3600  
24.11.1996-23.08.1997   15 15 55 51 3600 3600  
24.08.1997-23.05.1998   15 15 56 52 3600 3600  
24.05.1998-23.02.1999   15 15 57 53 3600 3600  
24.02.1999-08.09.1999   15 15 58 54 3600 3600  
09.09.1999 sonra   60 58 3600 3600  

Haberi yazan - 12 Eylül 2010. Kategori Bilgi Bankası, Emeklilik, SGK. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

1 yazısına 1 yorum yapılmış

  1. 121219540dogumluyum
    7981717 sigorta sicil numuram var sigorta baslangic tarihi 1.7.1972 daha sonra emekli sandigisonra tekrar sigortam var 1858 gun sigorta 1503 gun emekli sandigi para yatirarak 600 gun askerlik ssk kurumunda aldigim gun toplama cetveli boyle 1.9.1987 yilinda yurt disina geldim yalniz turkiyedeki bu gunlerin toplamiyla 3600 gunden 15 yil hinmet suresiyle emekli olabilirmiyim bilgi verirseniz memun olurum saygilar 12.11.1 2011

    huseyin torun
    12 Ekim 2011 - 13:12
    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.