Rüyada kedi görmek

Kategori : Haberler,Rüya Tabiri |

 Rüyada görülen kedi. hizmetçidir.Bazı tâbirciler. kedi. rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır. dediler.Bazı tâbirciler de kedinin dişisi hilekâr kötü bir hizmetçi kadındır. dediler.Kedi bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumağa çalıştığı halde. o şahsa hemvzararı ve hem de faydası dokunan bir adama nisbet edilir.Bir kimseyi rüyada erkek bir kedi ısırsa veya tırmalasa o kimse hasta olur.Eğer erkek olan o kedi vahşi ve yabani ise. onun rüyada ısırması daha şiddetlidir. Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye işarettir.Rüyada bir kedi sattığını gören kimse. malını infak eder.Kedi eti yediğini gören kimse. sihirbazlık öğrenir. Kedi olduğunu gören kimse. hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir.Bir şahıs bir eve bir kedinin girdiğini görse. o eve hırsız girer. Eğer o evden bir şey almış çıktığını görse. o evden hırsız bir şey götürür.Bir kediyi kestiğini veya öldürdüğünü ya da tuttuğunu gören kimse. bir hırsıza kavuşarak tutar ve ona galip gelir.’ Kedinin etinden veya yadından bir şey aldığını gören kimse. bir hırsızın malından veya çalınmış eşyadan bir şey alır. Bir kedi ile mücadele ettiğini ve hattâ kendisini tırmaladığını veya ısırdığını gören kimse. uzun bir hastalığa yakalanır. Sonra o hastalıktan kurtulur veya o şahsa şiddetli bir keder isabet eder.Sonra Cenab-ı Hak (C.C.) onu kederden kurtararak ona ferahlık ve sevinç ihsan eder.Kedi ile yaptığı mücadele ve münakaşada mağlûp olan kimse yakalandığı hastalık. üzüntü ve kederinden acilen kurtulur. Eğer kedi kaybolursa. hastalık veya üzüntü ve kederi fazlasıyla artar.Bazen bu  rüya halk  hakkında  adalete veya dünyanın durumunun bozulmasına işarettir. Bu rüya bazen de düşmanlan def etmeye. işarettir. Bazen de kedi. evlâdın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına işarettir. Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması veya kanını akıtması yahut gözünü çıkarması. düşmanlığı açık olan bir düşmana işarettir. Rüyada Misk kedisini görmek. şekil ve siması şerli görünen ve ahlâki iyi olan bir adama işarettir. Bazen kedi. zevce için cefaya. evlâda. düşmanlığa. hırsızlığa. zinaya. vefasızlığa. koguculuk yapmaya. feryad ve figan etmeye işarettir. Bazen de kedi. zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen çocuğa işarettir.Bazen de kedi. söz ve şaka yapan. mânâsız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevindirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama işarettir.Kedinin fare ile ve kurdun koyunla ittifak halinde görülmeleri nifak ve riyaya işarettir. Eğer halk korku içinde iseler düşmanlarından emin olurlar.

 

Haberi yazan - 09 Ekim 2013. Kategori Haberler, Rüya Tabiri. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.