Rüyada balık ve çeşitleri görmek

Kategori : Haberler,Rüya Tabiri |

 Rüyada sayısı bilinen balık. kadınlara. sayısı bilinmeyip çok olan balıklar ise ganimetten elde edilen mala işaret eder. Bir kimse. rüyada deniz ve nehirde toplanmış büyük ve taze balıklan istediği gibi çıkardığını veya yediğini yahut taksim ettiğini görse. denizden çıkardığı balıkların miktarı kadar ganimet malına kavuşur. Nasıl görülürse görülsün bulanık suda balık avlamayı görmede hayır yoktur. Suda balık avladığını gören kimse. ferahlanacağı bir sözü işitir. Büyük bir balık avladığını görmek. fayda ve hayra. küçük balık avladım gören kimsenin de zevk ve menfaatinin gitmesine işaret eder. Sazan balığını görmek. evlenmek isteyen ve birisiyle şirket kurmayı düşünen kimse için hayra işaret eder.Densiz ve bu cinsten gelmeyen ümit ve arzulara işaret eder. Kaynak sularında görülen balık. kolay olan hayra işaret eder. Rüyada denizde ölmüş balık görmek. kötü ve çirkin şeylere ve bilhassa bitmeyen ve meydana gelmeyen ümit ve arzulara işaret eder.Bir kimse rüyada canlı olan bir balığı su veya başa bir yerden tuttuğunu ve onu yediğini görse. menfaata kavuşur. Rüyada yatağında balık görmek. deniz yolculuğunda bulunan ve hasta olanlar için durumlarının bozulmasına işaret eder.Deniz yolculuğunda bulunan bir kimsenin yatağında balık görmesi. sıkıntıya düşmesinden ve boğulmasından korkulur. Tuzlu balık hayırlı ve devamlı olan mala işaret eder. Cinsiyet organından balık çıktığını gören kimsenin hanımı hâmile ise. bir kız doğurur.Kızartılmış balık. davete icabet etmeye işaret eder. Bazı tâbirciler. kızartılmış balık. ilim öğrenmek için yapılacak yolculuktur. dediler. Büyük balıklar mal ve ganimettir. Küçükleri üzüntü ve kederdir. Bir kimse büyük bir balığın tutulduğunu görse. İslâmiyete muhalefette bulunan. isyankâr ve zâlim bir kimsenin helak olmasına işaret eder. Balıkçıdan bir balık satın aldığını gören kimse. evlenir.Yanında bulunan güzel bir yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini gören kimse zina yapar.Rüyada havuz içerisinde veya su biriken bir yerde büyük bir balık aradığını. balığın kurtularak kaçtığını gören kimsenin borçlusu. alacağını inkâr eder. Ve o borcu zorla ondan alır.Rüyada karada balık avlamak. fuhuş işlemektir. Bazı tâbirciler. bu rüya sevinilecek bir haberdir. dediler.Bir kimse kılçıklı bir balık avladığını görse. sağlam bir yerde muhafaza edilen ve zekâtı verilmemiş gümüş veya altına işaret eder. Rüyada silahlı balık görmek. düşmana yardım etmeye. bazen de rüyayı görenin şerli kimselere rastgelmeşine işaret eder.Rüyada tatlı deniz balığının tuzlu deniz. tuzlu deniz balığının da tatlı denize geçtiklerini görse. askerler arasında çıkacak isyana veya alışılagelmiş bir zulmün. veya bir bid’atın çıkmasıyle bütün insanlar arasında meydana gelecek ihtilafa işaret eder.Balığın su üzerine çıktığının görülmesi. işlerin kolaylaşmasına. uzak olan şeylerin yaklaşmasına. sırlan ve gizli şeyleri çıkarmaya veya mirastan olan bir mala işaret eder.Balığın insana ve kuşa benzemesinde. benzeri. tabirce muteber tutulur.Eğer benzer iyi bir şey olursa. rüya sahibinin ahlâkı iyi olur. Eğer benzeri kötü bir şey olursa rüya sahibinin ahlâkı da kötüdür.Rüyada denizin derin yerlerinden balık tuttuğunu gören kimsenin. meslekçe şöhreti artar ve faydalı bir nzık eline geçer.Eğer deniz açılsa ve oradan bir balık alarak yese veya bir cevher bulsa. o kimse Ledünnî ilme muttali olarak doğru yola girer. Bu durumda onun aki-beti iyi olur. Eğer balık onun elinden çıkarak tekrar denize girse o şahıs velilerle sohbet ve arkadaşlık eder. Eğer o kimse yolculuk yapmak arzu ederse arkadaş bulur. sonra yerine salimen döner.Rüyada temizi emeksizin balıktan bir şey yediğini gören kimse. insanların ırz ve namusu hakkında söz söyler. Haksız olarak halkın malının almak için hile yapar. Bazen de bu rüyayı görmek. zinaya ve felç hastalğına işaret eder. Rüyada balığı karada bulan kimsenin deniz yolculuğundan olan kazancının. karada yapılacak kazanca dönmesine işaret eder. Eğer tüccar ise. aile ve akrabalarını bir araya toplar.Bazen balık görmek. sucular. gemiciler. dalgıçlar ve yüzücüler gibi geçimleri sudan olan maişet sahiplerini görmeğe işaret eder. Bir kimseye rüyada gökten kızartılmış balık inse. o kimsenin duasının kabul edilmesiyle müjdeye. düşmanına zafer bulmasına. kader ve şanının yüce olmasına işaret eder. Bazen de balık görmek. üzüntü. keder. sıkıntı. hastalık. şiddetli haberlere ve bulunduğu yerde öleceğine işaret eder.Rüyada büyük balık görmek. yemine işaret eder. Bazen büyük balık. salihle-rin mabedine ve idlerin mescidine işaret eder. Bazen de büyük balığı görmek. üzüntü ve şiddete rütbenin gitmesine ve gazabın gelmesine işaret eder. Rüyada yunus balığını görmek. korkan kimse için eminiiğe. fakir için zenginliğe. şiddet halinde olan kimse için de mülke işaret eder.

 

Haberi yazan - 09 Ekim 2013. Kategori Haberler, Rüya Tabiri. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.