Rüyada öküz görmek

Kategori : Haberler,Rüya Tabiri |

 Rüyada öksüz kalmak. aşağı görülmeye işarettir. Rüyada öksüz gören kimse. düşmanına galip gelir. Rüyada görülen öküz. reis. vali. muhtar ve ev reisi ile tâbir edilir. Tek öküz. vali için bir sene valiliğine. tüccar ve sanatkâr için bir sene ticarete işarettir. Çok öküzü olduğunu gören. lâyıksa vali olur. Bir öküze bindiğini gören kimseye ucuzluk ve bolluk gelir. Öküzün üzerine bindiği halde evine sokan insana hayır erişir ve geçimi genişler. İçeri soktuğu Öküz kırmızı ise. o kimsenin oğlu hasta olur veya ailesi ölür. Yemek için boğazlanan öküzün eti helâl nzıktır. Bir Öküz satın aldırını gören kimse. dostlarına ve insanların eşrafına yumuşak söz söylemekle vaziyeti idare eder. İbn-i Şirin. öküzler. arabdan başka insanlarla tâbir edilir. demiştir. Sığınn ondörtten fazla olması. harbe. ondan az olması düşmanlığa işarettir. Öküz. şan. şöhret. ordu ve cemaat sahibi büyük bir kimsedir. Öküzün eti. o büyük kimse tarafından olan maldır. İç yağı da o sene içerisindeki nzıktır. Bir kimse rüyada bir öküzün kurt olduğunu görse. adil bir hâkim ve kumandanın zalim olmasına işarettir.Beyaz öküz gören hayra nail olur. Öküz onu boynuzlarsa o kimse Allah’ın gazabına uğrar. Rüyada öküz eti yiyen zengin olur. Öküz kendisini ısırsa hastalığa yakalanır. Bir kimseyi öküz boynuzlarsa. Allah-u Teâlâ Hazretleri o kimseye salih iki çocuk verir. Rüyada üzerine öküzün bağırdığını gören kimse uzak bir yere yolculuk yapar. Öküz gören kimse fakir ise. güçlük ve sıkıntıya yahut kendisinden üstün rütbede bulunanlar tarafından tardedilip kovulmalarına işarettir. Denizde seyahat eden kimsenin rüyada öküz görmesi. yolculukta başına gelecek sıkıntılara işarettir. Bir kimse rüyada sığır sürüsü görse. o kimseye işlerinde güçlük isabet eder. Eğer öküze binse. şanı yüce ve halk arasında şöhret sahibi olur. Kendisinin öküzle veya öküzün kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin birisiyle aralarına nefret vuku bulur. Siyah bir öküze bindiğini ve ondan da korktuğunu görse. deniz yolculuğuna çıkar ve yolculukta zahmet çeker. Hattâ denizde boğulmaya yaklaşr. Fakat bundan kurtulur. Öküzlerin bir şehre girdiklerini görmek. yağmaya ve şehre girecek hırsızlara işarettir. Bazıları da. öküz. zalim ve asi bir insana işarettir. demişlerdir. Bundan dolayı. öküzün öldürüldüğünü veya boğazlandığını görmek. zalim ve asilerin helak olmasına işarettir.Öküze bindiğini gören. mala nail olur. Öküzü yerine kapatıp muhafaza ettiğini gören kimse o sene hayra nail olur.Öküzün çok boynuzlu olduğunu görmek. azlık ve çokluk ciheti ile senelere işarettir. Çıplak öküze bindiğini gören kimse hasta olur.Bazı kere de öküz. ahmaklığa. dağınıklık ve gaflete işarettir.Alaca öküz neşe ve sevince. siyah Öküz. ululuk ve hasta için şifaya işarettir.Bir kadın kendisinin bir Öküze sahip olduğunu görse. kocası kendisine itaatkâr ve her hususta kadının hükmü altında olur. Kadın evli değilse evlenir veya kızı varsa onu kocaya verir. Bu rüyayı gören saltanat sahibi bir kimse ise. arzu ve ümit ettiği şeylere kavuşur.Rüyada öküze binmek. tâbirce Öküzü görmekten daha iyidir.

 

Haberi yazan - 09 Ekim 2013. Kategori Haberler, Rüya Tabiri. Giriş yaparak yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Giriş yaparak yorumları takip etmekten vazgeçebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.